Gezocht: Deelnemers populairwetenschappelijk tv-programma NTR

Voor het nieuwe populair wetenschappelijke NTR-programma ‘Wie denk je wel dat je bent?’ zijn we op zoek naar enthousiaste jongeren die ons samen met een van hun ouders willen helpen met het doen van onderzoek.

In het programma onderwerpen de twee presentatoren Joep van Deudekom en Rob Urgert mensen uit alle hoeken van de samenleving aan psychologische, sociale en fysieke onderzoeken. Het programma is de opvolger van het programma: Het Instituut. Zo hebben we eerder onderzocht in het Instituut wat de invloed is van depressieve of vrolijke muziek. Ga je door het luisteren van de muziek in eenzelfde situatie andere keuzes maken? In het programma houden we ons bezig met grote vraagstukken afgewisseld met grappige feitjes. Welke manieren zijn er bijvoorbeeld om je oordopjes uit elkaar te halen? Maar ook vragen als: wat is de invloed van groepsdruk? Of heeft je voornaam invloed op hoe mensen over je denken? In een van de afleveringen leggen we generatieverschillen bloot en zijn we op zoek naar jongeren tussen de 16 en 19 jaar die het leuk vinden om mee te doen met een van hun ouders.

Wat kun je verwachten als je je opgeeft:

● Als je je aanmeldt krijg je van ons een vragenlijst toegestuurd. LET OP: zowel kind als ouder moeten zich apart van elkaar opgeven.

● Naar aanleiding van de vragenlijst maken we een selectie van mensen die we graag uitnodigen op gesprek om kennis te maken en het programma door te spreken. In dit gesprek kun je ook alle vragen stellen die je aan ons hebt over het programma.

● Eind mei krijg je van ons te horen of we je geselecteerd hebben voor deelname aan het programma.

● Bij deelname aan het programma zijn er twee draaidagen waarvan één in juni en één in oktober. (In juni doen we de onderzoeken en in oktober blikken we terug op deze ervaring in een studiosetting).

Meedoen aan het programma is een super leuk ervaring! Je leert iets over je eigen handelen, over de mensen om je heen en draagt bij aan het laagdrempelig maken van wetenschappelijke kennis.

Opgeven kan via dit aanmeldformulier: www.blazhoffski.nl/wiedenkjeweldatjebent

 

!Q100419

!Q100419

 

Verslag Stadsgesprek Leefbaarheid in de wijken – 31 januari 2019

Het stadsgesprek is georganiseerd door TOPdelft, in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein en was een goed bezochte bijeenkomst. De ongeveer 80 bezoekers, waaronder bewoners, professionals in de wijken en bestuurders, deelden verhalen over de manier waarop zij zich inzetten voor verbetering van leefbaarheid in de Delftse wijken.

Voorafgaand aan dit stadsgesprek waren in de Poptahof en in de Wippolder wijkgesprekken gevoerd. In deze bijeenkomsten werd gesproken over wat gaat er goed, wat zou er beter kunnen. Karel Sant interviewde twee betrokken Delftenaren uit deze wijken: Jane Monkou en Roelf Steenhuis. Uit deze voorgesprekken en uit de interviews komt naar voren, dat leefbaarheid niet zit in stenen, maar vooral gaat over sociale contacten, over hoe we met elkaar omgaan in de wijk.

Jane is ondernemer/maatschappelijk werker. Zij zet zich in om het aanwezige potentieel in de wijk Poptahof beter te benutten en wil talenten van buurtbewoners tot bloei laten komen. Zij maakt contact met bewoners in haar kapsalon, maar ook door middel van een ijskar.

Roelf woont in de Wippolder en is architect. Hij was aanwezig bij het wijkgesprek in de Wippolder. Er is o.a. gesproken over de overlast door het teveel aan studentenhuizen. Zijn vraag is ‘’Waar kunnen mensen hun vragen adresseren?”

