Onze taal bijeenkomst in Delft

Wist u dat….

 • We in Nederland maar liefst 2,5 miljoen mensen hebben die laaggeletterd zijn
 • Daarvan heeft 65% het Nederlands als moedertaal
 • 17,9% van de 15-jarigen een risico loopt om laaggeletterd te worden
 • Laaggeletterden meer kans hebben op een slechte gezondheid…….

Het is echter een groot taboe om te zeggen dat je niet goed kunt lezen en schrijven. Daarom is het tijd om dit met elkaar aan te pakken in Delft.

 

U kunt helpen!

U bent van harte welkom bij de bijeenkomst “ ONZE TAAL”  op 22 november 2018 in Delft. Het wordt een interactieve en bijeenkomst waar je kennis en waardevolle inzichten opdoet rondom laaggeletterheid. De presentatie is in handen van José Scholte. Zij neemt u mee in de wereld van laaggeletterden en gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen. Zij laat samen met verschillende gasten zien dat er veel meer in Delft mogelijk is dan u denkt

 

Programma

12.30 – 13:30 uur       Inloop met koffie /Taalplein (diverse organisaties op het gebied van taal en activiteiten)

13:30 – 14:30 uur        Welkom door Burgemeester Marja van Bijsterveldt en start plenaire presentatie

14:30 – 14:50 uur        Pauze

14:50 – 15:50 uur        Workshops1, 2 en 3

16:00 – 16:15 uur        Plenaire afsluiting

16:15 – 17:00 uur        Borrel/Netwerken

 

Workshop 1: Taal en gezondheid

Als professional in de zorg spreek je dagelijks – misschien zonder dat je het weet- met patiënten die slecht kunnen lezen of schrijven of niet gezondheids- vaardig zijn, en om die reden de informatie die je geeft niet goed begrijpen. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid en hoe kan je als professional hiermee omgaan?

Workshop 2: Taal op werkvloer

Wat kunt u doen als werkgever met taalvriendelijkheid binnen uw bedrijf? Welke mogelijkheden zijn er voor uw werknemers op het gebied van taal. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden gaan we gezamenlijk in op miscommunicatie. Tijdens deze workshop krijgt u tips voor betere en heldere taal op de werkvloer.

Workshop 3: Laaggeletterdheid herkennen, bespreekbaar maken en doorverwijzen

Tijdens de workshop gaat u actief en praktisch aan de slag met oefeningen gericht op praktijksituaties. We maken hierbij gebruik van diverse werkvormen. U leert tijdens deze workshop signalen van laaggeletterdheid te herkennen. Daarnaast leert u hoe u daar op een effectieve wijze mee om te gaan en mensen door te verwijzen.

Locatie

Museum Het Prinsenhof

Sint Agathaplein 1

2611 HR Delft

Aanmelden

U kunt zich tot 18 november aanmelden via hazouagh@delft.nl

 

Een interessante interactieve workshop voor iedereen die met ouders werkt – voor professionals

Beste jeugd/ jongerenwerkers van DvE,

In kader van JOGG-Delft verzorgen we een training aan professionals in het veld in het kader van Social Marketing “Wie zit tegenover je”?

Iets voor jullie of de jongerenwerkers en/of Ron of Tanja? Samen kunnen we zo de gezonde boodschap overbrengen aan jeugdigen en hun ouders, dus goed als een aantal van jullie ook deelnemen en meld je dan snel aan!

Wat is sociale marketing?

Sociale marketing is de toepassing van commerciële marketing concepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen (French & Blair-Stevens, 2010).

Voor effectieve gezondheidsbevordering is het belangrijk dat activiteiten echt aanzetten tot gezonder gedrag. Activiteiten en de boodschap over het aannemen van een gezonde leefstijl of leefomgeving, moet dus aantrekkelijk zijn/ worden gebracht. Maar wat voor de ene ouder gezien wordt als een goed motivatie, kan bij een andere ouder totaal niet binnen komen.

