Mantelzorgnieuws

De mantelzorg nieuwsbrief van mei 2018 is klaar. In dit bericht aandacht voor zeer uiteenlopende onderwerpen. Er worden verschillende cursussen en workshops georganiseerd en er staat een zomeractiviteit in de planning. Meedoen? Noteer de data en meld u aan. De gegevens hiervoor staan bij de betreffende cursus of activiteit. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met info@delftvoorelkaar.nl of 015-7600200.

Nieuwsbrief Mantelzorg Delft mei 2018

Kom kijken! ‘4 mei: Nationale Straatvoetbaldag’ (10.00 – 16.00 uur Markt, Delft)

Vandaag, vrijdag 4 mei a.s. organiseert de Stichting Straatvoetbalbond Nederland (SVBN) de 11e editie van de Nationale Straatvoetbaldag.

Dit landelijke evenement zal op 21 locaties tegelijkertijd plaatsvinden, waaronder in Delft, en staat geheel in het teken van ‘Samenspel’, ‘Vrijheid’, ‘Respect’ en Plezier’. De SVBN wil met dit evenement de leefbaarheid in de Nederlandse wijken te vergroten door buurtbewoners, jongeren en vrijwilligers een belangrijke rol te geven in de organisatie van dit evenement. Op deze manier komen zij op een ongedwongen manier met elkaar in contact in een sportieve setting, wat de onderlinge communicatie in de wijk stimuleert.

Naast het sportieve straatvoetbal, maken muziek, dans-acts, multiculturele catering en de kidscorner de ‘4 mei: Nationale Straatvoetbaldag’ een bijzondere gebeurtenis voor iedereen. Op 4 mei reizen de straatvoetbalambassadeurs langs de speellocaties om de jeugd te inspireren. Zij zullen verschillende evenementen officieel openen, een praatje maken met de buurtbewoners en geven een straatvoetbalshow weg.

De ‘4 mei: Nationale Straatvoetbaldag’ is de aftrap van de Nationale Straatvoetbalkampioenschappen. Hier strijden de winnende teams om een plaats in de landelijke finale van de Nationale Straatvoetbalkampioenschappen. Op deze landelijke finale zullen ruim 100 teams uit heel Nederland elkaar ontmoeten en spelen om de titel ‘Straatvoetbalkampioen van Nederland 2018’ in haar / zijn leeftijdscategorie.

Dienstverlening Delft voor Elkaar – april 2018

Van ‘Boodschappen & Uitjes Dienst Delft tot en met Wijkcontactpunten’. De dienstverlening van Delft voor Elkaar op een rij in een factsheet. Met informatie, links naar o.a. flyers en betreffende contactpersonen bij Delft voor Elkaar.

extern – Delft voor Elkaar verbindt en versterkt – factsheet 6 april 2018

Themabijeenkomst ‘Luisteren naar autisme’ op 5 april 2018

Tijdens de NVA Autismeweek is er op donderdag 5 april in Delft een bijeenkomst met als thema ‘Luisteren naar autisme’. Hiermee brengen Delft voor Elkaar en partners het thema autisme onder de aandacht van Delftenaren met en zonder autisme. Er is een informatiemarkt, er zijn lezingen, muzikale optredens en er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ben je nieuwsgierig of wil je meer weten over autisme? Kom dan donderdagavond 5 april 2018 ‘luisteren naar autisme’.

Praat en luister mee

Luisteren naar mensen met autisme kan op vele manieren. Dat geldt ook voor praten met mensen zonder autisme. Het is de kunst om uit te vinden welke manier het beste bij jou en de ander aansluit. Als je ontdekt welke combinatie van eigenschappen en vaardigheden goed werkt, dan heeft dat een positief effect op degene met en zonder autisme. Wie daar rekening mee houdt heeft meer kans om zich te ontplooien en verrijkt zijn leven. Zo kom je samen verder. Wil jij ook je horizon verbreden? Praat en luister dan mee tijdens de bijeenkomst op 5 april 2018 bij aan de Sint Jorisweg 2 in Delft.

Programma
De avond begint om 19.00 uur met een informatiemarkt. Om 19.30 uur is het woord aan wethouder Brandligt en na een muzikaal intermezzo starten om 20.00 uur twee lezingen. De eerste lezing gaat over communicatie bij autisme en een licht verstandelijke beperking. De tweede lezing gaat over narratieve taal- en tekentherapie. De avond wordt rond 22.00 uur, onder het genot van een hapje en een drankje, afgesloten met muziek en informeel samenzijn.

Op de informatiemarkt staan onder andere GGZ Delfland, AIC Delft, Delft voor Elkaar, Delft Support, Horsebuddy, Au Boulot, Klimkoord, Hoeve Biesland, Levin en Atelier de Kunstvlieg.