In reactie op de vraag van Karel Sant, wie er iets aan leefbaarheid doet in de eigen wijk, zijn mooie verhalen verteld:

 • Buurtverbinders in de Wippolder koken op de avond van dit stadsgesprek voor alleenstaande ouderen. Zij kunnen dan ook niet zelf aanwezig zijn. Maar laten weten dat zij ook een aantal zorgen en wensen hebben zoals de sociale cohesie die minder wordt, het verrommelen van de wijk, te weinig plek en activiteiten voor jeugd, het gebrek aan wijkcontactpunt en de behoefte om meer/beter contact te hebben met corporaties en handhavers en toezichthouders.
 • De wijkagent uit de Wippolder laat weten dat hij meer zou willen doen om problemen zoals overlast en criminaliteit op te lossen. De gemeente moet de verkamering aanpakken.
 • Bewoners uit de Wippolder geven aan het gevoel te hebben op een campus te leven en geen hadvat te hebben om hier mee om te gaan. Met de wethouder en de wijkagent is een afspraak gemaakt.
 • Medewerkers van de woningbouwcorporaties willen graag een leefbaarheidsoverleg met netwerkpartners zoals bijvoorbeeld in het Westland functioneert.
 • Delft ontvangt bij Handhaving jaarlijks 7000 meldingen; mensen zouden meer zelf kunnen doen en meer rekening kunnen houden met elkaar en met onderlinge verschillen die er zijn.
 • In de Buitenhof is een zwerfvuilproject: basisschoolleerlingen ruimen op en komen in contact met wijkbewoners. Op school is een ouderkamer met daarin een weggeefkast (kleding).
 • Op de basisschool de Horizon wil men graag de schooltijd verlengen zodat er meer aandacht gegeven kan worden aan cultuur, theater, sport en natuur.
 • In de Buitenhof onderzoeken vrijwilligers vanStichting de Rode Feniks hoe ze buurtbewoners kunnen helpen om via stage en vrijwilligerswerk in de wijk aan werk te komen mbv de methode Piezo.
 • Op de Reinier de Graafweg wordt een huiskamer project gestart met medewerking van wijkbewoners om mensen die dat nodig hebben een fijne plek te bieden.
 • In de Poptahof wordt er, gewoon in de hal van de flat, een koffieochtend gehouden, waardoor mensen met elkaar in gesprek raken. Er is ook een nieuwjaarsborrel georganiseerd en er bestaat de wens om gratis naschoolse opvang te kunnen aanbieden.
 • Een bewoonster uit Tanthof tipt om meer bekendheid te geven aan de sociale kaart en kennis te delen via een kennisbank.
 • Een winkel in de binnenstad wil als broedplaats voor creatieve talenten fungeren.
 • Vanuit Humanitas worden mensen thuis begeleid bij het oplossen van problemen met hun administratie
 • Delftse Buur helpt asielzoekers om te integreren.
 • Een ex-dakloze benoemt hoe goed hij is opgevangen door Perspektief
 • Er wordt voorlichting gegeven over mensen met verward gedrag.
 • Vanuit Delft voor Elkaar is er aandacht voor jongeren in de wijken

De wethouder wonen en zorg, Karin Schrederhof, geeft aan hoe belangrijk het is dat professionals aanspreekbaar zijn: “Mail me”, nodigt ze uit. Het is belangrijk om in de wijken zelf aanwezig te zijn. Deze avond geeft ook aan dat, naast cijfers, verhalen en werkelijke bevindingen belangrijk zijn om te weten wat er speelt in de wijken.

In reactie op de wens om tot een leefbaarheidsoverleg per wijk te komen geeft ze aan dat zo’n overleg snel opgestart kan worden: ‘’Iedereen met een werktelefoon, zou dat nummer moeten delen met anderen, om zo problemen snel te kunnen agenderen: die werktelefoon heb je niet voor niets gekregen, zorg dat je bereikbaar bent!” Een leefbaarheidsoverleg wordt gevormd door betrokken wijkbewoners, wijkagent, sociaal beheerders van woningcorporaties en ambtenaren die overleggen over zaken die beter kunnen in de wijk.

Sjaak van der Linden, directeur Participe Delft, geeft aan de verbinding met de wijken te willen verbeteren.