Je moet dus inspelen op de behoeften, motivaties en incentives van de ouders, zodat ze jouw ‘advies’ ook echt oppakken.

Voor wie?

Jongeren/ jeugd werkers, Buurtsportcoaches, JGZ verpleegkundigen, leerkrachten, PM-ers en andere professionals in het veld die met jeugdigen en ouders werken.

Wat gaan we doen?

In 2 workshops zal een Social Marketing expert ingaan op een aantal oudersegmenten (ouders die naar aanleiding van onderzoek in te delen zijn in ‘ groepen’). Per groep of segment moet je een andere insteek hebben met het geven van je advies. Deze inzichten helpen je dus bij het motiveren van ouders op het gebied van beweging en gezonde voeding. We zullen in deze twee bijeenkomsten ingaan over de basisprincipes van sociale marketing en op het oudersegmentatiemodel.

Onlangs heeft er een onderzoek plaats gevonden om diepere drijfveren van ouders in kaart te brengen, om de betrokkenheid van ouders bij een gezonde leefstijl te vergroten. Resultaten hiervan zijn in kaart gebracht en worden tijdens de workshop gepresenteerd aan de hand van een oudersegmentatiemodel. Het doel van het model is jullie inzicht te geven in de verschillende drijfveren en handvatten te bieden om de verschillende ouders optimaal te bereiken. Een hele leuke training dus die je echt gaat helpen om je activiteit of kernboodschap m.b.t. gezonde leefstijl beter over te brengen aan ouders!

Datum: Maandag 19 en 26 november 2018.

Tijd: 9.30-12.30 uur

Locatie: Delft voor Elkaar, van Bleyswijckstraat 91, Delft, kamer 17

Een interessante interactieve workshop voor iedereen die met ouders werkt!

Interesse? Meld je snel aan bij Marcella Deters: m.deters@sportiefadvies.nl

 

Symposium Aanpak ouderenmishandeling op 20 en 27 november 2018 (voor professionals en vrijwilligers)

GGD Haaglanden

Na het succes van het landelijk symposium ouderenmishandeling op 14 juni jl. voeren we op 20 en 27 november 2018 nogmaals de voorstelling BROOS van theatergroep Drang op. BROOS gaat over de signalen en vormen van ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde (mantel)zorg.

Het tweede deel van de middag bestaat uit een interactieve scène waarin acteurs do’s en don’ts bespreken o.l.v. Marjanne van Esveld, trainer huiselijk geweld.

De middag is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorg en/of begeleiding van ouderen.

Programma

13:00 – 13:15 uur Inloop en aanmelding
13:15 – 13:30 uur Opening door Ellen Boszhard, projectleider ouderenmishandeling GGD Haaglanden
13:30 – 14:30 uur Theaterstuk Broos
14:30 – 15:00 uur Pauze
15:00 – 16:15 uur Interactieve scène gespreksvoering over ontspoorde (mantel)zorg
16:15 uur Afsluiting

 

Aanmelden
Deelname is gratis.

Aanmelden voor 20 november kan via deze link: https://fd10.formdesk.com/ggdhaaglanden/sympouderenmishandeling20nov

Aanmelden voor 27 november kan via deze link: https://fd10.formdesk.com/ggdhaaglanden/sympouderenmishandeling27nov

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met: ellen.boszhard@ggdhaaglanden.nl

 

Praktische informatie
Datum en tijd: dinsdag 20 en 27 november 2018 van 13.00 – 16.15 uur
Locatie: Rietveld Theater, Rietveld 49 in Delft.
Digitale routebeschrijving: klik hier 

Aan het einde van de dag heeft u meer inzicht in de problematiek rondom ouderenmishandeling. Wij hopen dat u naar huis gaat met handvatten voor preventie en aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg.

