Gezonde wijken

Gezonde wijken: sport en gezonde leefstijl

Delft voor Elkaar maakt sport en bewegen mogelijk voor jong en oud. Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. Daarom stimuleren wij mensen om samen in beweging te komen en organiseren wij sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld op scholen en in de wijken. Onze Beweegcoaches en Buurtsportcoaches zijn er voor iedereen, ook als je een verstandelijke beperking, lichamelijke problemen of een chronische ziekte hebt.

Sport- en beweegwijzer voor 50-plussers

Nieuws gezonde wijken

Cursussen en activiteiten

IDAHOT (International Day Against HOmophobia and Transphobia) wandeling in Delft

Jezelf kunnen zijn, dat wil jij toch ook? Roze 50 Plus Zuid-Holland organiseert in samenwerking met DWH (Delftse Werkgroep Homoseksualiteit) Lees verder

Delftse Kaart

Wil je meer weten over gezonde wijken?

Neem contact op met Sjors Grasman