De voordeur van Delft voor Elkaar

Achter de voordeur van Delft voor Elkaar aan de Van Bleyswijckstraat 91 zijn diverse krachten gebundeld. Delft voor Elkaar verbindt en versterkt – zodat iedereen mee kan doen.

Word jij onze nieuwe collega? Vacature onafhankelijke, energieke en doortastende projectleider Delft voor Elkaar

Participe Delft zoekt voor de aanpak binnen Delft voor Elkaar

onafhankelijke, energieke en doortastende projectleider

(32 uur per week)

De functie

De projectleider is verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren, het tactische beleid en de realisatie van de gemeentelijke opdracht van Delft voor Elkaar gericht op vernieuwend Sociaal Werk in de regio.

De projectleider heeft de regie op contacten met de gemeente als opdrachtgever,  met de partner organisaties en de verenigingen. De projectleider richt zich op tactische vraagstukken en houdt zich bezig met het formuleren en monitoren van de prestaties die ondersteunend zijn aan de visie van Delft voor Elkaar. De projectleider zorgt voor de doorontwikkelinging van DvE, bevordert de samenwerking met het netwerk en de informele partners en inwoners en zorgt voor goede afstemming met de opdrachtgever. De projectleider geeft inhoudelijk leiding aan circa 30 medewerkers. Naast de medewerkers in dienst van Participe wordt er binnen het team gewerkt met medewerkers van de partner organisaties.

Wat zijn jouw taken?

 • De medewerkers zijn zodanig aangestuurd dat zij de DvE prestaties realiseren. De projectleider zorg voor doorontwikkeling van de projectstructuur en de teams.
 • Beleid is zodanig geïmplementeerd, dat de voor Delft voor Elkaar geformuleerde doelstellingen op het gebied van Sociaal Werk behaald kunnen worden.
 • De interne bedrijfsvoering is zodanig gecoördineerd dat benodigde informatie en voorzieningen beschikbaar zijn.
 • De met de gemeente afgesproken werkzaamheden zijn gedaan en doelstelling zijn behaald binnen de financiële kaders.
 • Voor de functie zijn relevante interne en externe contacten gestimuleerd en onderhouden.

Profiel van de functie

Kennis

 • Hbo- of academisch werk- en denkniveau
 • Ervaring op het gebied van Sociaal Werk en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Kennis en inzicht in de inrichting van een organisatie of samenwerkingsverband
 • Kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement

En verder

 • Sociale en leidinggevende vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers
 • Heeft verbindende kwaliteiten en is in staat belangen bij elkaar te brengen
 • Is vernieuwend, creatief en energiek om Delft voor Elkaar door te ontwikkelen
 • Is gericht op samenwerking met netwerkpartners en inwoners om gezamenlijke doelen te halen
 • Heeft ervaring in het werken met een gemeenten in een bestuurlijke omgeving
 • Managementvaardigheden voor leidinggeven op financiële doelstellingen
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Plan- en organisatievermogen

Over ons

Stichting Participe is een Sociaal werk organisatie en richt zich met haar activiteiten op de bevordering van zelfredzaamheid in de lokale  samenleving. Participe Delft werkt in Delft samen met partners aan de aanpak van een maatschappelijke agenda.

De projectleider is belast met de aansturing van het samenwerkingsverband Delft voor Elkaar, dat naast Participe bestaat uit Kwadraad, MEE, Haaglanden Beweegt en informele zorgpartners. De werkplek is in Delft.

Wij bieden

 • Enthousiaste team en prettige werkomgeving met een vernieuwende manier van werken
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk
 • Het salaris is conform salarisschaal 11 van de CAO Sociaal Werk
 • Een tijdelijk contract vooralsnog voor de duur van 1 jaar
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Informatie en solliciteren

Informatie over deze functie kunt u opvragen bij Sjaak van der Linde, directeur Participe Delft a.i. telefonisch op 015-7600100 of via e-mail s.van.der.linde@participe.nu. Een sollicitatiebrief met bijbehorend cv kan tot en met 12 december 2018 gestuurd worden aan Participe werving@participe.nu onder vermelding van vacature nummer 2018049.

Vrijdag 14 december (in de middag) vinden de gesprekken plaats.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

 

 

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie

Wat betekent het als een geliefde, familie, vrienden of kennissen vergeetachtig wordt? Delft voor Elkaar en de Ontmoetingscentra Pieter van Foreest hebben een video gemaakt. waarin zichtbaar is wat dementie inhoudt, wat een ontmoetingscentrum is en hoe het mensen met dementie en hun mantelzorger kan helpen. Deze video is voor iedereen die zelf of via een ander in aanraking komt met vergeetachtigheid en dementie. Maar ook voor huisartsen, wijkverpleegkundige, casemanagers om potentiële bezoekers van het centrum een beeld te kunnen geven van het centrum. Wilt u meer informatie over het ontmoetingscentrum? Neem dan contact op via 015-515 5000

Afwegingkaders – gewijzigde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op 1 januari 2019 treedt de gewijzigde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in werking. De wijziging bestaat uit het feit dat per beroepsgroep er in trede 4 en 5 van de meldcode een specifiek afwegingkader is. Vanuit het ministerie in samenwerking met de beroepsgroepen is de afgelopen maanden gewerkt aan de verschillende afwegingskaders. Inmiddels zijn de afwegingskaders gereed en gepubliceerd.