Dit symposium is tot stand gekomen in samenwerking met GGD Haaglanden, de Veerkracht en DRANG, theater op locatie

 

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie

Wat betekent het als een geliefde, familie, vrienden of kennissen vergeetachtig wordt? Delft voor Elkaar en de Ontmoetingscentra Pieter van Foreest hebben een video gemaakt. waarin zichtbaar is wat dementie inhoudt, wat een ontmoetingscentrum is en hoe het mensen met dementie en hun mantelzorger kan helpen. Deze video is voor iedereen die zelf of via een ander in aanraking komt met vergeetachtigheid en dementie. Maar ook voor huisartsen, wijkverpleegkundige, casemanagers om potentiële bezoekers van het centrum een beeld te kunnen geven van het centrum. Wilt u meer informatie over het ontmoetingscentrum? Neem dan contact op via 015-515 5000

LEF-middag: 6 november van 15.00 tot 18.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 6 november van 15.00 tot 18.00 uur
Werkse! Gantel 23 in Den Hoorn

Beste professionals én vrijwilligers in het sociaal domein,

Het thema van de middag is werken en bewegen als medicijn. Werk en vrijwilligerswerk draagt aantoonbaar bij aan geluk. Een dagelijkse portie lichaamsbeweging heeft een positieve invloed en verlengt de levensverwachting met één tot vier jaar. Bewegen kan preventief en curatief worden ingezet.

Programma
Merel Schuring, onderzoeker arbeid en gezondheid aan het Erasmus MC in Rotterdam, doet de introductie. Ze licht toe hoe (betaald) werk de gezondheid positief beïnvloedt. Uit onderzoek blijkt dat mensen die werken minder last hebben van emotionele én lichamelijke problemen. Zij doen makkelijker weer mee in de samenleving.

Na de aftrap kunt u deelnemen aan vier workshops. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel. De thema’s van de workshops staan hieronder, voor meer informatie zie de bijlage.

Workshop 1 – Werk als medicijn
Workshop 2 – Welzijn op recept/ bewegen
Workshop 3 – Individuele Plaatsing & Steun
Workshop 4 – Maatwerk bij dagelijkse dingen

Meer informatie over bovenstaande workshops via deze link: Workshops LEF middag 6 november 2018

Bent u net zo geïnteresseerd als ik? Meld u aan door een mail te sturen naar LEF@delft.nl

Meer informatie over de LEF-middag is te vinden op www.delft.nl/metlefopweg

Met vriendelijke groet,

Tine de Bloois
Directeur Samenleving & Veiligheid
Gemeente Delft

 

 

Interngebruik

interngebruik

Korte Intensieve Aanpak (KIA): snel erop af, outreachend en vasthoudend!

Doelstelling
De doelstelling van KIA is dat de cliënt zich zo zelfstandig mogelijk, maatschappelijk en sociaal, kan ontwikkelen of handhaven. Het accent hierbij ligt op het leren gebruik maken van de mogelijkheden in de sociale omgeving/het sociaal netwerk, van bestaande voorzieningen en/of hulpverlening, zoals langdurige ondersteuning van de WMO.

Cliënten
KIA richt zich met name op zorgmijdende cliënten, die door hun gedrag geen aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening. KIA wordt enkel ingezet, wanneer het (nog) niet mogelijk is om binnen de bestaande voorzieningen passende hulp te bieden.

De problematiek van de cliëntengroep is divers; kenmerkend is dat de basis niet op orde is. Door de cliënten wordt geworsteld met meerdere, langdurende en soms ingewikkelde problemen in het dagelijks leven, zoals deze beschreven zijn in de leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix. Echter, omdat zij op onvoldoende leefgebieden problematiek ervaren worden zijn ‘te licht’ bevonden voor het Sociaal Team.

Er is sprake van tijdelijk regieverlies en achterliggend is er soms sprake van een vermoeden van een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De doelgroep omvat veelal mensen die hulpverleners wantrouwen. Er is te weinig eigen kracht en/of te weinig vaardigheden om zelf of in eigen netwerk oplossingen te organiseren of om zelfstandig hulp te zoeken.

