Doe mee aan maatschappelijke diensttijd in Delft; doe mee aan Time 4 Your Future!

Time 4 Your Future (T4YF) biedt tijd en ruimte waarin jongeren zich inzetten voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Het is bovendien een kans om ervaring op te doen en misschien wel een duidelijker beeld te krijgen voor een toekomstperspectief.

Ben jij tussen de 15 en 23 jaar oud en wil jij jouw skills op een professionele manier ontwikkelen? Doe dan mee aan T4YF!
T4YF geeft jou de kans iets voor een ander te doen en het levert je veel op: waanzinnige ervaringen, zelfkennis, waardering en een breed netwerk. Je krijgt niet alleen een erkend certificaat, maar je wordt er zelfs voor betaald en je krijgt voorrang bij je volgende baan.

Traject F4YF

Het traject duurt totaal zes maanden T4YF. Je krijgt een training door professionele skillstrainers en docenten, zodat je goed voorbereid bent en mee kan doen aan het project.

Ervaring opdoen

Als vrijwilliger ga je een dagdeel per week activiteiten organiseren en uitvoeren die aansluiten bij je hobby’s en interesse. Daarmee doe je tegelijkertijd iets terug voor jouw stad. Je wordt begeleid door professionele skillstrainers, sportcoaches, docenten van het ROC Mondriaan, professionals van Human security collective en van Delft voor Elkaar.

Als afsluiting wordt er gezamenlijk een gezellig evenement georganiseerd.

Neem gerust je vriend of vriendin mee en schrijf je voor 10 oktober 2019 in!

Interesse? Vul het Time 4 Your Future intakeformulier in en mail het ons. Of stuur een e-mail naar time4yourfuture@delftvoorelkaar.nl – ook als je vragen hebt!

Meer informatie

Lees meer over de Maatschappelijke diensttijd op de website van de Rijksoverheid.

Volg ons op Instagram #T4YF!

 

 

De proeftuin Maatschappelijke Diensttijd in Delft ‘Time 4 Your Future’ is powered by ZonMw

 

 

 

 

Q!20191002

Bijna helft van inwoners Delft voelt zich eenzaam

De eenzaamheid bij inwoners van Delft is hoog. Ruim 49 procent van de Delftenaren voelt zich ‘matig tot ernstig eenzaam’. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van GGD Haaglanden in het onderzoeksrapport ‘de Gezondheidsmonitor’.

Daarom houdt de ‘Delftse coalitie tegen eenzaamheid’ tot en met 10 oktober verschillende activiteiten, waar stadsbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Als er namelijk iets blijkt uit de conclusies van de Gezondheidsmonitor, dan is het dat eenzaamheid in Delft een niet te onderschatten probleem is.

Ongeveer 39.000 inwoners ervaren gevoelens van eenzaamheid. Zevenendertig procent van de inwoners van 19 jaar en ouder voelt zich matig eenzaam en één op de negen inwoners heeft last van (zeer) ernstige gevoelens van eenzaamheid. Het probleem is het grootst bij mensen die ouder zijn dan 75 jaar en mensen met een niet-westerse achtergrond.

De dingen zelf voor elkaar krijgen is de norm. Je loopt dan niet snel te koop met gevoelens van eenzaam­heid

Janny Gort

Tien dagen

Om de eenzaamheid aan te pakken is op initiatief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de landelijke coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’ gevormd. Hierin werken de overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen om eenzaamheid te voorkomen en verminderen. Ook Delft kent zo’n coalitie. Die verzorgt de Tien dagen van Ontmoeting. Janny Gort, cliëntondersteuner van Delft voor elkaar legt uit dat dit positiever klinkt.

,,Mensen zeggen niet snel over zichzelf dat ze eenzaam zijn. We leven in een tijd waarin je autonoom en populair moet zijn. Veel vrienden of likes op Facebook is belangrijk. De dingen zelf voor elkaar krijgen is de norm. Je loopt dan niet snel te koop met gevoelens van eenzaamheid.” Ze benadrukt dat eenzaamheid niet alleen iets is voor mensen die alleen zijn. ,,Ook als je getrouwd bent of vrienden hebt, kun jij je eenzaam voelen”, benadrukt Gort.

Naast de activiteiten in de Tien dagen van ontmoeting, bieden de partijen in de Delftse coalitie tegen eenzaamheid diverse vormen van ondersteuning. Zo is er de maatjeshulp, waarin vrijwilligers op bezoek gaan bij eenzame mensen of met hen op stap gaan om bijvoorbeeld boodschappen te doen. ,,En dat helpt”, aldus Gort. ,,Het kan het gevoel van eenzaamheid verminderen.”