Barbara Berkelaar, directeur van Perspektief, wil zich inzetten om meer mogelijkheden te bieden aan mensen om zelf problemen op te lossen en zo ruimte te geven om meer mee te kunnen doen. Dat zou wel eens heel veel geld kunnen schelen in de opvang van bv. beschermd wonen. Met elkaar kunnen we kijken hoe dit geld effectiever kan worden besteed.

Suggestie: Barbara Berkelaar wil middelen van Perspektief inzetten in de wijken. Klanten van Perspektief zoeken stageplekken en werk. Zij kunnen, in samenwerking met de gemeente en andere partners, ingezet worden om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Dat levert hen werk en contacten op en kan zo een alternatief zijn voor beschermd wonen.

Kortom: het was een zeer levendige avond, waar we met elkaar een gesprek hebben gevoerd over wat er goed gaat en wat er beter kan in Delft. En vooral wat we zelf allemaal al doen en nog meer willen doen met elkaar.

Inloophuis Debora, Delft en Omstreken

Missie inloophuis

Het Inloophuis Debora, Delft en Omstreken, is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Er wordt tijdelijke ondersteuning geboden bij het verwerken van emoties en verlies, veroorzaakt door bewustwording van de impact van de ziekte kanker. Die ondersteuning heeft tot doel mensen bij te staan op de weg naar herstel en acceptatie van een hernieuwd levensperspectief.

De laagdrempelige tijdelijke ondersteuning gaat uit van praktische (digitale) informatievoorziening, lezingen, workshops, bijeenkomsten van lotgenoten en een activiteitenaanbod om (weer) in een bepaalde mate van evenwicht in het leven te komen.

Inloophuis Debora Delft e.o

Fietsles voor vrouwen | Altijd al willen leren fietsen? Meld je aan en doe mee!

Wil jij ook leren fietsen? Dat kan bij Delft voor Elkaar! Op maandag 1 april of vrijdag 5 april gaat een nieuwe serie fietslessen van start.

Delft voor Elkaar organiseert fietslessen voor vrouwen die nog niet of niet goed kunnen fietsen. De lessen zijn speciaal ontworpen voor de beginnende fietser en worden professioneel begeleid.

Voor wie?
Je woont in Delft, bent 18+ en je wilt leren fietsen.

Wat?
10 fietslessen en 1 les verkeersveiligheid.

Wat heb je nodig?
Trek gemakkelijke kleding aan! Tijdens de les is het gebruik van een fiets inbegrepen.

Wanneer?
Op maandag van 10.00 tot 11.00 uur of van 11.00 tot 12.00 uur (1e les is op maandag 1 april 2019)
Op vrijdag 13.30 -14.30 uur (1e les is op vrijdag 5 april 2019)

Locatie
The Culture, Mozartlaan 670, 2625 CZ Delft

Informatie en aanmelden
Schrijf je in vóór maandag 1 april 2019 bij Sjors Grasman, buurtsportcoach Delft voor Elkaar | s.grasman@haaglandenbeweegt.nl | 06 53 60 99 63 | Fietsles Flyer 1 april 2019

Wat kost het?
De fietslessen worden u gratis aangeboden door Delft voor Elkaar

 

Ps. Tijdens de Ramadan gaan de fietslessen gewoon door.

Gemeentelijke kennissessie “innoveren met e-health in het sociale domein”

DEHA en de gemeente Delft nodigt u graag uit voor de gemeentelijke kennissessie over innoveren met ehealth in het sociale domeinop donderdag 14 maart van 10:00 tot 12:00 uur te Delft.

Wat maakt deze bijeenkomst interessant voor u?

eHealth is helemaal hot. Veel mensen denken dat het de toekomst van het sociale domein zal gaan veranderen. Maar u zult ook zeker collegas hebben die er sceptisch tegenover staan. Hoe weet u nu wat u ervan moet denken? En hoe zorgt u ervoor dat een ehealth toepassing goed ingebed wordt binnen de gemeente? Want u wilt niet dat die mooie ehealth toepassing het zoveelste project wordt dat na een paar maanden onderin de kast belandt“.

