Berichten

Krajicek Playground Poptahof in Delft geopend

Richard Krajicek Foundation opende de kersverse Playground samen met de Krajicek Scholarshippers, de Buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar, Stichting Woonbron, de schooldirecties van De Parkschool en De Horizon en Stichting Poptaland.

Playground Poptahof is een plek in de buurt waar kinderen van 4 t/m 12 jaar kennis kunnen maken met verschillende sporten. Wekelijks worden op de woensdagen en de vrijdagen van 13.45-16.15u activiteiten georganiseerd. Deelname is gratis. Kinderen kunnen ook deelnemen aan landelijke toernooien van de Krajicek Foundation, zoals bijvoorbeeld een basketbaltoernooi of een tennistoernooi.

“Naast het plezier dat de kinderen hier wekelijks aan de activiteiten beleven, geeft dit project ook onze jonge begeleiders (Krajicek Scholarshippers) de kans te studeren en zichzelf te ontwikkelen.”, zegt Wim de Jong (Regiomanager Krajicek Foundation). Buurtsportcoach/Coördinator Scholarshippers Mourad Essaoui vervolgt: “Door wekelijks samen (sport)activiteiten voor de buurt te organiseren zien we dat de buurt meer gaat leven. De Scholarshippers en vrijwilligers doen het werk met veel enthousiasme en dat werkt aanstekelijk. Playground Poptahof zorgt ervoor dat meer kinderen dicht bij huis en onder begeleiding kunnen buiten spelen en sporten. Ook merk je dat de ouderbetrokkenheid er voor zorgt dat veel meer kinderen komen sporten en hierdoor zijn ouders vaak bereid om te helpen tijdens (sport)activiteiten of uitjes van de Krajicek Foundation.”

Ook Woonbron directeur, Mohamed Baba, is enthousiast: “Hoe tof is het dat er nu in je vertrouwde buurt een vanzelfsprekende plek is waar je leeftijdgenoten ontmoet en sportief met elkaar bezig kunt zijn. Deze kans draagt ongetwijfeld bij aan je persoonlijke ontwikkeling én het woonplezier in Poptahof. Woonbron werkt daarom graag mee aan een Krajicek Playground in Poptahof.  Alle jongeren roep ik hierbij op: kom naar buiten, ontmoet en beweeg je fit op jullie eigen Krajicek Playground!”

 

 

Hulp bij dementie: een praatje, een wandeling of fietstochtje helpt

Vrijwilligers van de Alzheimer-afdeling ondersteunen bij de zorg voor thuis­wonende mensen met dementie. Wekelijks staat Delftenaar Aad van der Voort op de stoep bij Clara en Leo den Aantrekker. Om samen met Leo, die in februari 2017 de diagnose ‘ziekte van Alzheimer’ kreeg, op de duofiets te stappen. Niet alleen Leo geniet hiervan.

Voor Clara, de vrouw van Leo, is de weke­lijkse ‘adempauze’ zeer welkom. Ze vindt het ook fijn om te zien wat ‘beweging’ met haar man doet. “Praten wordt lastiger voor mijn man, maar hij stráált op die fiets. Hij vindt het altijd geweldig als Aad hem komt ophalen.’’

Met een beetje steun

Aad noemt de fietsritten dankbaar werk. “Leo was vroeger marktkoopman, hij is een erg gezellige man, houdt van een geintje. Toen ik twee jaar geleden kwam kennisma­ken, klikte het meteen.’’ Het contact tussen Clara en Aad kwam tot stand via de ‘Bezoekdienst’ van de Delftse Alzheimer-afdeling. In het Alzheimer Café raakte Clara in gesprek met Bezoekdienst-coördinator Mirona van der Linde. “Zij vertelde me over alle mogelijkheden. Mijn man gaat inmiddels drie keer per week naar zorgboerderij Buitenge­woon, en verder ben ik blij met alle hulp die ik krijg. Ik wil zo graag dat Leo thuis kan blijven wonen. Dat lukt, dankzij alle hulp, nog net.’’

Hart op de goede plaats

Vrijwilliger Aad schept er zelf niet over op, maar als vrijwilliger moet je wel over bepaalde vaardigheden beschikken. Clara: “Je moet flexibel en geduldig zijn en vooral geen haast hebben. Eigenlijk is het belang­rijkste: je hart op de goede plaats hebben.’’ Dat zit bij Aad wel goed.

