uitnodiging: Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) 4 september 2018

Beste Delftse netwerk collega,

Preventie en afschaling
Door tijdig de juiste ondersteuning te bieden aan hulpvragers wordt verergering van problematiek en inzet van zwaardere hulp voorkomen (preventie), en kan de hulpverlening de specialistische hulp bieden aan degenen die dat echt nodig hebben (afschaling). Daarom is het noodzakelijk dat wij – als voorliggend veld – goed op de hoogte zijn van elkaars aanbod en elkaar weten te vinden voor samenwerking/verwijzing.

Voorliggend veld
Onder voorliggend veld valt de georganiseerde ondersteuning en hulp in de gemeente die vrij toegankelijk is. Denk hierbij aan het aanbod van (de organisaties binnen) Delft voor Elkaar en de overige ondersteuning die we met elkaar – als inwoners en als vrijwilligers – organiseren. Zie voor deze ‘overige ondersteuning’ de Vrijwilligershulpgids. Er is geen indicatie of verwijskaart van de gemeente of huisarts nodig om hier gebruik van te kunnen maken.

Netwerk Informele Ondersteuning (NIO)
Om de professionele hulpverlening en het voorliggend veld met elkaar in contact te brengen wordt tweemaal per jaar het Netwerk Informele Ondersteuning georganiseerd. Hier presenteert de informele zorg zich en worden de grenzen van het vrijwilligerswerk binnen zorgsituaties verkend.

Uitnodiging
Je bent hierbij van harte uitgenodigd deel te nemen aan het eerstvolgend NIO overleg op dinsdag 4 september a.s. van 12.00 tot 15.30 uur
Van Bleyswijckstraat 91

Programma
12.00  – 13. 00 uur: inloop en lunch
Gedurende een gezamenlijke lunch kun je informeel kennis met elkaar maken. Let op: er staat een broodje voor je klaar als je dat doorgeeft bij de aanmelding.

13.00  – 14.00 uur: Informele Zorg
De eerste ronde, waarbij de formele zorg collega’s specifieke informatie halen bij de informele zorg partners over wat zij bieden en hoe je het beste kunt samenwerken.

14.00  – 15.00 uur: Formele zorg
In de tweede ronde gaan de informele zorg collega’s naar de formele collega’s toe om specifieke informatie te halen en vragen te stellen over hun aanbod en werkwijze.

15.00 – 15.30 uur: Afsluiting
Evaluatie en ervaringen delen

Wij hopen met dit programma de ruimte te geven om kennis met elkaar te maken en om een adequate samenwerking – of in ieder geval een eerste stap daartoe – aan te gaan.

Aanmelding
Aanmelden via j.gilliot@humanitas.nl en graag direct te vermelden of je een broodje mee komt eten.

NB Neem vooral informatie over je team/functie en visitekaartjes mee.

Graag tot 4 september!

Met vriendelijke groet,
ook namens Brenda Holtkamp, Ellen de Looff en Nadine Hoogeveen,

Janine Gilliot
Verbinding IZ Van Bleyswijckstraat 91, 2613 RR Delft

 

Humanitas

telefoon 06- 51 04 95 69

e-mail j.gilliot@humanitas.nl

werkdagen ma, di, do en vr.

 

Verrijk je buurt Fonds 1818

Tijdens dit feestjaar trekt Fonds 1818, met het project Verrijk je Buurt, de regio in om in contact te komen met bewoners die hun buurt willen verbeteren met een goed initiatief. Ze bieden inspiratie, advies en begeleiding om ideeën om te zetten in concrete plannen. Voor goede plannen is ook geld beschikbaar.

Kijk op www.verrijkjebuurt.fonds1818.nl voor meer informatie en handige tools en tips vinden.

Flyer zomerhelden

Flyer kampzomerhelden

Let op: specifiek voor kinderen is die normaal niet op vakantie kunnen.

Pascal Calabro, Projectmanager

015-2411155 / 06-12274058

Kom 6 juni naar de gezondheidsmarkt in Die Buytenweye

Over je gezondheid kun je niet genoeg te weten komen. Kom woensdag 6 juni tussen 13.30 en 16.30 uur naar de Gezondheidsmarkt en vraag alles wat je weten wilt over het maken van gezonde keuzes. Er zijn kraampjes en activiteiten voor jong en oud. Ook zijn er een verschillende deskundigen zoals een diëtiste, fysiotherapeut, ergotherapeut, wijkverpleegkundige, casemanager, ouderenadviseur, zitspecialist, buurtsportcoach.

