Voedselbank Delft start project “Wat aandacht krijgt dat groeit”

Activering van voedselbankcliënten

In 2015 – 2016 start een achttal voedselbanken een “Proeftuin” waarin een activeringspakket van training en activiteiten op maat met betrokken partners zal worden samengesteld.

Steeds meer mensen worden, door persoonlijke tegenslag en de economische crisis, afhankelijk van voedselbanken. Tot voor kort maakten vooral mensen gebruik van de voedselbank die al langer op bijstandsniveau leven, schulden hebben en/of sociaal psychisch kwetsbaar zijn. Meer recent stromen nieuwe groepen in zoals kleine zelfstandigen, werkende armen, mensen in de AOW en gescheiden gezinnen. Zij staan psychisch onder grote druk en worstelen om het hoofd boven water te houden. Door geldgebrek en schaamte nemen zij minder of niet meer deel aan hun persoonlijke netwerken en de samenleving. Sociaal isolement is voor hen een reëel gevaar. 

http://img2.ymlp129.com/0heh_LOGOVBDelftLANGCMYK_1.jpg

Veel voedselbankcliënten kunnen de aansluiting met de samenleving moeilijk maken. En andersom lukt het de samenleving niet goed om aansluiting te vinden en de juiste steun te bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Deze “Proeftuin” wil voedselbankcliënten activeren vanuit de gedachte dat ieder mens over kwaliteiten beschikt. Cruciaal is dat kwetsbare mensen zich hiervan (opnieuw) bewust worden en ervaren dat zij elkaar en de samenleving iets te bieden hebben. Activering van voedselbankcliënten begint bij geloof in eigen kunnen vanuit een steunende omgeving. Voedselhulp is prima en tijdelijk noodzakelijk. Belangrijker is dat mensen weer leren meedoen aan de samenleving vanuit een gevoel van zelfrespect en verantwoordelijkheid. De praktijk leert dat veelal vrouwen gebruik maken van voedselbanken en in een slachtofferrol (kunnen) blijven hangen. 

De Voedselbank Delft, Delft voor Elkaar en Movisie werken samen in het project “Wat aandacht krijgt dat groeit. Zij delen de visie, dat naast tijdelijke voedselverstrekking, voedselbankcliënten vooral baat hebben bij het creëren van beweging om hun leven weer zin te geven.

 http://img2.ymlp129.com/0heh_movisielogo_1.pnghttp://img2.ymlp129.com/0heh_Delftvoorelkaar1_1.png 

De doelen van het project zijn:

Versterking van eigenwaarde, in actie komen voor eigen ambities, verbinding leren maken, uitbreiding van sociale contacten en uitstroming bij de Voedselbank. 

De acht proeftuinen dienen ook inzicht te geven in wat specifiek werkt bij activering van voedselbankcliënten en hoe duurzame vormen van samenwerking kunnen ontstaan met lokale sociale professionals. Wellicht is het mogelijk om de ervaring over te dragen aan lokale professionals, ook zal nadrukkelijk worden nagegaan welke stimulerende rol de gemeente vanuit haar armoedebeleid kan spelen.