Aad: “Helpen geeft voldoening; ik vind het fijn dat je als vrijwilliger wordt gewaardeerd. En ik doe niks bijzonders hoor, gewoon een praatje of een simpel grapje maken. Dan fietsen we langs een heel nieuw, groot huis, en dan zeg ik tegen Leo: ‘Zo, hier woont zo te zien ook een marktkoopman’. Dat vindt-ie prachtig. Als ik hem zie genieten, geniet ik zelf ook.’’

Het fietsen is bovendien een goede training, zegt Aad lachend: “De duo-fiets heeft geen trapondersteuning en Leo trapt niet meer zo hard mee. Daardoor heb ik inmiddels een conditie als een paard.”

 

20 jaar Alzheimer Café Delft

14 oktober 2019 is Bère Miesen, grond­legger van de Alzheimer Cafés, te gast in het Alzheimer Café Delft. Hij vertelt over zijn ervaringen, leest voor uit eigen werk en gaat met de aanwezigen in gesprek over dementie. Hij presenteert zijn laatste boek “Je suis dementie” en het is mogelijk een (gesigneerd) exemplaar te kopen. Zoals altijd is er muziek en uiter­aard wordt er een toost uitgebracht op het jubilerende Café.

Iedereen is vanaf 19.00 uur welkom in het Hampshire Hotel Delft Centre, Koepoortplaats 3.

Digitale Huiskamer: voor iedereen die meer wil weten over het gebruik van laptop, tablet of smartphone

Wil je meer doen met je laptop, tablet of smartphone? Of heb je een andere vraag, kom dan langs bij een van onze digitale huiskamers. Neem je tablet, laptop of smartphone mee of maak gebruik van de laptops die op de locaties beschikbaar zijn.

Bij het inloopspreekuur van de Digitale huiskamer kunnen bewoners terecht met allerlei vragen over digitale mogelijkheden. Tijdens dit gratis spreekuur is er volop gelegenheid voor vragen. En dat kunnen allerlei vragen zijn, zoals over het gebruik van internet en e-mail, over hoe om te gaan met Skype of WhatsApp, over het invullen digitale formulieren, het gebruik van smartphone, tablet en laptop. Op alle locaties is gratis wifi aanwezig.

Dinsdag

Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, spreekuur Delft voor Elkaar
Wijkcentrum De Hofstee, Sandinoweg 149

Tweede dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur, spreekuur Senior Web
DOK Centrum (OPEN), Vesteplein 100

Woensdag

Eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur, spreekuur Delft voor Elkaar
Wijkcentrum Wippolder, Krausstraat 50

Derde woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur, spreekuur Delft voor Elkaar
Wijkcentrum Wippolder, Krausstraat 50

Vrijdag

Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, spreekuur Delft voor Elkaar
Delft voor Elkaar, van Bleyswijckstraat 91

Zaterdag

Vierde zaterdag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur, spreekuur Senior Web
DOK Centrum (OPEN), Vesteplein 100

 

 

 

 

 

 

Fietsles voor vrouwen | Altijd al willen leren fietsen? Meld je aan en doe mee!

Wil jij ook leren fietsen? Dat kan bij Delft voor Elkaar! Op maandag 9 september start een nieuwe serie fietslessen.

Delft voor Elkaar organiseert fietslessen voor vrouwen die nog niet of niet goed kunnen fietsen. De lessen zijn speciaal ontworpen voor de beginnende fietser en worden professioneel begeleid.

Voor wie?
Je woont in Delft, bent 18+ en je wilt leren fietsen.

Wat?
10 fietslessen en 1 les verkeersveiligheid.

Wat heb je nodig?
Trek gemakkelijke kleding aan! Tijdens de les is het gebruik van een fiets inbegrepen.

Wanneer?
Op maandag van 9.30 tot 10.30 uur of van 10.30 tot 11,30 uur (1e les is op maandag 9 september 2019)

Locatie
The Culture, Mozartlaan 670, 2625 CZ Delft

Informatie en aanmelden
Schrijf je in vóór maandag 9 september bij Sjors Grasman, buurtsportcoach Delft voor Elkaar | s.grasman@haaglandenbeweegt.nl | 06 53 60 99 63 | Fietsles Flyer 9 september 2019

Wat kost het?
De fietslessen worden u gratis aangeboden door Delft voor Elkaar

 

Ontmoeten, vragen en hulp in Reinier de Graafbuurt

Nu open: Informatiepunt Reinier de Graafbuurt

Met een mega grote sleutel opende wethouder Karin Schrederhof op donderdag 18 april de voordeur van de woning Reinier de Graafweg 484 in Delft. Daarmee gaf de wethouder het officiële startsein aan Delft voor Elkaar, (zorg)partners én bewoners om deze woning dé spil in de buurt te laten zijn voor ontmoeting, vragen en (zorg)hulp. Woningcorporatie Woonbron stelde deze woning beschikbaar als bewonerspunt.

