Vangnet in de Wijk

In 2018 is het programma Vangnet in de Wijk met subsidie van ZonMW door Delft voor Elkaar en de gemeente Delft opgestart in de Reinier de Graafbuurt. Samen met bewoners en partners is -en wordt- besproken en beoordeeld wat nodig is om de sociale samenhang in de betreffende buurt te verstevigen. De inbreng van bewoners is hierbij van onmisbaar. Immers zij weten ook wat er bijvoorbeeld om 2.00 uur ‘s nachts nodig is, wanneer professionals over het algemeen niet in de buurt zijn.

Na de eerste positieve resultaten uit de Reinier de Graafbuurt*, ziet de gemeente graag dat het programma wordt uitgevoerd in ook andere buurten van Delft waar de sociale samenhang versterking kan gebruiken. Bewoners en partners zijn inmiddels gestart in de Bikolaanbuurt. Uit een stedelijke verkenning, die momenteel gaande is, volgt welke andere buurten hiervoor in aanmerking komen. Het programma Vangnet in de Wijk heeft een buurt focus en een doe-karakter.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Delft voor Elkaar, Sanne Rodenburg – projectleider Vangnet in de Wijk (06 11 31 25 02)

*) Informatiepunt ’t Reiniertje werd op 18 april 2019 officieel geopend door wethouder Schrederhof.