Ontmoetingscentrum Dock van Delft

Prijs: Eigen bijdrage
Locatie: Ontmoetingscentrum Dock van Delft - Ezelsveldlaan 276 , 2611 DL , Delft
Telefoonnummer: 015 515 8100

In het ontmoetingscentrum Dock van Delft kunnen mensen met verschillende vormen van dementie en hun mantelzorgers terecht. Er wordt informatie en hulp geboden. Ook is er lotgenotencontact en een activiteitenprogramma.

Ouderen en kwetsbare wijkbewoners kunnen zonder indicatie deelnemen aan het programma onderdeel ‘Onder de mensen’. Er wordt koffie geschonken en er is een bewegingsactiviteit.

Nieuwe cliënten kunnen zonder indicatie starten tijdens de kennismakingsperiode. De indicatie wordt dan aangevraagd bij Delft Support. U kunt deelnemen aan het hele dagprogramma, of aan onderdelen zoals het koor, bewegen, kaarten, breien of een spelletje. Ook zijn er activiteiten samen met de mantelzorger en gespreksgroepen voor partners en kinderen.

Het ontmoetingscentrum richt zich ook op jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers en biedt hiervoor een apart programma aan, waar u een indicatie voor nodig heeft.

Kijk op Ontmoetingscentrum Dock van Delft voor meer informatie.