Op donderdag 18 april was het feest aan de Reinier de Graafweg. Bewoners en professionals verzamelden zich rond huisnummer 484 voor de opening van het informatiepunt. Mohamed Baba, directeur van Woonbron, sprak in zijn welkomstwoord zijn enthousiasme uit over dit maatschappelijke initiatief. “Ik ben ervan overtuigd dat deze voorziening een waardevolle toevoeging is voor het prettig wonen in deze buurt”.

Verbindingen leggen

Delft voor Elkaar-directeur Sjaak van der Linde benadrukte dat het informatiepunt helpt om verbindingen in de wijk te leggen. “Hiermee bieden we mensen in de wijk die het nodig hebben voldoende steunstructuren. Prachtig om te zien dat we dit met elkaar, samen met inwoners en professionals van verschillende organisaties, voor elkaar krijgen in Delft.”
Hij overhandigde wethouder Karin Schrederhof een mega grote sleutel om daarmee het informatiepunt officieel te kunnen openen. “Bijzonder dat vanuit bewoners het idee kwam om elkaar meer te ontmoeten en te helpen en daar een plek voor in te richten, mooi dat de corporatie de woning kon leveren”, aldus wethouder Schrederhof.
Na de opening was er gelegenheid voor een rondleiding en deelname aan diverse activiteiten op het parkeerterrein. Zo maakten nog meer bewoners met elkaar kennis en met professionals die zich voor de buurt inzetten.

Uit de anonimiteit

De Reinier de Graafbuurt ligt dankzij het ziekenhuis wat afgezonderd van de overige buurten in de wijk Buitenhof. Deze buurt telt 317 woningen die aan de achterzijde van het woongebouw via de 27 portieken toegankelijk zijn. Mede hierdoor komen buren elkaar niet vaak tegen wat het wonen aan de Reinier de Graafweg vrij anoniem maakt. Buren hulp bieden of aanspreken is dan vaak lastig.

Wensen en ideeën

Het idee voor een informatiecentrum is geboren tijdens een bijeenkomst die Delft voor Elkaar organiseerde voor bewoners, waarop naar hun wensen en ideeën werd gevraagd voor meer woonplezier in de buurt. Als grootste wens rolde een laagdrempelig bewonerspunt uit de bus. Een fijne en veilige plek voor ontmoeting en activiteiten die bijdragen aan prettig wonen. Ook een punt waar je terecht kunt voor vragen of als er zorgen zijn. Niet in de laatste plaats een plek die partners en zorgverleners ruimte biedt om hun cliënten in de buurt bij te staan

 

‘Sporten levert veel op – in alle opzichten’

Zoveel mogelijk kinderen na schooltijd aan het bewegen krijgen – en het liefste buiten. Dat is de inzet van Buurtsportvereniging Buitenhof.

Donald Basabose, uitvoerend buurtsportcoach, traint elke maandag en woensdag na schooltijd op de Krajicek Playground Brahmslaan, bij basisschool De Horizon. Op dinsdag en vrijdag is hij te vinden op de Krajicek Playground Wagenaarstraat, in het Rode Dorp. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom om te komen sporten en spelen, de toegang is gratis.

“Gemiddeld komen er 25 tot 30 kinderen per middag naar een playground,” vertelt Basabose. We tennissen, voetballen, basketballen, hockeyen, doen aan hiphop en nog veel meer. We maken het zo leuk en afwisselend mogelijk. En omdat stagiaires van het ROC Mondriaan me helpen, kunnen we elk kind aandacht geven.”

Fitter

Meedoen met de middagen levert de kinderen heel veel op, is de overtuiging van Basabose. “Naast het sporten, leren ze op tijd komen, respect hebben voor elkaar, luisteren, discipline…” En dat heeft ook positieve gevolgen op school, heeft Sjors Grasman, coördinerend buurtsportcoach, ervaren. “We horen van docenten dat de kinderen die met ons meedoen fitter zijn in de gymles, maar ook beter presteren in de klas. Het doet ze in alle opzichten goed.” Grasman is al een paar jaar buurtsportcoach in Buitenhof, maar niet meer uitvoerend. “Ik houd me nu meer met de ‘randzaken’ bezig. Ik kom in scholen, wijkcentra en voer gesprekken met sportverenigingen om samen te werken in wat we aanbieden. We proberen onze activiteiten vooral buiten te organiseren, zodat kinderen het zien en de drempel om mee te doen lager wordt.”

