"Een hoop activiteiten, evenementen en cursussen, allemaal verzameld op 1 plek, ideaal."
Achraf, Wippolder

Over ons

Delft voor Elkaar is een samenwerkingsverband van de organisaties Haaglanden Beweegt, Kwadraad, MEE ZHN en Participe Delft. Samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zetten onze professionals zich in voor sociaal veilige, draagkrachtige en gezonde wijken.

Gezamenlijk doel is dat iedere Delftenaar in beweging komt en kan meedoen in de samenleving.

Wat doen we?

  1. Wij zijn in alle Delftse wijken aanwezig waar wij Delftenaren kunnen informeren en adviseren en in beweging te zetten.
  2. Wij bieden lichte vormen van ondersteuning om de zelfredzaamheid van inwoners te versterken en begeleiden hen daarbij om mogelijke belemmeringen weg te nemen.
  3. We benaderen zorgmijdende bewoners met complexe hulpvragen actief en indien nodig begeleiden wij hen naar een relevant sociaal netwerk of naar een meer gespecialiseerde vorm van ondersteuning: doorverwijzen.

Wie zijn we?

Zoals gezegd, wij zijn dé organisatie voor alle Delftenaren met zorg- of hulpvragen en we zijn er voor iedereen die iets wil doen of wil betekenen voor een ander. Wij doen dit samen met informele zorg- en netwerkpartners in de keten van het welzijns- en zorgdomein en gebruiken hiervoor onze expertise en kennis vanuit onderstaande werkvelden:

  • Cliëntondersteuning, individueel en collectief (waaronder integrale vroeghulp)
  • (Sport) coaching
  • Sociaal werk (jongerenwerk, ouderenadvisering, samenlevingsopbouw)
  • Maatschappelijk werk

Gebiedsgericht werken

Met het oog op ons speerpunt ‘Op maat en in de wijk’, werken wij met vier kleine, compacte gebiedsteams. De belangrijkste doelen van de gebiedsteams zijn het voorkomen van zwaardere zorg, een integrale aanpak van multiproblematiek, het voorkomen van problematiek, betere zorg en ondersteuning en het vergroten van zelfredzaamheid van burgers.

‘Houd je voelsprieten uit: kijk om je heen en luister of je iemand kunt helpen. Groet iemand op straat en vraag hoe het ermee gaat. Dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.’