Daarom organiseren we een kennissessie door en voor ambtenaren. We laten ambtenaren van gemeenten vertellen hoe zij gekomen zijn tot het bepalen van de ambitie, een keuze voor een toepassing, welke lessen geleerd zijn tijdens de pilots en hoe een e-health toepassing breed uitgerold kan worden in een gemeente.

Domotica

In Breda hebben de gemeente, Sensara en de zorgverzekeraar een duidelijk doel gesteld: 1000 inwoners voorzien van domotica. Hoe gaat het nu en waar wordt tegenaan gelopen? Hoe is eigenlijk deze samenwerking tot stand gekomen? Wat wil de gemeente ermee bereiken? Wat kunnen we ervan leren en hoe te vertalen naar de eigen gemeente? Is (lokale) samenwerking tussen gemeenten mogelijk?

Eenzaamheid

Iedere gemeente kent het actieprogramma Een tegen eenzaamheid. In de gemeente Haarlem gebruiken ze de Compaan“. Uit onderzoekt blijkt dat het inderdaad eenzaamheid tegengaat. Ook dit onderwerp wordt uitgediept (wachten nog op bevestiging).

Programma

Inloop vanaf 9:4510:00 uur
Programma vanaf 10:0012:00 uur

Locatie: Gemeente Delft, Stationsplein 1 te Delft

Datum: donderdag 14 maart 2019

Toegang: gratis en voor ambtenaren uit de H4, H10 en alle andere gemeenten in Nederland. Ook zorgverzekeraars zijn welkom.

Inschrijven

U dient zich in te schrijven bij DickJan Zijda via dzijda@innovasi.nl. U wordt ontvangen door Anja Cornelissen van de gemeente Delft.

 

DEHA initiatief van |gemeente Delft | TU Delft | VodafoneZiggo | Haagse Hogeschool

 

Brusjes (broers en zusjes): Ontmoetingsgroep voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Hoe is het om op te groeien met een broer of zus die een beperking heeft? Alle meisjes en jongens in deze gezinnen weten dat. En het is fijn om andere kinderen met dezelfde soort ervaringen te ontmoeten en van elkaar te leren.

Delft voor Elkaar organiseert Brusjes-groepen voor kinderen met een bijzonder broer of zus. Brusjes staat voor broers en zusjes.

In maart start een nieuwe Brusjesgroep en bestaat uit 5 bijeenkomsten met de kinderen en één ouderbijeenkomst.

De bijeenkomsten zijn gepland op:

6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april (ouderbijeenkomst)

Steeds op de woensdagmiddag van 14.15 tot 15.45 uur aan de Van Bleyswijckstraat 91 te Delft. We sluiten af met een ouderbijeenkomst om een terugkoppeling aan u te geven van wat we gedaan hebben.

De groep wordt begeleid door Rogier de Vries en Astrid Bleumer, cliëntondersteuners van MEE/ Delft Voor Elkaar en door Giliana Sint Jago, stagiaire.

Programma

Door samen spelletjes en andere leuke dingen te doen, praten de kinderen over verschillende onderwerpen:

 • Hoe is het om een broer of een zus met een beperking te hebben?
 • Hoe ziet jouw gezin er uit en welke plek neem je in je gezin in?
 • Wie zijn je vriendjes en vriendinnetjes en hoe ga je met ze om?
 • Wie ben jij en wat zijn jouw kwaliteiten?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer weten?

Neem contact op met Astrid Bleumer: trainingen@delftvoorelkaar.nl of 06 10 70 48 08.

Mantelzorg nieuws februari 2019

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2019. Misschien weet u het nog. Afgelopen najaar heeft onze consulent Mieke Klein afscheid genomen. Zij heeft een nieuwe baan gevonden. Ludie Wolve en Karel Bevers staan zoals altijd voor u klaar om vragen over jonge mantelzorgers te beantwoorden en Sonja Koelewijn maakt het huidige team compleet. Tijdelijk is er geen stamtafel. Er zijn wel veel ontmoetingsgroepen en andere bijeenkomsten. Meedoen? Noteer de data en meld u aan.

