Zorg voor jezelf én voor een ander

“Blijf actief bij vergeetachtigheid en dementie”

Debora van der Ende, sociaal makelaar dementie

 

In het kader van een dementie­vriendelijk Delft is Debora van der Ende sinds begin 2019 actief als sociaal makelaar dementie bij het project ‘je passie vergeet je niet’. Zij helpt mensen met dementie, of het vermoeden van dementie, bij het vinden van plezierige vrijetijdsbesteding of passend vrijwilligerswerk.

Iedereen hoort er bij

Meedoen is voor iedereen belangrijk. Het levert bijvoor­beeld sociale contacten op en het gevoel dat je erbij hoort en ertoe doet. Debora: “Ook voor mensen met vergeetachtigheid of dementie is het belangrijk om actief te blijven en dat is heel goed mogelijk door deel te nemen aan ‘gewone’ activiteiten of vrijwilligerswerk. Talenten en interesses zijn daarbij een goed uitgangspunt. Daarom kijk ik samen met de persoon waar zijn of haar passie ligt en ga ik op zoek naar passend vrijwil­ligerswerk of activiteiten waar zij plezier aan beleven.

Samen

Je kunt bij de sociaal makelaar terecht voor inspiratie, advies en begeleiding. Ook nadat je een activiteit gevonden hebt. Debora blijft dus in beeld voor de per­soon met dementie. “ In het begin ga ik bijvoorbeeld mee naar het vrijwilligerswerk en als het nodig is schakel ik een vrijwilliger in die de persoon met dementie wat langer begeleidt. Daarnaast geef ik op het vrijwilligerswerk of bij de vrijetijdsactiviteit informatie, zoals hoe om te gaan met mensen met dementie. Zo zorgen we samen voor een dementievriendelijke omgeving.”

Contact en meer informatie

Wil je meer weten over dit project of wat de sociaal makelaar voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Delft voor Elkaar via info@delftvoorelkaar.nl of 015-760 02 00.

 

Stevig in je schoenen

‘Stevig in je schoenen’ is een trai­ning voor mensen die iemand thuis verzorgen. Je leert bijvoor­beeld evenwicht te vinden tus­sen belasting en belastbaarheid, hoe je op een verantwoorde manier je naaste naar het toilet begeleidt en welke hulpmidde­len ingezet kunnen worden. Tijdens de cursus doe je ook spierversterkende en ontspan­ningsoefeningen.

De cursus bestaat uit zes bijeen­komsten en start 5 maart om 10.00 uur bij Ontmoetingscen­trum Mozartlaan, Mozartlaan 422. Aanmelden en meer infor­matie: administratie@delftvoor­elkaar.nl of 015 7600 200 (vraag naar Natasja de Vroome).

 

Vrijdag Filmcafé: ga ook mee!

Naar de film en geen zin om alleen te gaan? Kom dan naar het Vrijdag Filmcafé in Lumen op het Doelenplein. Om de vier weken ben je vanaf 14.00 welkom. De films starten vanaf 14.30 uur. Er is keuze uit twee films en gelegenheid om met elkaar na te praten in de ge­zellige foyer. Vrijdag 22 februari is de keuze Greenbook of If Beale Street Could Talk. Kosten € 7,50 per keer, inclusief een kopje koffie of thee.

Aanmelden is noodzake­lijk via vrijdagfilmcafe@gmail.com of telefonisch via 06 30 49 18 03

 

Durf te vragen!

Heb je vragen over wonen, zorg, welzijn, financiën of sport? Delft voor Elkaar helpt je verder. Ga naar één van de wijkcontactpunten, stuur een mail naar info@delftvoorelkaar.nl of bel met het centrale nummer van Delft voor Elkaar via 015 76 00 200.

 

Bekijk hier de versie uit de krant