Rolmodel

De sport- en spelmiddagen bestaan al langer, maar sinds twee jaar werkt de buurtsportvereniging samen met de Krajicek Foundation. Grasman: “In de Buitenhof hebben we twee Krajicek Playgrounds. Wat de Foundation doet, is een jaar lang studiebeurzen geven aan scholarschippers: jongeren uit de wijk die zich minimaal 100 uur inzetten op een playground. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: de scholarschippers vinden hopelijk een baan en de kinderen hebben een rolmodel. En wat voor mooie gevolgen dit kan hebben, zie je aan Donald: hij was onze eerste scholarshipper.”

Basabose: “Toen ik jonger was, speelde ik basketbal op behoorlijk hoog niveau. Maar ik ben mezelf een tijd behoorlijk kwijt geweest, werd zelfs dakloos. Dankzij PerspeKtief mocht ik gratis aan fitness doen en raakte ik in contact met Rick, ook een buurtsportcoach. Hij vroeg me of ik scholarschipper wilde worden… Een jaar lang heb ik toen met heel veel plezier op de playground aan de Brahmslaan getraind. Want ik houd van sporten én ik heb veel affiniteit met werken met kinderen. Na dat jaar kreeg ik een 12-urencontract aangeboden – en dat werd snel meer. Inmiddels ben ik fulltime uitvoerend buurtsportcoach, in dienst van Delft voor Elkaar. Sport kan je echt optillen, een ingang zijn naar verbetering.”

Grasman: “Donald is echt een rolmodel voor de kinderen. Hij kent ze al vóór ze gaan puberen en de kans lopen in de problemen te raken.” En Basabose, tot slot: “Sporten levert zóveel meer op dan de halfslaap van gamen en social media…”

De Particuliere Vervoersdienst zoekt vrijwillige chauffeurs!

Hou jij van autorijden? Ga je graag met mensen om? Dan is de Particuliere Vervoersdienst van Delft voor Elkaar op zoek naar jou! De Particuliere Vervoersdienst brengt ouderen die om gezondheidsredenen niet zelf voor vervoer kunnen zorgen van A naar B. Naar het ziekenhuis, de huisarts of even op bezoek bij die ene vriendin.

Al vanaf een uurtje per week!

Iedereen die over een auto beschikt kan een steentje bijdragen. Dit kan al vanaf een uurtje per week. Als chauffeur bij de Particuliere Vervoersdienst rijd je mensen, die om gezondheidsredenen niet zelf voor vervoer kunnen zorgen, met je eigen auto naar hun bestemming. Je brengt iemand bijvoorbeeld naar het ziekenhuis en loopt even mee naar de wachtkamer. Waar nodig bied je een ondersteunende arm. Zo help je mensen mobiel en zelfstandig te blijven.

Goed gevoel

Heb jij affiniteit met de doelgroep, ben je behulpzaam en maak je graag een praatje? Dan zijn wij op zoek naar jou. Behalve een goed gevoel ontvang je als chauffeur een kilometervergoeding.

Meer informatie

Kijk op de vacaturebank van www.delftvoorelkaar.nl of neem direct contact op met op met Denise Rosaria via d.rosaria@participedelft.nu of bel Denise op 06 19 69 36 75.

Bekijk hier de flyer voor vrijwillige chauffeur

 

De VertaalService van Delft voor Elkaar

Organisaties in Delft kunnen gratis een beroep doen op de VertaalService van Delft voor Elkaar. Deze vertaaldienst bestaat uit een groep vrijwilligers die verschillende talen spreekt. Zij zetten zich belangeloos in om de gesprekken tussen medewerkers van organisaties en Delftenaren, die geen of onvoldoende Nederlands spreken, te vertalen. Heeft jouw organisatie een vertaler nodig? Heb jij een talenknobbel en wil jij vertaler in dit team zijn? Neem dan contact op met Delft voor Elkaar.

Veel talen
De VertaalService heeft vrijwilligers die bijvoorbeeld kunnen vertalen naar of vanuit het Arabisch (diverse dialecten), Koerdisch (Badini), Tigrinya, Amharic, Turks, Farsi, Pastho, Urdu, Berbers, Engels, Spaans, Italiaans en Frans.

Ben jij of ken jij een vrijwilliger die zowel het Nederlands als een of meer andere talen beheerst? Neem dan contact op met Delft voor Elkaar via 015 760 02 00 en sluit aan bij de VertaalService.

Vertaalverzoeken
Medewerkers van organisaties kunnen een vertaalverzoek indienen via de receptie van Delft voor Elkaar. Deze is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur via nummer 015 760 01 25 of 015 760 01 26. Mailen kan ook: receptie@participedelft.nu.