Hierbij de linken naar de verschillende afwegingskaders:

De GGD Haaglanden organiseert in het najaar verschillende bijeenkomsten om beroepskrachten die werken met de meldcode hierover te informeren etc. Hiervoor ontvangt u later nog een uitnodiging.

Klik hier! voor meer informatie.

Overzicht clusters beroepsgroepen – januari 2018

 

Vrijwilligers maken Delftenaren financieel wegwijs: ‘overzicht geeft inzicht’

Krijgt u de kriebels van de belastingaangifte, rekeningen en ingewikkelde formulieren? Troost u, u bent niet de enige. En nog meer troost: als u er niet zelf uitkomt, is er via Delft voor Elkaar hulp mogelijk bij het op orde brengen van uw administratie thuis. “Klop alsjeblieft op tijd aan bij ons. Daarmee kun je schulden en grote financiële problemen voorkómen.”

Bekijk hier de hele pagina!

 

Onderzoeksresultaten over toenemende druk vrijwilligers

De vrijwilligerssector heeft te maken met grote veranderingen, vooral door de drie grote decentralisaties van zorg, werk en jeugd. Hierdoor is vooral het beroep op vrijwilligers in zorg en welzijn is de laatste jaren gegroeid. Ook worden hogere eisen gesteld aan het werk dat vrijwilligers doen omdat de vragen complexer en langduriger zijn.

De Universiteit voor Humanistiek onderzoekt samen met Vereniging NOV hoe vrijwilligersorganisaties invulling en uitvoering geven aan deze nieuwe rol. De voorlopige resultaten van de eerste onderzoeksfase zijn nu gepubliceerd in de tussenrapportage Aan de andere kant van de schutting.

De onderzoekers concluderen dat vrijwilligersorganisaties een enorme druk ervaren, omdat zij een groter aantal en complexere hulpvragen en complexe hulpvragen ontvangen. Hulpvragen die voorheen door professionals in de zorg en welzijn werden opgepakt, komen nu bij vrijwilligersorganisaties terecht. De grenzen aan vrijwillige inzet vormen dan ook een vaak terugkerend gespreksonderwerp, zeggen de onderzoekers. Belangrijkste vraag daarbij is of een vrijwilligersorganisatie of vrijwilliger de extra gevraagde taak of een meer complexe taak aankan.

Daarbij gaat het vaker om een gebrek aan capaciteit dan om een gebrek aan deskundigheid. De vraag naar langdurige inzet van vrijwilligers die hulp en ondersteuning kunnen bieden, staat bovendien haaks op een trend waarin vrijwilligers zich minder langdurig willen binden.

Overbelasting
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat, hoewel veel van de ondervraagde bestuurders en coördinatoren de toegenomen taken te veel en te zwaar vinden, ze de extra taken toch op zich nemen.

‘Zij doen dit om te voorkomen dat andere veelal overbelaste partijen nog meer taken moeten verrichten: hulpbehoevenden, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Kortom, de vrijwilligersorganisaties zien geen alternatieven en gaan daarom tot helpen over. Hun centrale waarden zijn immers naastenliefde, solidariteit, er voor iemand zijn die in nood of kwetsbaar is. De inspanningen van vrijwilligers om hulpbehoevenden te helpen, reiken regelmatig verder dan gedacht. Dit geeft de enorme vitaliteit van de sector en de betrokkenheid van vrijwilligers aan. Met de voorbeelden die respondenten geven, komen eveneens grenzen van vrijwillige inzet in beeld’, aldus de onderzoekers.

Meer samenwerking
Opvallend is dat maar liefst 63 procent van de respondenten stelt dat ze sinds 2015 meer samenwerken, vooral met sociale wijkteams/buurtteams, andere vrijwilligersorganisaties en thuiszorginstanties. Samenwerking tussen formele instanties en zorg/welzijn verbetert de afstemming tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers, aldus de panelleden: er kan en moet worden nagedacht wanneer het beter is om een vrijwilliger in te zetten, en wanneer een professional. Dat is nodig om bijvoorbeeld te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: www.dedikkeblauwe.nl

Succesvolle Delftse Dagen!

Ontmoeten, plezier, genieten en waardering stonden centraal op het Vrijwilligersfestival “Hart voor vrijwilligerswerk” tijdens de eerste dag van de Delftse Dagen, hét jaarlijkse vrijwilligersevenement van Delft.