Elke ochtend het nieuws uit Delft in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je las zojuist één van je gratis Premium artikelen

Q!20190930

Nieuwsbrief VTV nummer 3 2019

VTV DELFT – STICHTING VRIJE TIJD, THUISHULP EN VORMINGSACTIVITEITEN

 

Q!20190902 – intern

Lees hier het interview met Debora van der Ende, Sociaal makelaar: ‘Dementie: er is nog heel veel mogelijk’

 

Q!20190830 intern

Op 11 oktober a.s. is er in het kader van Coming Out Day een Miniconferentie: ‘LHBTI-vriendelijk beleid binnen (zorg)instellingen die te maken hebben met Roze senioren’

uitnodiging_ComingOutDay2019

Q!26082019 – intern

Beste ketenpartners,

Wellicht hebben jullie het al vernomen, maar hierbij de bevestiging. De Financiële Winkel is per 10-06-2019 gestart met de nieuwe werkwijze.

Hieronder staat in het kort omschreven wat dit inhoud.

We hebben er voor gekozen om onze dienstverlening laagdrempeliger te maken. Dit betekent dat wij de stappen tot het intakegesprek hebben ingekort. De burger kan zich nu via de website aanmelden. Het aanmeldformulier moet ingevuld worden om de hulpvraag vast te stellen en er wordt gevraagd of er sprake is van crisis. Dit zijn drie korte vragen. Daarna kan de burger zelf een afspraak maken voor een intakegesprek. In het geval van crisis kan er geen afspraak gemaakt worden, maar verzoeken wij de burger direct langs te komen of te bellen. Wij hebben altijd een collega paraat staan die de burger te woord staat. Mocht de burger niet komen dan hebben wij wel de registratie en zullen wij zelf de burger proactief benaderen.

In het geval dat de burger geen mogelijkheden heeft om online een afspraak te maken dan kunnen ze altijd bellen of even langskomen. Dan zal er een afspraak ingepland worden.

Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij verplicht zijn om binnen 4 weken na aanmelding een intakegesprek te voeren. In het oude proces konden wij hier niet aan voldoen. Daarop is besloten om het inloopspreekuur en de verplichte workshop administratieordening uit het proces te halen. De workshop administratieordening is niet verdwenen, maar wordt alleen nog ingezet als de consulent schuldhulpverlening dit na het intakegesprek nodig acht.  Ook vragen wij geen stukken meer op voor het intakegesprek. Gebleken is dat dit een drempel opwierp waardoor burgers uiteindelijk uitvielen. Wij verzoeken nu burgers om zoveel mogelijk gegevens van inkomsten, uitgaven en schulden mee te nemen naar het intakegesprek, maar indien zij deze gegevens niet hebben dan verzoeken wij de burger wel te komen. Tijdens het intakegesprek zullen wij de juiste hulp zoeken om de benodigde stukken bij elkaar te krijgen. Hierin gaan wij veel meer maatwerk leveren, omdat wij niet van elke burger dezelfde stukken nodig hebben.

Nieuw in ons proces is ook dat het overdracht moment van frontoffice naar backoffice is verplaatst. Het dossier wordt pas overgedragen op het  moment dat de schuldregeling helemaal rond is. Dit houdt in dat dezelfde schuldhulpverlener de intake, stabilisatie en schuldregelingsfase behandelt. Daarna zal er een nazorg traject starten van maximaal drie jaar. In die drie jaar zal de backofficeconsulent minimaal twee keer per jaar met de burger in gesprek gaan om te toetsen of alles nog naar behoren verloopt. Dit geldt ook voor burgers in de WSNP en degene voor wie een saneringskrediet is afgesproken. Hiermee hopen wij de kans op uitval tijdens de schuldregeling te minimaliseren. Het uiteindelijke nazorggesprek en de nazorgtraining zullen nog steeds verzorgd worden door Edith von Berg en Annemarel van Kempen.

Tot slot hebben wij in de persoon van Tina Renken een consulent aangesteld voor bewindvoerders.. De bewindvoerder kan de aanvraag doen door middel van een e-mail te sturen naar finwin@delft.nl. De aanvraag zal dan door Tina in behandeling worden genomen. Zij zal samen met de bewindvoerder de vervolgstappen bepalen. Binnenkort zullen wij een overleg plannen met de bewindvoerders om dit nader toe te lichten.

Gelieve dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden binnen jullie teams.

Mochten er naar aanleiding van deze e-mail nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Met Vriendelijke groet,

Lisette van der Zanden

Senior Schuldhulpverlening

Financiële Winkel van Delft

Tel: 14015

 

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Vitaliteitsscan 2019

Delft voor Elkaar ondersteunt vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en verenigingen binnen onze gemeente via informatie en advies, de vacaturebank, de vertaalservice, het vrijwilligerspunt, themabijeenkomsten en een nieuwsbrief.

