Delfts sportakkoord

In september 2020 is het Delftse sportakkoord gesloten. Bij Ring Pass Delft ondertekenden 28 partijen dit sportakkoord, waarmee Delft de handen ineensloeg om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Dit is gedaan aan de hand van drie thema’s, namelijk: “sportstimulatie en innovatie”, “verenigingsondersteuning” en “sport en sociaal domein”. Om dit vorm te geven zijn er drie werkgroepen opgezet die zich elk richten op een van de thema’s. Daarnaast zijn er gelden beschikbaar om acties uit de werkgroepen te kunnen voorzien van een financiële impuls.

Sportstimulatie en innovatie

Innoveren en stimuleren, daar houdt deze werkgroep zich mee bezig, maar wat is dat eigenlijk precies en wat doen wij dan?

Innoveren is een “nieuw” idee, dienst, activiteit en proces ontwikkelen op het gebied van sport (in ons geval). Daarnaast is stimuleren het aanjagen, aanmoedigen en/of maatregelen/acties uitzetten om mensen in beweging te krijgen (in ons geval). Dit kan op heel veel verschillende manieren en voor heel veel verschillende doelgroepen. Hierbij is het van belang dat we kijken naar de behoeften van de doelgroep en dat we daarnaast samenwerken waar dat kan.

In de werkgroep is er een splitsing in drie sub werkgroepen met elk hun eigen focus. Ik zal uit elke sub werkgroep en mooi voorbeeld noemen:

  • Werkgroep stimulering – Hoe kunnen we kinderen op scholen meer stimuleren om te gaan sporten/bewegen? Hiervoor schrijven we een advies aan scholen met daarbij concrete mogelijkheden om over te gaan tot actie i.s.m. verschillende partijen uit Delft.
  • Werkgroep innovatie – Hoe kunnen we volwassenen uit de wijk Tanthof meer in beweging krijgen? Dit willen we gaan doen door buiten sport aan te bieden zonder dat men lid hoeft te worden van een vereniging en/of zich moet houden aan vaste tijden. Hiermee spelen we op een innovatie manier in op de behoeften van de doelgroep.
  • Werkgroep sportaanbod – Delft heeft een breed sportaanbod, maar hoe krijgen we dat bij (nieuwe) sporters in Delft? Hiervoor zijn we druk bezig met verschillende communicatiemiddelen, waarbij een centrale plek voor het sport/beweegaanbod een belangrijk onderdeel is.

Heb je vragen of hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Mail of bel ons gerust. We staan open voor alle ideeën.
Contactgegevens: Ivy Kahlmann, i.kahlmann@vtvzhn.nl of 06-10661071.

Verenigingsondersteuning

De werkgroep ‘Verenigingsondersteuning’ richt zich op de vitaliteit van de Delftse sportverenigingen. Sportverenigingen zijn essentieel in het creëren van een compleet en gevarieerd sportaanbod.

Door hun maatschappelijke functie kunnen sportverenigingen een spin in het web zijn. Dat zorgt er echter ook voor dat zij meer doen dan het verzorgen van sportaanbod. Zo richten zij zich bijvoorbeeld ook op een gezonde en veilige sportomgeving, aanbod voor kwetsbare doelgroepen, samenwerking met externe maatschappelijke partijen en vernieuwing.

Deze werkgroep zet zich in om de vitaliteit van de sportverenigingen te vergroten, zodat zij in staat zijn om hun brede maatschappelijke functie te vervullen.

Vind je het interessant om mee te denken in deze werkgroep of heb je een idee? Leuk om het er eens over te hebben! Stuur even een mail naar r.vanbarneveld@haaglandenbeweegt.nl.

Sport en sociaal domein

De werkgroep Sport en sociaal domein richt zich op participatie, inclusie en werk. Deze werkgroep wilt de Delftse sport en haar organiserend vermogen benutten om zowel de fysieke en emotionele gezondheid van de inwoners van Delft bevorderen als ook de maatschappelijke participatie. Door maatschappelijke initiatieven te starten of te steunen werken we toe naar een Delft waarin iedereen kan meedoen. De werkgroep zet zich onder andere in voor mensen met een beperking, ouderen en jeugd.

Wil jij een maatschappelijk initiatief opzetten of heb je een goed idee? Stuur een mail naar t.provoost@haaglandenbeweegt.nl en wellicht kunnen we je ondersteunen in de opzet en uitvoering.