De gegevens hiervoor staan onder het schema en waar mogelijk bij de betreffende cursus of activiteit. Voor overige vragen: info@delftvoorelkaar.nl of 015-7600200 of kijk op www.delftvoorelkaar.nl

Activiteitenoverzicht voorjaar 2019

Maandag 11 februari Start cursus Mindfulness – DvE
Dinsdag 19 februari Informatieve bijeenkomst Mantelzorg en dementie **
Vrijdag 22 februari 10.00 uur Documentaire “Aan de slag” met autisme
Dinsdag 26 februari Ontmoetingsgroep GGZ en mantelzorg – DvE
Woensdag 27 februari Ontmoetingsgroep Mantelzorg – DvE
Dinsdag 5 maart Start cursus ‘Stevig in je schoenen’ – DvE
Woensdag 13 maart 9.30 uur Dagworkshop Familieopstellingen – DvE
Vrijdag 15 maart Themaochtend autisme met Annemiek Koster
Dinsdag 19 maart Informatieve bijeenkomst Mantelzorg en dementie **
Woensdag 17 april Informatieve bijeenkomst Mantelzorg en dementie **
Dinsdag 23 april Ontmoetingsgroep GGZ en Mantelzorg – DvE
Woensdag 24 april Ontmoetingsgroep Mantelzorg – DvE
Dinsdag 7 mei Creatieve workshop wastekeningen maken
Dinsdag 21 mei Informatieve bijeenkomst Mantelzorg en dementie **
Dinsdag 28 mei Ontmoetingsgroep GGZ en Mantelzorg – DvE
Woensdag 29 mei Ontmoetingsgroep Mantelzorg – DvE
Elke 2e maandag van de maand Alzheimer café Delft*
Elke 2e dinsdag van de maand Longpunt Delft
Elke 3e dinsdag van de maand Parkinson café Delft*
Elke 2e woensdag van de maand NAH café Delft*
Incidenteel Oog café Delft *
Wisselend programma Autisme Informatie Centrum
In ontwikkeling Partnergroep NAH – DvE

* Deze cafés zijn bedoeld voor mensen die de betreffende aandoening hebben en hun partners/mantelzorgers. Vaak zijn de cafés ook toegankelijk voor andere belangstellenden.

** Deze bijeenkomsten vinden plaats in één van de Ontmoetingscentra

Wilt u zich afmelden? Laat het ons weten via administratie@delftvoorelkaar.nl of tel. 015-7600200.

 

Delft voor Elkaar

De activiteiten onder de vlag van Delft voor Elkaar (DvE) vinden, tenzij anders aangegeven, plaats aan de Van Bleyswijckstraat 91, Delft. Stuur voor meer informatie een mail naar administratie@delftvoorelkaar.nl of bel 015 760 0200 en vraag naar Sonja Koelewijn.

Alzheimer café Delft

De bijeenkomsten vinden elke 2e maandag van de maand plaats van 19.30 – 21.00 uur in Hotel Delft Centre, Koepoortplaats 3 in Delft. Meer informatie via 015 285 04 97 of https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/delft-westland-oostland

Autisme Informatie Centrum Delft

Het AIC Delft is gevestigd bij Delft voor Elkaar, Van Bleyswijckstraat 91 Delft. Voor het maken van een afspraak of meer informatie over de activiteiten kunt u een mail sturen aan delft.aic@gmail.com

Longpunt Delft

De bijeenkomsten vinden elke 2e dinsdag van de maand plaats van 14.00 – 16.00 uur in Buurthuis Wippolder, Professor Krausstraat 50, 2628 JN Delft. Meer informatie via (033) 434 12 75 of 06 13 95 53 34 of delft@longpunt.longfonds.nl

NAH café Delft

De bijeenkomsten vinden elke 2e woensdag van de maand plaats van 19.30 – 21.30 uur bij Activiteitencentrum Aventurijn, Tuindersvaart 43, 2614 SK Delft.

Meer informatie via 06 21 20 59 81 of nahcafedelft@gmail.com

 

Ontmoetingscentra Delft

– Ontmoetingscentrum Dock van Delft, Ezelsveldlaan 276, Delft 015-515 81 00
– Ontmoetingscentrum Mozartlaan, Mozartlaan 422, Delft, 015-750 34 00
– Ontmoetingscentrum Vermeertoren, Van Beresteynstraat 169b, Delft, 015-515 82 00

Bel voor meer informatie en het complete programma met een van deze Ontmoetingscentra.

