Contacten en Meedoen

In iedere wijk zijn er ContactPunten waar onze collega’s van Delft voor Elkaar op vaste tijden spreekuren houden. Als je vragen hebt, kun je hier terecht. Dit kunnen vragen zijn over vrijwilligerswerk, persoonlijke hulpvragen, maatschappelijk werk of ondersteuning bij bewonersinitiatieven. Onze collega’s geven je advies, zetten de vraag uit binnen het team of bij een andere organisatie. Kijk voor een overzicht van de ContactPunten bij “mijn buurt”.

Ook kun je bij de wijkcontactpunten terecht met vragen over onder andere opvoeding, eenzaamheid, financiën of vrijetijdsbesteding. Rond deze onderwerpen organiseren wij regelmatig  workshops en trainingen. Kijk hier voor een volledig overzicht van ons cursus- en trainingsaanbod.

Meer weten? Ga naar uw wijkcontactpunt, stuur een mail naar info@delftvoorelkaar.nl of bel met het ContactPunt van Delft voor Elkaar via 015 76 00 200.