"Van het deelnemen aan een evenement tot het opzetten van een eigen activiteit, Delft voor Elkaar helpt je op weg."
Achraf, Wippolder

Delft voor Elkaar 2024: Samen sterker in de samenleving

Delft voor Elkaar is dé organisatie voor alle Delftenaren met zorg- of hulpvragen. We zijn er ook voor iedereen die iets wil doen of betekenen voor een ander. Samen met onze partners in het sociale domein zetten wij ons in voor veilige, veerkrachtige en gezonde wijken.

Hoe wij werken

 • Wij zijn in alle Delftse wijken aanwezig waar wij Delftenaren informeren, adviseren en in beweging zetten.
 • Wij bieden korte vormen van ondersteuning om de zelfredzaamheid van bewoners te versterken en begeleiden hen om belemmeringen weg te nemen.
 • Wij zoeken contact met zorgmijdende bewoners en stimuleren hen om (weer) actief deel te nemen aan de Delftse samenleving.

Onze uitgangspunten

Wij werken met een basisdienstverleningspakket vanuit de volgende uitgangspunten:

 • Wij zijn werkzaam in het preventieve veld.
 • Samen met de cliënt werken wij zo kort als het kan en zo lang als nodig is. Indien noodzakelijk verwijzen wij door naar meer zwaardere vormen van ondersteuning.
 • Wij zijn gericht op het vergroten van zelfregie en veerkracht van Delftenaren en versterken de sociale basisinfrastructuur van Delft.
 • We zetten ons in voor (tijdelijk) kwetsbare bewoners en zijn op die plekken in de stad waar de nood het hoogst is.
 • Wij werken vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid waarbij het accent ligt op de mensen zelf; op wat ze nog wél kunnen, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Vier gebiedsteams

Wij werken met vier kleine, flexibele gebiedsteams in de Delftse wijken. Ieder gebiedsteam heeft zijn uitvalbasis (wijkcontactpunt) in een wijkcentrum in het gebied waar zij werkzaam is. Teamleden houden wekelijks inloopspreekuren voor bewoners met vragen op het gebied van zorg en welzijn. Samen verbinden we antwoorden aan vragen, oplossingen aan problemen, inwoners aan professionals en organisaties aan organisaties.

Twee stedelijke teams

Naast vier gebiedsteams werken we met twee stedelijke teams. Het stedelijk team Cliëntondersteuning, inclusief het nieuwe Eropaf-team, ondersteunt Delftenaren die een begeleidingstraject nodig hebben om zelfstandig verder te kunnen. Het stedelijk team Meedoen is gericht op het stimuleren van participeren in brede zin. Dit team organiseert activiteiten rondom themadagen.

Kennis en expertise

Onze medewerkers kennen de sociale kaart van Delft en hebben ervaring, kennis en expertise op de volgende gebieden:

 • Cliëntondersteuning, individueel en collectief
 • Maatschappelijk werk
 • Sociaal werk
  • Ouderenwerk
  • Jongerenwerk
  • Wijkverbinding
 • Buurtsportwerk
 • Verenigingsondersteuning

Informatie Delft voor Elkaar

Als organisatie binnen het preventieve veld geldt voor ons meer dan ooit: voorkomen is beter dan genezen

Kunnen we je ergens mee helpen?
Voor al je vragen kun je contact opnemen met de Frontoffice van Delft voor Elkaar. Onze medewerkers helpen je graag verder of verbinden je, indien nodig, direct door naar de juiste persoon.

De Frontoffice is bereikbaar via 015 760 02 00 of via info@delftvoorelkaar.nl.

Daarnaast houden onze medewerkers wekelijks inloopspreekuren in onze wijkcontactpunten. Loop gerust binnen; een afspraak maken is niet nodig.

Onze dienstverlening is gratis.