Wat kan je doen?
Bloeddruk, bloedsuiker, gewicht en cholesterol meten. Volg een workshop. Maak kennis met de Boodschappen en Uitjesdienst of drink een gratis kopje thee of koffie bij de Koffiecaravan. Kinderen kunnen bijvoorbeeld meedoen met knutselen en dansen.

Locatie
Zorgcentrum Die Buytenweye
Chopinlaan 9.

Iedereen is van harte welkom!

 

 

 

Verrijk je Buurt inspiratiecafé door Fonds 1818

Heb je een goed idee voor je buurt, maar geen idee hoe je begint? Kom dan naar een Verrijk je Buurt inspiratiecafé van Fonds 1818! “We delen voorbeelden, ervaringen én we gaan brainstormen”.

Programma 12 juni 2018
Locatie: Rietveld Theater, Rietveld 49, Delft
Inloop vanaf 19:30 uur
Start programma: 20:00 uur
Einde 21:30 uur

We begeleiden je en geven advies, zodat je jouw ideeën kunt omzetten in een plan. Alles wat jouw straat of buurt een beetje beter of gezelliger maakt, komt in aanmerking. Als jouw idee past bij Verrijk je Buurt, kom je na beoordeling door Fonds 1818 in aanmerking voor een donatie tot maximaal € 3.000.

  • Laat je inspireren door andere buurtinitiatieven en succesvolle projecten
  • Praat met buurtgenoten om te horen hoe zij hun plan hebben aangepakt
  • Ga met je eigen idee aan de slag tijdens een mini-workshop
  • Stel je vragen aan de adviseurs van Fonds 1818
  • Ontvang handige tools en hulpmiddelen uit de speciale Verrijk je Buurt-toolbox
Kom je ook? Aanmelden is niet nodig.
Delft
12 juni 2018
19:3021:30 uur

Start maatschappelijke diensttijdprojecten

Over enkele maanden starten de eerste proefprojecten voor de maatschappelijke diensttijd. Naar verwachting wordt dan halverwege volgend jaar, in plaats van dit najaar, officieel gestart met de diensttijd voor jongeren.

Veel jongeren zijn nog helemaal niet overtuigd van nut en noodzaak van de diensttijd, laat verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis weten in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem vrezen ze dat hun studie wordt vertraagd of dat ze geen tijd meer hebben voor bijvoorbeeld een bijbaantje.
Om deze zorgen weg te kunnen nemen en de diensttijd aantrekkelijk te maken, is het belangrijk om samen met jongeren op te trekken bij de vormgeving en verdere uitwerking, aldus Blokhuis.

Het kabinet ziet de diensttijd als “bijdrage aan onze samenleving”, waarbij jongeren in aanraking komen met medeburgers met wie ze anders niet te maken zouden krijgen. Het moet ook helpen hun talenten te ontplooien.

De diensttijd wordt samen met maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincies opgezet. Voorbeelden zijn helpen in een tehuis of bestuurlijke taken bij een sportclub. Dat is vrijwillig, of tegen een kleine vergoeding. Jongeren die meedoen, kunnen een soort diploma krijgen. Dat kan ze bijvoorbeeld helpen bij een sollicitatie naar een functie bij de overheid.

 

Tegenstand
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is een fel tegenstander van de maatschappelijke diensttijd. “De maatschappelijke diensttijd schept totaal ten onrechte het beeld dat jongeren lui en niet maatschappelijk betrokken zijn, terwijl de helft van de jongeren zich al inzet als vrijwilliger”, aldus ISO-voorzitter Rhea van der Dong.

“Zij zien een maatschappelijke diensttijd helemaal niet zitten. Het kabinet lijkt hier doof voor, en zet dit dure en onnodige plan gewoon door.”

 

Prestatiedruk
De studentenorganisatie maakt zich ook zorgen over de prestatiedruk onder jongeren. Van der Dong: “Jongeren moeten tegenwoordig al zoveel en voelen al zoveel prestatiedruk en keuzestress. In plaats van daar nog eens een schepje bovenop te doen, zou het kabinet daar iets tegen moeten doen.”

 

Bron: nu.nl

Gouden tips voor bestuurders!