Veelal spelen er chronische financiële problemen. Mensen maken bijvoorbeeld hun post niet meer open en hierdoor lopen schulden op. KIA is er niet voor mensen die hun eigen bijdrage voor begeleiding via de WMO  niet willen of kunnen betalen.

Werkwijze

Het verschil tussen KIA en de werkwijze van de cliëntondersteuners van Delft voor Elkaar is dat er bij KIA volhardender wordt gewerkt. Ook wanneer meerdere malen niet wordt opengedaan of wanneer bijvoorbeeld de afspraak steeds weer kort van te voren wordt afgezegd, houden de maatschappelijk werkers vol.

Er wordt veel tijd geïnvesteerd in de relatie opbouw, door bijvoorbeeld ‘brandjes te blussen’ en doordeweeks veelvuldig contact te onderhouden via WhatsApp, e-mail of per telefoon. Tijdelijk de regie overnemen, zodat de cliënt via de medewerker een succeservaring heeft, is onderdeel van het motiveren van de cliënt om de eigen regie weer terug te pakken.

Om de basis op orde te krijgen is intensief en veelvuldig contact binnen een beperkte periode nodig. Zo kan het vertrouwen gewonnen worden en kunnen er (kleine) stappen gemaakt worden naar meer zelfredzaamheid. Bovendien kan ernstigere problematiek voorkomen worden.

Verwijzingen
Cliënten kunnen zichzelf niet aanmelden bij KIA. Aanmelden gaat via de medewerkers van Delft voor Elkaar, Meldpunt Bezorgd, de Jongerenacademie van Delft Support en de Wmo.

Voor aanmeldingen of het bespreken van een casus die mogelijk in aanmerking komt voor KIA, neem contact op met Karen of Astrid.

 

 

 

 

 

Het is 22 september weer burendag!

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Onder dat motto is lang geleden door het Oranje Fonds en Douwe Egberts Burendag in het leven geroepen. Ook in Delft wordt dit jaar op zaterdag 22 september het contact en de vriendschappen met de buren gevierd.

Samen lunchen, een springkussen voor de kinderen, het buurthuis opknappen of een heuse talentenshow, de buurten in Delft halen dit jaar wederom alles uit de kast om van Burendag een succes te maken. >> lees verder

Bron: Delft op Zondag  | 8 september 2018

Bedrijfshulpverlening (BHV) Van Bleyswijckstraat 85 en 91 Delft

Wat is BHV?

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om te handelen in noodsituaties. Het doel hiervan is om letsel en schade van medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Hieronder meer informatie over de BHV van het pand aan de Van Bleyswijckstraat 85 en 91 te Delft.

Wie zijn de BHV’ers in de Van Bleyswijckstraat 85 en 91?

In het pand is er een BHV team bestaande uit medewerkers van Participe Delft, MEE, Vluchtelingenbegeleiding Delft, Instituut Sociaal Raadslieden, RDA (administratiekantoor) en Taalschool Delft. Hieronder een lijst met namen en werkdagen.

 

Organisatie

MA.

DI. WO. DO.

VR.

Beg. grond nr. 85 Cheyenne Tower ISR

X

X X X

Issam el Farissi Participe Delft

X

X X

X

1e etage nr. 85 Marcel Esseling RDA

 X

X X X

X

Receptie Susan Biver Participe Delft

X

X

Joze Koeleman Participe Delft

ocht.

ocht.

ocht.

José Westmaas Participe Delft

X

mid.

ocht.

Beg. grond nr. 91 Sonja Koelewijn Participe Delft

X

X X

X

Fred van Berkum MEE ZHN

X

X X

X

Tin Oud MEE ZHN

X

X X

X

Marije Schulz MEE ZHN

X

X

X

Nicole Vermeij MEE ZHN

X

X X

X

1e etage nr. 91 Ida de Leeuw Participe Delft

mid.

X mid.

ocht.

Ingrid vd Berg Participe Delft

X

X

X

Ludie Wolve Participe Delft

X

X

X

Bea Graver Participe Delft

ocht.

