Website voor jonge mantelzorgers – www.ikdoehetgewoon.info – online!

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus of met een zieke opa of oma die in de directe omgeving van het gezin woont en die intensieve zorg nodig heeft. Er kan sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte of verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke beperking. Meestal gaat het om thuiswonende kinderen die fysiek samenwonen met het zieke gezinslid (Mezzo, 2010).

Neem eens een kijkje op de website www.ikdoehetgewoon.info! Meer weten? Stuur een mail naar mail@ikdoehetgewoon.info.

Ik Doe Het Gewoon! is een project van Delft voor Elkaar.