 

Oog café Delft

De bijeenkomsten zijn op 15-2, 22-3,10-5 en 21-6 van 13.30 – 16.00 uur in Gebouw Taste, Roland Holstlaan 751, 2624KA Delft. Meer informatie via haaglanden@oogvereniging.nl of 030-200 63 14.

Parkinson café Delft

De bijeenkomsten vinden elke 3e dinsdag van de maand plaats van 19.30 uur – 21.30 uur in het restaurant van Sophia Revalidatie Delft, Reinier de Graafweg 1 te Delft. Meer informatie via (030) 656 13 69 of info@parkinsoncafedelfteo.nl

 

Wijziging eigen bijdrage WMO

Het kabinet heeft besloten dat iedereen in Nederland in 2019 een eigen bijdrage gaat betalen van maximaal € 17,50 per vier weken per huishouden. De eigen bijdrage wordt voor iedereen zoveel mogelijk gelijk. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) dat deze bijdrage int, stuurt hierover een brief naar alle mensen die hulp of ondersteuning van uit de Wmo krijgen. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen. Op www.hetcak.nl/wmo2019 vindt u meer informatie. Bellen kan via 0900 – 1925.

 

Mindfulness

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om Mindfulness te gaan doen. Meedoen betekent dat je bijvoorbeeld een positiever beeld van jezelf en je omgeving ontwikkelt, meer grip op je leven krijgt en beter leert ontspannen of meer rust ervaart. De Mindfulness training is een praktische training. Je leert door te doen en te oefenen. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van 2 uur. Iedere bijeenkomst heeft een thema zoals aandachts- en concentratieoefeningen, bewegingsoefeningen en zit- en loopmeditatie.

Meer informatie en aanmelden

De training start op maandag 11 februari 2019. De tweede bijeenkomst is 25 februari en vervolgens iedere week van 18:00 tot 20:00 uur (totaal acht bijeenkomsten). De locatie is Delft voor Elkaar. Trainer is Marije Schulz; trainingen@delftvoorelkaar.nl of bel haar op 06 10729005.

 

Stevig in je schoenen: Voor iedereen die goed voor zichzelf en een ander wil zorgen

Stevig in je schoenen is een sportieve training voor mantelzorgers die iemand thuis verzorgen. Wilt je bijvoorbeeld leren op een verantwoorde manier je naaste naar toilet te brengen, je eigen spieren in conditie te houden of te ontspannen? Dan is deze cursus iets voor jou. Gedurende zes bijeenkomsten leer je je krachten te verdelen en meer evenwicht te vinden tussen belasting en belastbaarheid. Ook is er aandacht voor spierversterkende- en balansoefeningen en voorlichting over de mogelijke hulpmiddelen. Deelnemers die je voorgingen vonden de cursus: “Een fijn steuntje in de rug, leuk, en leerzaam, daar heb je wat aan!”

Meer informatie en aanmelden

De cursus start op dinsdag 5 maart 2019 en daarna om de week van 10.00 – 12.00 uur. De locatie is Ontmoetingscentrum Mozartlaan. De bijeenkomsten worden begeleid door een fysiotherapeut/ergotherapeut. Aanmelden kan via administratie@delftvoorelkaar.nl of bel 06 42 65 04 81 (Natasja de Vroome).

 

Familieopstellingen

Familieopstellingen is bedoeld voor iedereen die behoefte aan nieuw licht op thema’s als zorg en zelfzorg, schuldgevoelens, verantwoordelijkheidsgevoel maar ook bijvoorbeeld boosheid, angst en verdriet. Een opstelling geeft je de mogelijkheid om op een beschouwende manier te kijken naar de impact die de ziekte of beperking op je leven heeft. Het is een werkvorm waarbij je, vaak in korte tijd en uit onverwachte hoek, inzicht verwerft in waarom je doet wat je doet en wat je tegenhoudt om dingen anders te doen.