Net als in 2017, heeft Delft voor Elkaar de vitaliteit van het vrijwilligerswerk in Delft onderzocht. Met behulp van een korte vragenlijst – de Vitaliteitsscan – is vrijwilligersorganisaties gevraagd naar verschillende aspecten van het functioneren van hun organisatie.

Op het gebied van werving van vrijwilligers, gewenste ondersteuning en bekendheid met onze diensten. Van de 412 aangeschreven organisaties hebben 128 organisaties deze Vitaliteitsscan ingevuld. Dit is een respons van ruim 30%.

Deze factsheet vat de resultaten van de Vitaliteitsscan samen; bekijk ‘m hier Dve factsheet vitaliteitsscan 2019

 

Q!20190719v2

Scheiden zonder Schade, uitvoeringsrapportage
Maandag 1 juli heeft Minister van rechtsbescherming, Sander Dekker, mede namens de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, de uitvoeringsrapportage van het Programma Scheiden zonder Schade (SzS) gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het programma SzS richt zich op het voorkomen van schade bij kinderen als gevolg van een scheiding van ouders en voert acties uit van de agenda “Scheiden… en de kinderen dan?” van André Rouvoet. Deze acties zijn er om ouders, kinderen en professionals te ondersteunen bij een scheiding. Een scheidingsloket, een nieuwe procedure voor de rechter en de rol van gezinsvertegenwoordiger worden ontwikkeld en getest in de regio’s Den Haag en Oost-Brabant.

Uitvoeringsprogramma scheiden zonder schade

Zomervakantie en spreekuren Kenniscentrum Kind en Scheiding
25 juli tot 5 augustus is het Kenniscentrum Kind en Scheiding gesloten.
In de overige schoolvakantie weken zijn we telefonisch en via e-mail bereikbaar. Vanaf 20 augustus is er weer spreekuur. Bekijk de website voor meer informatie en data voor het aangepaste rooster tot 2 september.

Het team Kenniscentrum Kind en Scheiding wenst u een fijne en onbezorgde zomer toe!

Versterking samenwerking bij complexe scheidingen in Haaglanden: regiegroep
‘Er moet meer ruimte komen voor (relatie) therapie en psycho-educatie voor scheidende ouders.’ ‘Zorg ervoor dat je als keten een gedeelde visie en aanpak hebt.’ Dat waren enkele dringende wensen van deelnemers aan een expertmeeting over complexe scheidingen in december 2017 bij Jeugdbescherming west.

Veel beroepsgroepen bleken dezelfde dilemma’s tegen te komen, als het gaat om kinderen en hun scheidende of gescheiden ouders. De deelnemers aan de expertmeeting gaven aan in 2018 samen verder te willen werken aan dit onderwerp. Aan deze samenwerking hebben Jeugdbescherming west en het Kenniscentrum Kind en Scheiding inmiddels structureel vorm gegeven. Zij hebben vertegenwoordigers van de verschillende organisaties uit straf- en zorgketen bij elkaar gebracht in een regiegroep Haaglanden. Hieraan nemen het Kenniscentrum Kind en Scheiding, Jeugdbescherming west, de Raad voor de Kinderbescherming, de gemeenten, de advocatuur, familie- en gezinsrecht, mediation, Veilig Thuis en de William Schrikkergroep.

Doel van de regiegroep is om de gezamenlijke expertise in het werk bij (complexe) scheidingen te versterken en deze te benutten om de regionale deskundigheid te bevorderen. Dat zal op verschillende manieren gebeuren. De regiegroep is, in afstemming met de gemeenten, verantwoordelijk voor de verhoging van de deskundigheid in de regio. Dat gebeurt door congressen en expertmeetings over actuele thema’s te organiseren. Daarnaast organiseert de regiegroep themabijeenkomsten voor professionals om de juridische, inhoudelijke en/of praktische deskundigheid op maat te verhogen al naar behoefte. Op regionale leerbijeenkomsten krijgen de professionals de gelegenheid om aan de hand van casuïstiek gezamenlijk op hun werk te reflecteren.

De organisatie van deze activiteiten staat nu nog in de kinderschoenen. Na de zomer volgt hierover meer informatie. In de tussentijd kun je voor nadere informatie terecht bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding: info@kenniscentrumkindenscheiding.nl of 06 112 591 95.

Interventies en themabijeenkomsten

Voor het meest actuele aanbod, verwijzen we je naar onze websiteFacebook en LinkedIn. Op de website worden regelmatig nieuwe trainingen geplaatst. In Den Haag is het mogelijk op locatie interventies voor kinderen aan te bieden. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het Kenniscentrum Kind en Scheiding.