De meeste verenigingen en stichtingen in ons land worden bestuurd door vrijwilligers. Gedreven mensen die er gemiddeld meer dan tien uur per week mee bezig zijn en regelmatig voor de vraag staan of iets wel belangrijk genoeg is als het niet gebeurt? Oftewel, als de leden of vrijwilligers van een organisatie meermaals voor een gesloten deur staan, is het dan aan de bestuurder om hen toegang te verschaffen? Of mag hij (of zij) ervan uitgaan dat wanneer mensen voor een gesloten deur staan er vanzelf wel een oplossing komt?

Besturen kan veeleisend zijn, maar impliceert niet dat een bestuurder iedere woensdagavond op de bestuursvergadering aanwezig hoeft te zijn. Of dat hij per definitie bij alle wedstrijden of evenementen acte de présence moet geven. Besturen doe je op basis van kennis, kunde en vaardigheden. Bijeenkomsten, vergadering, notities, strategische overleggen zijn middelen, geen doelen.

De samenleving heeft er alle baat bij dat het besturen op zodanige wijze gebeurt dat het voor iedereen prettig is. De volgende voorstellen kunnen (aspirant-) bestuurders en alle andere betrokkenen daarbij een handje helpen.

 

Maak besturen geen deel van je identiteit
Wat een bestuurder vooral niet moet doen, is zijn functie als een deel van zijn identiteit te  gaan beschouwen. Doet hij dat wel, dan dreigt het gevaar van te grote betrokkenheid. En sta je voordat je het weet dertig jaar aan het hoofd van een organisatie, omdat er volgens jou geen geschikte vervanger gevonden kan worden.

 

Klein kasverschil of intensieve controle?
Een bestuurder moet niet ook alles willen controleren. Te veel controle is slecht voor de onderlinge verstandsverhouding binnen de stichting of vereniging. Bovendien weegt een te strikte controle niet op tegen het mogelijke misbruik van middelen dat er hoegenaamd mee wordt voorkomen. Waarom zou je als bestuurder elke avond zelf de kassa controleren? Dan verdwijnt er maar eens een tientje.  Besturen gaat om vertrouwen en durven loslaten.

 

Is inroosteren een bestuurstaak?
Natuurlijk wil een bestuurder dat de zaken vlot verlopen en de personele bezetting goed geregeld is. Maar is dat echt een bestuurlijke taak? Kunnen vrijwilligers zichzelf niet organiseren? De vraag hier is of drie dagen zonder bezetting opwegen tegenover de grote inspanning van bestuurder om roosters in elkaar te knutselen? Of moeten vrijwilligers zo veel als mogelijk zelf eigenaar van hun vrijwilligerswerk blijven?

 

Werk als een estafetteploeg
Als alles goed geregeld is in de organisatie, wil een bestuurder dat uiteraard zo houden. Hij moet er daarom zorgen dat er voor iedere regeltaak binnen de stichting of vereniging twee mensen zijn die voor elkaar kunnen invallen. Daarmee kan tevens het four eyes principe worden gewaarborgd. Een mooie metafoor voor de gewenste samenwerking is die van de estafetteploeg waarin steeds een atleet klaar staat voor het overnemen van het stokje van zijn voorganger.

 

Knippen is beter dan plakken
Een bestuurder die teveel regelt, ziet door de bomen het bos niet meer. Door taken klein en behapbaar te houden, kan hij dat voorkomen. Hij stimuleert daarmee ook dat leden of vrijwilligers zelf verantwoordelijkheid nemen en taken uitvoeren. Onder het motto van vele handen maken licht werk, behoort een bestuur taken zo veel mogelijk op te knippen en te delegeren.

In het verlengde van knippen en plakken, kan een bestuur werken met commissies of externe krachten inhuren. Zij kunnen het bestuur informeren en vrijwilligers bevragen omtrent de richting die de organisatie uit zou moeten. Wat ging er al dan niet goed dit jaar? Wat zijn onze dromen en wat hebben we nodig om die te laten uitkomen? Op die manier kan een bestuur input voor beleid verzamelen en draagvlak creëren.