Het projectteam (Delft voor Elkaar en Delftse Uitdaging) kijkt tevreden terug op deze gevarieerde en geslaagde avond met ruim 100 bezoekers. Ontmoeten, plezier, genieten en waardering’ stonden centraal op het Vrijwilligersfestival tijdens de eerste dag van de Delftse Dagen, hét vrijwilligersevenement van Delft.

Tijdens de feestelijke inloop liepen kinderen van het circus rond op ballen en zorgde Juffrouw Josje, in de personage van Hillary Hart als gastvrouw, voor een warme ontvangst. De avond begon met een kleine maaltijd die gemaakt was én uitgeserveerd werd door leerlingen van scholencombinatie Delfland, onze gastlocatie dit jaar. Een bezoeker schreef na afloop: “de catering was top, met veel liefde en aandacht” en een andere bezoeker schreef dat de catering fenomenaal was. Wat een mooie woorden voor de leerlingen!

Het tweede, meer serieuzere gedeelte van de avond bestond uit pitches en workshops, waar (toekomstige) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar konden vinden en spreken. De avond werd relaxt afgesloten met live muziek, een hapje en een drankje en een loterij. Kortom, een mooie, informele avond die voor herhaling vatbaar is.

Op de tweede Delftse Dag, Valentijnsdag, waren ruim 50 vrijwilligersorganisaties in SC Delfland aanwezig om een inspirerende lezing van professor Lucas Meijs bij te wonen. Lucas Meijs is in Nederland dé autoriteit op het terrein van vrijwilligerszaken. Hij nam ons mee in de ontwikkelingen en trends die op dit moment gaande zijn in vrijwilligersland. Na de lezing gingen de deelnemers aan de slag met diverse workshops waarin ze nuttige kennis konden opdoen en delen, bijvoorbeeld over hoe je jongeren kunt inzetten voor je organisatie en met Fonds1818 hoe je als organisatie fondsenwerving aanpakt.

“Prima! Een goed verzorgde avond, graag een vervolg!”

“Hiermee doorgaan!”

En dat gaan we zeker doen!

Frederike Schüller

Thuisadministratie en budgetbegeleiding Delft – informatie voor verwijzers

Professionals in de hulpverlening, de dienstverlening, het welzijnswerk, de eerstelijns gezondheidszorg en vrijwilligersorganisaties hebben regelmatig te maken met cliënten die vanwege uiteenlopende oorzaken problemen hebben met hun administratie en/of hun financiën.

Om te tonen welke dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening in de gemeente Delft beschikbaar is, hebben de gemeente Delft, Participe (Delft voor Elkaar), Humanitas en ISOFA (Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie) een overzicht gemaakt van het aanbod.

Thuisadministratie en budgetbegeleiding

 

De toegevoegde waarde van vrijwilligers

Philine van Overbeeke schreef een scriptie over wat vrijwilligers, vergeleken met betaalde krachten, aan unieke waarden kunnen toevoegen aan een organisatie. De scriptie identificeert 7 van dergelijke waarden:

 1. geloofwaardigheid
 2. draagvlak: hoe meer vrijwilligers zich inzetten, hoe groter het draagvlak
 3. diversiteit: het bereiken van nieuwe groepen
 4. emotionele nabijheid
 5. bron van feedback: vrijwilligers geven makkelijker kritiek richting management
 6. Innovatie: vrijwilligers durven experimenteren en brengen nieuwe dingen in
 7. goodwill.

Deze toegevoegde waarden kunnen non-profit organisaties gebruiken als argumenten bij het werven van nieuwe vrijwilligers, donors en fondsen. En om de zichtbaarheid ten opzichte van doelgroepen te vergroten.

Download de scriptie (externe link) (Engelstalig).

Bron: www.vrijwilligerswerk.nl

Vraag nú een bijdrage aan voor NLdoet maart 2018

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.

Heeft jullie organisatie een leuke klus? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, is de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een verwendagje voor de ouderen in het verzorgingshuis of heb je een andere leuke klus? Meld ‘m dan aan en doe mee!

Om deze klussen tot een goede einde te brengen kan uw organisatie bij NLdoet om een financiële bijdrage vragen van maximaal €400,-.. Naast deze financiële bijdrage ontvangt uw organisatie een promotiepakket van NLdoet en een kortingsbon van 25% voor het kopen van klusmaterialen. Om voor de financiële bijdrage in aanmerking te komen, moet uw organisatie de klus voor 31 januari 2018 aanmelden.

Voorwaarden voor financiële bijdrage
Uw organisatie of klus moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een financiële bijdrage van NLdoet te krijgen. Het is ook mogelijk om deelklussen aan te melden. Voldoet uw klus niet aan de voorwaarden, dan kan uw organisatie wel gewoon meedoen met NLdoet. In dat geval ontvangt u wel een kortingsbon en promotiepakket (zo lang de voorraad strekt), maar geen financiële bijdrage. Op de website van NLdoet staan ook handige documenten die uw organisatie kunnen helpen bij het organiseren van een klus.

Zie ook: www.nldoet.nl

Bron www.nldoet.nl