Vrijwilligers gezocht voor Telefooncirkel(s) in Delft

‘Humanitas zoekt vrijwilligers voor telefooncirkel’

Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem, niet alleen bij ouderen. En als je alleen woont, kan je je soms wat onveilig voelen. “Wat gebeurt er als je onwel wordt en niemand het in de gaten heeft?” Oplossingen zijn niet altijd eenvoudig en zeker niet eenduidig. Toch wil een luisterend oor wel eens helpen. Een telefooncirkel kan dan een oplossing zijn.

Een telefooncirkel is een groep van maximaal tien alleenwonende deelnemers en enkele vrijwilligers die bij toerbeurt als leider van de cirkel dienst doen.  Iedere dag rond half negen ’s morgens belt de dienstdoende leider van de groep de eerste deelnemer van de telefooncirkel. De eerste belt de tweede en dit gaat zo door totdat de laatste op de lijst de leider belt. Wanneer dit is  gebeurd, is de cirkel rond. Mocht er tussendoor niet worden opgenomen en de cirkel wordt onderbroken,  dan wordt er actie ondernomen.

Voor een in samenwerking met Delft voor Elkaar op te starten telefooncirkel is Humanitas op zoek naar vrijwilligers die bij toerbeurt als leider dienst doen. Als leider bent u in de periode dat u dienst hebt verantwoordelijk voor het functioneren van de cirkel. U start elke ochtend om 8:30 uur de cirkel en komt in actie wanneer de cirkel wordt onderbroken. Ook deelt u nieuwe deelnemers in en bent u aanwezig tijdens overleg van de leiders van uw cirkel.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Mieke Timmerman, tel.nr. 06-23012529 of mail naar mieketimmerman@humanitasdelft.nl .