Vangnet in de Wijk -samenwerking met buurtbewoners en partners op het gebied van wonen, zorg & welzijn en veiligheid

Sociaal werker Tanja Moerkerken (rechts) van Delft voor Elkaar gaat regelmatig op huisbezoek.

De politie van Delft maakt steeds vaker melding van incidenten waarbij ‘verwarde personen’ zijn betrokken. Het is een weerspiegeling van een groeiende trend die gemeenten en politie in heel Nederland al jaren bezighoudt.

In een artikel in de Delft op Zondag van 10 maart jl. staat dat de toename van het aantal incidenten -waarbij verwarde personen zijn betrokken- is ook de gemeente niet ontgaan. “Natuurlijk baart ons dat zorgen” aldus wethouder Schrederhof. “We bestuderen de cijfers en gaan overleggen met professionals over mogelijke oorzaken.” Op dit moment is het volgens Schrederhof nog te vroeg om conclusies te trekken en maatregelen te nemen. “Belangrijker: wat kunnen we doen om deze mensen zo goed mogelijk te helpen? Deze mensen hebben onze zorg en aandacht nodig.”

Echte oplossing zijn er nog niet, wel liggen er plannen om de last van de politie te verlichten. Een betere opvang in de wijk zou bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden. Om die reden initieerde de gemeente Delft samen met Delft voor Elkaar begin 2018 het actieprogramma ‘Vangnet in de Wijk’ in de Reinier de Graafbuurt.

Het programma richt zich -in samenwerking met buurtbewoners en andere belangrijke partners op het gebied van wonen, zorg & welzijn en veiligheid- op het organiseren van een goede vroegsignalering en een laagdrempelig punt waar bewoners onder andere signalen neer kunnen leggen zoals: zorgmijdend gedrag, GGZ-problematiek of tekenen van dementie.

Preventie
“Het is van belang dat er geïnvesteerd wordt in preventie, zodat het niet komt tot escalatie”, stelt Sanne Rodenburg van Delft voor Elkaar. “Onder andere de ambulantisering van de GGZ, het afbouwbeleid van intramurale zorg: de intramurale voorziening wordt alleen maar ingezet als er geen (redelijke) alternatieven meer te bedenken of te organiseren zijn, maakt het nog belangrijker om in kwetsbaardere buurten, samen met bewoners en belangrijke partners, goede voorzorgsmaatregelen te treffen. Bewoners kunnen hier op terugvallen als dat nodig is. Hier wordt op dit moment dan ook hard aan gewerkt.”

 

Bron: Delft op Zondag