Praktische informatie
De bijeenkomst vindt donderdag 5 april plaats in de Theaterzaal van GGZ-Delfland, Sint Jorisweg 2 in Delft. Het programma, de koffie en thee zijn gratis. Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. Zie ook: www.autismeweek.nl


Deze avond wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Autisme, het Autisme Informatiecentrum Delft en Delft voor Elkaar, GGZ Delfland, TU-Delft, Delft Support, Gemeente Delft, GGZ Rivierduinen (lezing) en Claudia Blankenstijn (lezing).

Vrijwilligers maken Delftenaren financieel wegwijs: ‘overzicht geeft inzicht’

Krijgt u de kriebels van de belastingaangifte, rekeningen en ingewikkelde formulieren? Troost u, u bent niet de enige. En nog meer troost: als u er niet zelf uitkomt, is er via Delft voor Elkaar hulp mogelijk bij het op orde brengen van uw administratie thuis. “Klop alsjeblieft op tijd aan bij ons. Daarmee kun je schulden en grote financiële problemen voorkómen.”

Bekijk hier de hele pagina!

 

Onderzoeksresultaten over toenemende druk vrijwilligers

De vrijwilligerssector heeft te maken met grote veranderingen, vooral door de drie grote decentralisaties van zorg, werk en jeugd. Hierdoor is vooral het beroep op vrijwilligers in zorg en welzijn is de laatste jaren gegroeid. Ook worden hogere eisen gesteld aan het werk dat vrijwilligers doen omdat de vragen complexer en langduriger zijn.

De Universiteit voor Humanistiek onderzoekt samen met Vereniging NOV hoe vrijwilligersorganisaties invulling en uitvoering geven aan deze nieuwe rol. De voorlopige resultaten van de eerste onderzoeksfase zijn nu gepubliceerd in de tussenrapportage Aan de andere kant van de schutting.

De onderzoekers concluderen dat vrijwilligersorganisaties een enorme druk ervaren, omdat zij een groter aantal en complexere hulpvragen en complexe hulpvragen ontvangen. Hulpvragen die voorheen door professionals in de zorg en welzijn werden opgepakt, komen nu bij vrijwilligersorganisaties terecht. De grenzen aan vrijwillige inzet vormen dan ook een vaak terugkerend gespreksonderwerp, zeggen de onderzoekers. Belangrijkste vraag daarbij is of een vrijwilligersorganisatie of vrijwilliger de extra gevraagde taak of een meer complexe taak aankan.

Daarbij gaat het vaker om een gebrek aan capaciteit dan om een gebrek aan deskundigheid. De vraag naar langdurige inzet van vrijwilligers die hulp en ondersteuning kunnen bieden, staat bovendien haaks op een trend waarin vrijwilligers zich minder langdurig willen binden.

Overbelasting
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat, hoewel veel van de ondervraagde bestuurders en coördinatoren de toegenomen taken te veel en te zwaar vinden, ze de extra taken toch op zich nemen.

‘Zij doen dit om te voorkomen dat andere veelal overbelaste partijen nog meer taken moeten verrichten: hulpbehoevenden, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Kortom, de vrijwilligersorganisaties zien geen alternatieven en gaan daarom tot helpen over. Hun centrale waarden zijn immers naastenliefde, solidariteit, er voor iemand zijn die in nood of kwetsbaar is. De inspanningen van vrijwilligers om hulpbehoevenden te helpen, reiken regelmatig verder dan gedacht. Dit geeft de enorme vitaliteit van de sector en de betrokkenheid van vrijwilligers aan. Met de voorbeelden die respondenten geven, komen eveneens grenzen van vrijwillige inzet in beeld’, aldus de onderzoekers.

Meer samenwerking
Opvallend is dat maar liefst 63 procent van de respondenten stelt dat ze sinds 2015 meer samenwerken, vooral met sociale wijkteams/buurtteams, andere vrijwilligersorganisaties en thuiszorginstanties. Samenwerking tussen formele instanties en zorg/welzijn verbetert de afstemming tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers, aldus de panelleden: er kan en moet worden nagedacht wanneer het beter is om een vrijwilliger in te zetten, en wanneer een professional. Dat is nodig om bijvoorbeeld te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: www.dedikkeblauwe.nl

Info over Vrijwilligersverzekering

Graag maken wij u er op attent dat de Delftse vrijwilligers(organisaties) automatisch verzekerd zijn via de gemeente. Hier volgt de belangrijkste informatie.

Verzekeringspakketten

De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van het vrijwilligerswerk afdekken. Het betreft de VNG Vrijwilligers BasisPolis en de VNG Vrijwilligers PlusPolis. De verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Er is geen administratie of registratie van de vrijwilligers(organisaties) nodig.

De BasisPolis bestaat uit:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

Let wel: dit is een secundaire verzekering.