Meer informatie en aanmelden

Deze workshop is op woensdag 13 maart van 9.30 – 16.00 uur bij Delft voor Elkaar. Voor de lunch wordt gezorgd. Eigen bijdrage € 3,50. De dag wordt begeleid door Carla van Bregt en Sonja Koelewijn. Carla is professioneel trainer en coach. Zij is deskundig op het gebied van lichaamsgerichte psychotherapie en familieopstellingen. Sonja is psychosociaal therapeut en deskundig op het gebied van mantelzorg. Aanmelden kan via administratie@delftvoorelkaar.nl of 015 7600 200.

 

Creatieve workshop wastekeningen maken

Een wastekening maken is heel eenvoudig – en ontzettend leuk om te doen – iedereen kan het! Door de was te verwarmen op een speciaal strijkboutje kan de was worden aangebracht op speciaal papier. Hierdoor ontstaan er mooie patronen die als het ware een tekening vormen. Je hoeft hiervoor geen kunstenaar te zijn. De tekening ontstaat vanuit je gevoel. Als je goed kijkt worden op de tekening allerlei structuren zichtbaar waardoor er symbolen naar voren komen zoals bomen, bloemen, cijfers en dier- of mensfiguren. Het is echt wonderlijk.

Elke wastekening heeft een eigen persoonlijk verhaal.

De workshop start met een geleide meditatie zodat iedere deelnemer vanuit rust de workshop kan beginnen. Hierna maakt iedere deelnemer drie wastekeningen. Aan de hand van de gemaakte wastekening krijg je een korte reading die inzicht geeft over jouw leven. De begeleiders zijn Renske de Klerk en Regina Heemskerk.

Deze workshop is op dinsdag 7 mei van 9.15 – 11.30 uur in centrum Dolce Mano, Marlotlaan 1E in Delft. Ontvangst vanaf 9.00 uur. De eigen bijdrage is € 3,50. Aanmelden kan via administratie@delftvoorelkaar.nl of via 015 760 02 00 onder vermelding van workshop wastekeningen. Vol is vol. Bij veel belangstelling is er donderdag 9 mei een extra workshop.

 

Informatief Gesprek Thuis in Delft

In Delft zijn tal van organisaties die het mogelijk maken om lang in je eigen huis te kunnen blijven wonen. Het aanbod van regelingen en voorzieningen is groot en verandert regelmatig. Vrijwilligers van Delft voor Elkaar geven Delftenaren en hun naasten actuele en bij hun situatie passende informatie. Samen met jou zetten zij alle mogelijkheden op een rijtje.

De vrijwilliger van het Informatief Gesprek Thuis komt bij je thuis. Tijdens het gesprek komen onderwerpen aan bod zoals wonen, sociale contacten, actief zijn en blijven, vervoer, financiën en administratieve zaken als ook veiligheid. Je kunt ook van de gelegenheid gebruik maken om vragen te stellen.

Aan het eind van het gesprek heb je overzicht en inzicht in wat er mogelijk is om lang in je eigen huis te kunnen blijven wonen.

Meer weten?
Neem contact op met Delft voor Elkaar via administratie@delftvoorelkaar.nl of bel 015 760 0200.

Ik doe het gewoon Nieuws – februari 2019

Wist je dat..

 • jonge mantelzorgers vaak niet genoeg tijd voor zichzelf hebben…
 • jonge mantelzorgers meer risico lopen op schooluitval…
 • Je als jonge mantelzorger mee kan doen aan de activiteiten van ‘Ik doe het gewoon’
 • jonge mantelzorgers in Delft een waardering kunnen krijgen in de vorm van een bioscoopbon

Activiteitenagenda tot juni 2019

 

Datum Wat? Waar?
Dinsdag 12 februari 14.00 uur Voorlichting over jonge mantelzorgers voor docenten op de zorgmarkt Stanislas college Westplantsoen
Woensdag 27 februari 2019

15.00-17.30 uur

Workshop Be Creative voor jongeren

Aanmelden: www.ikdoehetgewoon.info

Wijkcentrum Hofstee

Sandinoweg 149

6, 13, 20, 17 maart en 3 april Brusjes groep (8-12 jaar)