De vertaaldienst is gratis. Wel verwacht Delft voor Elkaar dat organisaties die gebruik maken van de VertaalService hun cliënten informeren en motiveren om aan taalactiviteiten mee te doen.

Nederlands leren
Het is fijn dat er vrijwillige vertalers zijn die organisaties en anderstaligen helpen om elkaar te begrijpen. Toch blijft Nederlands spreken, voor wie in Nederland woont, noodzakelijk om deel uit te maken van de samenleving. Hoe beter je zelf Nederlands spreekt, des te makkelijker je contact maakt met de mensen om je heen; taal verbindt!

Ken je iemand die nog geen Nederlands spreekt en dat wel wil leren? Ook dat kan bij Delft voor Elkaar. Er zijn conversatielessen en taaloefenplekken waar je Nederlands leert begrijpen en spreken in de praktijk. Stuur een mail naar: trajectbegeleiding@participedelft.nu voor meer informatie.

Flyers

Flyer conversatielessen

Flyer Taaloefenplekken

 

 

 

‘Ik heb moeite met de opvoeding van mijn kind en zou hier graag hulp bij willen’

Loopt u met een vraag rond en weet u niet waar u met uw vraag terecht kunt? Loop dan gerust binnen bij één van de vijf wijkcontactpunten van Delft voor Elkaar en stel uw vraag!

Het kan gaan om sociale en praktische vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën en sport. Dat kan om uzelf gaan, maar ook over uw kind, de buren of een familielid. Medewerkers van Delft voor Elkaar geven persoonlijk advies, denken mee over een oplossing en verwijzen eventueel door.

Iedere bewoner van Delft kan zonder afspraak met zijn vragen binnenlopen bij één van onze wijkcontactpunten. Loop gerust binnen en durf te vragen!

Een e-mail sturen naar info@delftvoorelkaar.nl of bellen naar 015 760 02 00 kan natuurlijk ook.

Vangnet in de Wijk -samenwerking met buurtbewoners en partners op het gebied van wonen, zorg & welzijn en veiligheid

Sociaal werker Tanja Moerkerken (rechts) van Delft voor Elkaar gaat regelmatig op huisbezoek.

De politie van Delft maakt steeds vaker melding van incidenten waarbij ‘verwarde personen’ zijn betrokken. Het is een weerspiegeling van een groeiende trend die gemeenten en politie in heel Nederland al jaren bezighoudt.

In een artikel in de Delft op Zondag van 10 maart jl. staat dat de toename van het aantal incidenten -waarbij verwarde personen zijn betrokken- is ook de gemeente niet ontgaan. “Natuurlijk baart ons dat zorgen” aldus wethouder Schrederhof. “We bestuderen de cijfers en gaan overleggen met professionals over mogelijke oorzaken.” Op dit moment is het volgens Schrederhof nog te vroeg om conclusies te trekken en maatregelen te nemen. “Belangrijker: wat kunnen we doen om deze mensen zo goed mogelijk te helpen? Deze mensen hebben onze zorg en aandacht nodig.”

Echte oplossing zijn er nog niet, wel liggen er plannen om de last van de politie te verlichten. Een betere opvang in de wijk zou bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden. Om die reden initieerde de gemeente Delft samen met Delft voor Elkaar begin 2018 het actieprogramma ‘Vangnet in de Wijk’ in de Reinier de Graafbuurt.

Het programma richt zich -in samenwerking met buurtbewoners en andere belangrijke partners op het gebied van wonen, zorg & welzijn en veiligheid- op het organiseren van een goede vroegsignalering en een laagdrempelig punt waar bewoners onder andere signalen neer kunnen leggen zoals: zorgmijdend gedrag, GGZ-problematiek of tekenen van dementie.

Preventie
“Het is van belang dat er geïnvesteerd wordt in preventie, zodat het niet komt tot escalatie”, stelt Sanne Rodenburg van Delft voor Elkaar. “Onder andere de ambulantisering van de GGZ, het afbouwbeleid van intramurale zorg: de intramurale voorziening wordt alleen maar ingezet als er geen (redelijke) alternatieven meer te bedenken of te organiseren zijn, maakt het nog belangrijker om in kwetsbaardere buurten, samen met bewoners en belangrijke partners, goede voorzorgsmaatregelen te treffen. Bewoners kunnen hier op terugvallen als dat nodig is. Hier wordt op dit moment dan ook hard aan gewerkt.”

 

Bron: Delft op Zondag