Over ons

Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een bundeling van zowel professionele partijen als vrijwilligersorganisaties. Delft voor Elkaar heeft haar roots in de gemeente, staat in direct contact met alle bewoners en kent alle ins en outs van de stad.

Waarom Delft voor Elkaar?
Sinds 1 januari 2015 organiseert Delft voor Elkaar de basis(welzijns)voorzieningen in Delft. Hieronder valt onder meer coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven. Wij ondersteunen mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte of een psychische aandoening en mensen die in een sociaal isolement leven. Ook helpen wij bij het organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden.

Netwerkorganisatie
Delft voor Elkaar is een netwerkorganisatie waarin deskundige, betrokken beroepskrachten en vrijwilligers samenwerken. Vooral de vraag van de Delftse bewoners staat centraal. Alles wordt daaromheen georganiseerd.

Privacyregelement Delft voor Elkaar