 De PlusPolis bestaat uit:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Voorwaarden

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Het gaat alleen om vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Delft.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten
 • geen minimum aantal uren
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de ouder die het voetbalteam van zijn/haar zoon vervoert naar een uitwedstrijd, is verzekerd! Stagiaires die deelnemen aan maatschappelijke stages voor scholieren vallen sinds kort ook onder de vrijwilligersverzekering.

Uitzonderingen

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen.

Mantelzorgers worden wel beschouwd als vrijwilliger.

Voorwaarden

 • Vrijwilligersverzekering Algemene voorwaarden
 • Vrijwilligersverzekering Productvoorwaarden

Bijzonderheden

Wij wijzen u erop dat het een verzekering van Centraal Beheer Achmea betreft. Met alle inhoudelijke vragen over de verzekering en vragen over de dekking dient u rechtstreeks contact op te nemen met de contactpersoon van Centraal Beheer Achmea. Het contact verloopt dus niet via de gemeente.

Centraal Beheer tel. 055-5798164, vrijwilligers.support.ddd@centraalbeheer.nl.

Aanvraag

Vrijwilligers(organisaties) zijn automatisch verzekerd; aanmelden of ledenlijst overleggen is NIET nodig.

Indien u schadeaangifte wilt doen en voor het dekkingsoverzicht, kijk dan op de link: https://productie.delft.nl/zorg/prettig-samenleven/vrijwilligerswerk

Frederike Schüller

Informatiebijeenkomst Nieuwe Privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

U bent van harte uitgenodigd om op maandag 26 maart van 13.00 – 15.00 uur een informatiebijeenkomst over de nieuwe privacywetgeving bij te wonen.

De  bijeenkomst is in eerste instantie voor medewerkers van Delft voor Elkaar bedoeld, maar ook vrijwilligers die zich inzetten voor Delftse vrijwilligersorganisaties zijn van harte welkom.

Tijdens deze bijeenkomst verstrekt Ina Wisselink (van Participe) informatie over de nieuwe wetgeving en is er gelegenheid om vragen te stellen en informatie uit te wisselen.

Aanmelden kan via deze link:  http://www.formdesk.com/Participe/aanmeldingavg

Wees er snel bij!

Locatie
Delft voor Elkaar, tweede etage
Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft

Ter info: zoals elders in deze nieuwsbrief vermeld staat, zal de Vrijwilligersacademie van Delft voor Elkaar-Vrijwillige Inzet op een ander moment dit voorjaar ook een informatiebijeenkomst over de nieuwe privacywet organiseren.

Muaha Tatipata

Oproep van de Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie nodigt vrijwilligersorganisaties en bedrijven/zzp’ers uit om hun kennis te delen met de Delftse vrijwilligers. Kosteloos of tegen een maatschappelijk tarief of onkostenvergoeding. We werken graag op basis van wederkerigheid: er valt wat de halen bij de Vrijwilligersacademie maar zeker ook te brengen! Op die manier investeren we graag in een breed vrijwilligersnetwerk. Onderwerpen waar veel belangstelling voor is bij de vrijwilligers is bijvoorbeeld het gebruik van social media, maar ook financieel beheer, gesprekken voeren en vrijwilligers selecteren. Denkt u geen trainingsvaardigheden te hebben, geen probleem, we kunnen een ‘train de trainer’ bijeenkomst organiseren.

Doet u mee?

Bent u geïnteresseerd in het geven van een workshop of wilt u graag op een andere manier uw deskundigheid delen met andere vrijwilligers, neemt u dan contact op met Muaha Tatipata van de Vrijwilligersacademie van Delft voor Elkaar-Vrijwillige Inzet: m.tatipata@participedelft.nu

Delftse Dagen

Afgelopen februari heeft u tijdens de Delftse Dagen met verschillende onderwerpen kennis kunnen maken. Enkele van de workshops die daar aan bod zijn geweest zullen terugkomen in de jaarplanning van de Vrijwilligersacademie. Evenals de twee workshops die kwamen te vervallen, namelijk

‘Het begeleiden van bonusvrijwilligers: hoe begeleid je kwetsbare vrijwilligers’ en ‘De nieuwe privacywet: Wat betekent deze wet voor jouw organisatie?’ Op 26 maart aangeboden door Participe; zie elders deze nieuwsbrief. Op een later tijdstip nogmaals door de Vrijwilligersacademie.

Planning

Op dit moment wordt er achter de schermen gewerkt aan een mooi aanbod van workshops en informatiebijeenkomsten voor de Vrijwilligersacademie van Delft voor Elkaar-Vrijwillige Inzet. Daarnaast zijn we in gesprek Stichting Welzijn Midden Delfland, de vrijwilligersondersteuner met buurgemeente Midden Delfland, om te zien of we samen activiteiten kunnen organiseren. U leest het, we zijn volop in ontwikkeling! Zodra de planning van de Vrijwilligersacademie rond is, zullen we u hierover informeren via onze website www.delftvoorelkaar.nl, onze Facebookpagina en deze nieuwsbrief.

Muaha Tatipata