Mantelzorg

Wat verstaan we onder mantelzorg?

Zorg je langdurig en/of intensief voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste? Voor je partner, je kind, een van je ouders, een broer of zus, een goede vriend(in) of buur? Doet je dit niet beroepsmatig maar omdat je een persoonlijke band met diegene hebt? Is het je overkomen of bent je er misschien ingerold? Dan bent je net als veel andere mensen ook mantelzorger. Kinderen in een gezin krijgen soms ook extra taken op hun bord of maken zich zorgen om de situatie. Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin met zorg noemen we jonge mantelzorgers.

Cursussen en activiteiten

Geen berichten gevonden.

Wat willen we bereiken?

Jong of oud en hoe je zorgsituatie ook is, mantelzorg is altijd van invloed op je leven. Er kan veel op je af komen. Het kost soms moeite en energie om de dingen te doen die je wil doen. Ook kan het bijvoorbeeld lastig zijn om praktische zaken te organiseren of de juiste zorg te regelen. Het is voortdurend schipperen. Wij denken graag met je mee zodat je er niet alleen voor staat. We helpen je om antwoorden te vinden op vragen die je bezighouden en hoe je in jouw situatie goed voor jezelf en voor elkaar kunt zorgen.

Hoe doen we dat?

Voor informatie, persoonlijk advies, praktische en emotionele ondersteuning als ook respijtzorg kan je terecht bij de mantelzorgconsulent en de cliëntondersteuners van Delft voor Elkaar. Soms regelen we  hulptroepen zoals huishoudelijke ondersteuning, dagopvang of thuiszorg. Ook organiseren we respijtzorg voor mantelzorgers die even op adem willen komen. Daarvoor kloppen we aan bij onze informele zorgpartners. Delft voor Elkaar biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen en workshops en je kan aan sluiten bij verschillende (lotgenoten)groepen. Nieuw zijn de ontmoetingsgroepen voor mantelzorgers van mensen met ggz-problematiek en partners van mensen met autisme.

Bekijk hier alle lotgenoten- en gespreksgroepen voor mantelzorgers

Jonge mantelzorger

Kinderen en jongeren (8-25 jaar) die opgroeien met een chronisch ziek of gehandicapt familielid zien zichzelf niet als mantelzorger en vragen ook niet om ondersteuning: “zij doen het gewoon”. Toch kunnen zij met vragen rondlopen. Zij kunnen behalve bij de mantelzorgconsulent ook terecht bij de jeugdwerkers van Delft voor Elkaar. Op dit moment wordt er op verschillende scholen voorlichting gegeven over jonge mantelzorgers en zijn er bijvoorbeeld Brusjesgroepen voor de jongsten. Binnenkort kan je voor informatie ook terecht op www.ikdoehetgewoon.info

Nieuws mantelzorg

Wil je meer weten over mantelzorg?

Neem contact met ons op