 

Controle op specialismen
Moet een penningmeester per se veel afweten van boekhouding? Nee, net zomin als een voorzitter per definitie alle sleutels hoeft te hebben. Bestuurders moeten zich concentreren op hun noodzakelijke taken en in hun omgeving rondkijken wie welk specialisme in huis heeft. Een jonge accountant heeft het misschien te druk voor het penningmeesterschap, maar kan met zijn expertise wel helpen om een kwartaalrapportage te maken.

 

Raad van wijzen
Om alle kansen en inzichten te benutten, kan een bestuur een raad van wijzen instellen. Een raad van mensen die bekend zijn met de stichting of vereniging en met hun kennis en kunde het bestuur kunnen adviseren over wat behouden moet blijven en wat nodig is voor de toekomst.

 

Blijf bij de kern
Organisaties zijn als organismen die in leven willen blijven en een drang tot groeien vertonen. Een bestuur moet zich echter niet afvragen wat de organisatie allemaal wil, maar vooral wat ze aan kan. Het moet kortom bij de kern blijven; waartoe is de organisatie op aarde en hoe verhoudt zij zich tot de vrijwillige energie waarover ze kan beschikken? Een evenwicht tussen de twee is van groot belang.

 

Nee is ook een antwoord
Bestuurders die onvoldoende nee zeggen, maken hun taak te groot. En dat kan ertoe leiden dat  een bestuur bepaalde taken niet langer kan afschudden of zodanig zwaar maakt, dat weinigen zich ervoor melden.

 

Los van de emoties
Een stichting of vereniging is een verzameling van belangen. Denk bijvoorbeeld aan een patiëntenvereniging die onderzoek naar en sensibilisering voor een bepaalde ziekte op de agenda wil plaatsen. Prima natuurlijk, maar een te grote of fanatieke inzet van leden of vrijwilligers kan het besturen ernstig bemoeilijken. In dat soort gevallen zou de voorkeur uit moeten gaan naar een traditioneel, hiërarchische bestuur dat louter de bestuurlijke en organisatorische verantwoordelijkheid bewaakt.

 

Van binnen naar buiten en vice versa
Je kunt besturen van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Beiden zijn van belang, maar moeten wel opgesplitst worden. Dus enerzijds bestuursleden die zich bekommeren om de belangen van alle betrokkenen en anderzijds bestuurders die naar binnen kijken en de organisatieprocessen bewaken. Op de ideale bestuursvergadering komen deze twee werelden samen, maar niet noodzakelijk in één persoon.

 

Doe het vooral net even wat anders
Door een veranderende maatschappij komen er steeds meer vragen uit de omgeving van organisaties. Overvraging en overbelasting van bestuurders ligt dan op de loer. Met onze enkele voorstellen willen we het besturen van maatschappelijke organisaties flexibel en behapbaar maken. We pretenderen geen confectieoplossingen naar voren te schuiven. Integendeel, net zoals organisaties sterk van elkaar verschillen, doen ook besturen en bestuurders dat. Daarom is ons advies: laat je vooral inspireren of uitdagen om het even net wat anders aan te pakken.

 

Tim ’S Jongers is coördinator Kenniscentrum PEP Den Haag. Lucas Meijs is hoogleraar ‘Strategic Philanthropy’ aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en verbonden aan het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy. Dit artikel is een bewerking van de folder die PEP Den Haag heeft uitgebracht, onder de titel ‘Behapbaar besturen, tips & tricks’.

 

Bron: SocialeVraagstukken.nl

Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig? Een 7-stappenplan

Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig? Een 7-stappenplan

Vanaf 25 mei 2018 jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Via deze link is het kennisdossier van het NOV met de zeven stappen te downloaden en maak je jouw organisatie AVG-bestendig:

https://www.nov.nl/netwerken/wet-en-regelgeving/dossier-algemene-verordening-gegevensbescherming

De Vrijwilligersacademie zal na de zomer aandacht besteden aan de AVG middels een informatiebijeenkomst.

 

Bron: nov.nl

Vooraankondiging LEF middag 5 juni

Dit jaar geen Keerpuntfestival maar twee workshopmiddagen voor professionals en vrijwilligers in het sociaal domein.

De workshops zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten, te inspireren en van elkaar te leren. LEF staat voor Leerzaam, Energiek en met Focus op een specifiek thema. Dit keer is dat hoe sociale techniek van toegevoegde waarde kan zijn bij de ondersteuning en hulp aan onze klanten. Meer informatie: https://www.delft.nl/zorg/met-lef-op-weg/lef-middagen