Aanmelden: trainingen@delftvoorelkaar.nl

Delft voor Elkaar

Van Bleyswijckstraat 91

Gepland in mei Workshop Visagie voor jongeren. Aanmelden kan t.z.t. via de IDHG website Delft voor Elkaar

Van Bleyswijckstraat 91

7, 14, 21, 28 maart en 4 april

16.00 – 17.00 uur

Rots en water weerbaarheidstraining

Aanmelden: trainingen@delftvoorelkaar.nl

Gymzaal

Colijnlaan 2

 

Brusjes groep

Deze meiden en jongens weten hoe het is om op te groeien met een broer of zus met een beperking. Zij kunnen elkaar gezellig ontmoeten en van elkaar leren op deze bijeenkomsten.

Workshop Visagie

De visagie workshop gaat over hoe je make-up het beste kunt toepassen. Leer de technieken van onze make-up artist Giliana Sint Jago.

Rots en water weerbaarheidstraining

Rots en Water is een psycho-fysieke training in een gymzaal. Het doel van de training is het vergroten van de communicatieve- en sociale vaardigheden bij kinderen. Daarnaast is er aandacht voor het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen, zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en ander grensoverschrijdend gedrag.

Workshop Be Creative
Tijdens de workshop Be Creative ga je creatief aan de slag met hout, papier en stenen. De workshop wordt gegeven door Ron Pieper en vindt plaats op woensdag 27 februari van 15.00 – 17.30 uur. Deelname is gratis. De locatie is wijkcentrum De Hofstee aan de Sandinoweg 149 in Tanthof. Aanmelden kan via de volgende link: www.ikdoehetgewoon.info/activiteiten

Terugblik IDHG jongerenfestival november 2018

Op 10 november 2018 was eerste jongerenfestival met speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. Een hele toffe middag met leuke workshops. Het motto voor de dag was Be what you want to Be met de volgende workshops: Be a rapper, Be a dancer, Be beautiful, Be a DJ. Een dagje zonder zorg(en) en alle aandacht vol op jezelf. Wat wil jij nou en waar wordt jij blij van. Dat heeft dus heel veel blije gezichten opgeleverd! Meer informatie over het festival is te lezen op onze website www.ikdoehetgewoon.info

Wij stellen voor: School ’s cool

Cara woont samen met haar moeder, die ernstig ziek is. Haar ouders zijn gescheiden. Vaak doet ze boodschappen of huishoudelijke klusjes. En ze houdt haar moeder gezelschap. Op school is het moeilijk door de situatie thuis. Het kost haar moeite de aandacht bij de les te houden en haar huiswerk te plannen.

Via haar school is er contact opgenomen met School’s cool Delft. Elke week komt er 1,5 uur een mentor bij Cara thuis om te helpen met alle zaken rondom school. Ook ondernemen ze soms een leuke activiteit.

Thuismentoren van School’s Cool zijn vrijwilligers die leerlingen in het voortgezet onderwijs, als dat nodig is, thuis ondersteunen. Zo kunnen ze helpen met de overstap naar de middelbare school. Of ze begeleiden leerlingen van wie de schoolresultaten in gevaar komen doordat er weinig of geen ondersteuning door ouders kan worden gegeven, zoals in het geval van Cara.

Cara gaat weer vooruit op school!

Herken je dit verhaal en wil je meer weten? Je ouders of jij kunnen contact opnemen met de klassenmentor, leerlingbegeleider of direct met School’s cool (marijke@schoolscooldelft.nl).

Team IDHG 2019
Wij zijn Karel, Ludie en stagiaire Giliana. Wij geven voorlichting over jongeren met zorgtaken. Dat doen wij op scholen en bij allerlei organisaties in Delft. Ook organiseren wij activiteiten en coachen wij jongeren. Heb je vragen, wil je iets kwijt of wil je dat wij op jouw school langs komen? Neem gerust contact met ons op.

‘Ik doe het gewoon’ is een project van Delft voor Elkaar, Van Bleyswijckstraat 91 in Delft