X ocht. X

ocht.

2e etage nr. 91 Bart Boens Taalschool

X

X X X

X

 

Wat doen de BHV’ers?

 De BHV’er biedt hulp bij ongeval, brand en ontruiming.     

 1. Als er binnen het pand een ongeval is, kun je een BHV’er inschakelen om eerste hulp te verlenen.
 2. Verder zijn de BHV’ers getraind in het blussen van beginnende brandjes.
 3. Bij grotere calamiteiten zorgt de BHV’er ervoor dat het pand wordt ontruimd.

Verder alarmeren we en werken we samen met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij brand, ongeval of andere calamiteiten.

Het BHV-team handelt na ongeval of brand, tot het moment waarop de professionele hulpverlening deze taken over kan nemen. Wij zullen echter in de eerste plaats ook onze eigen veiligheid moeten garanderen. Eén keer per jaar worden de BHV’ers getraind op EHBO en Brand & Ontruiming.

Wat wordt er verwacht van jou ?
Je bent op de hoogte van de instructie voor medewerkers. Deze instructie kun je hieronder lezen. Als bij een calamiteit een BHV’er je een instructie geeft, zoals het verlaten van het pand, dan doe je dat zonder discussie. Ook kan er gevraagd worden om een taak uit te voeren, omdat er op dat moment weinig BHV’ers in het pand aanwezig zijn. Wij hopen dan dat je mee wilt werken. De BHV’ers zijn herkenbaar aan het gele hesje.

Alvast bedankt voor de medewerking!
Het BHV-team

= = = = = = = = = =

Instructies voor medewerkers bij calamiteiten

 1. Meld een calamiteit altijd direct bij de Participe Delft (tel. 015 7600 100) of bij de gastvrouwen van de balie (tel. 015  7600 125).
 2. Is het een EHBO melding of andere zaak: maak melding door Participe te bellen of de receptie en volg de instructies van de BHV’er op.
 3. Is het een brandmelding: ontruim de kamer, pak je jas en tas en sluit ramen en deuren. Eventueel sla je de handbrandmelder in, deze zitten op alle etages in de gang.

Ontruiming
Als ontruiming bevolen wordt door de BHV’ers, volg dan de instructies op!

 

 • Er klinkt een geluidsignaal door het pand – de slow whoop – teken voor ontruiming
 • Verbreek alle telefoonlijnen
 • Neem je jas en/of tas mee. Let op: dit geldt alleen als het binnen handbereik is.  Ga hier niet voor terug naar je kamer.
 • Neem je bezoek mee in de ontruiming
 • Maak GEEN gebruik van de lift
 • Verlaat het pand op een ordelijke, rustige wijze door de BHV’er aangegeven vluchtroute
 • Ga naar de verzamelplaats. Kijk hier of iedereen van jouw kamer aanwezig is. Indien er mensen missen, meldt dit bij de BHV’er
 • Wacht op instructies van de BHV’er
 • Blijf te allen tijde bij elkaar totdat de leidinggevende of de bedrijfshulpverlener andere instructies geven. Als er niet genoeg BHV’ers aanwezig zijn, kan het zijn dat een BHV’er een medewerker een opdracht geeft. Voer deze indien mogelijk uit en denk aan je eigen veiligheid.

Aandachtspunten bij ontruiming

Volg altijd de instructies van de BHV’er op!

 • Bij rookontwikkeling het gezicht zo laag mogelijk bij de grond houden
 • Gebruik NOOIT de lift!
 • Indien er sprake is van een trap, rechts achter elkaar lopen en de leuning van de trap vasthouden (de brandweer komt links de trap op). Kijk ook even om je heen of er minder mobiele mensen zijn die je misschien kunt helpen
 • Paniek moet worden voorkomen

Verzamelplaats

De verzamelplaats is aan de achterzijde van het pand; op de binnenplaats / bij de parkeerplekken. Hier blijven staan totdat het pand weer wordt vrijgegeven en je weer naar binnen kunt gaan.