Berichten

‘In gezonde wijken kun je gezond en gelukkig opgroeien én jezelf ontwikkelen’

Delft voor Elkaar maakt sport en bewegen én een gezonde leefstijl mogelijk voor jong en oud. Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom stimuleren wij mensen om samen in beweging te komen en organiseren wij sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld op scholen en in de wijken. Wij hebben in diverse wijken verschillende Buurtsportverenigingen waarbij we laagdrempelig sport- en beweegaanbod organiseren.

Met de Sportimpuls Beweeg Wijs werken sportverenigingen, onderwijs en welzijn integraal samen. Beweeg Wijs brengt kinderen spelenderwijs op het schoolplein, in gymlessen in de wijk en bij sportaanbieders in beweging.

Onze Beweegcoaches en Buurtsportcoaches zijn er voor iedereen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke problemen of een chronische ziekte.

Stimuleren: water drinken, groente en fruit, bewegen

Delft voor Elkaar is aangesloten bij het lokale JOGG-Delft programma, om gezamenlijk vanuit onze prestaties te werken aan een gezonde leefstijl en leefomgeving voor onze Delftse jeugd (t/m 12 jaar).

Meer weten?

Gezonde wijken in Delft
Sjors Grasman | 06 53 60 99 63 s.grasman@haaglandenbeweegt.nl

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
Marcella Deters, JOGG-Delft regisseur | 06 42 64 28 48 | m.deters@sportiefadvies.nl

Cliëntondersteuning Delft voor Elkaar: ‘wij stimuleren eigen kracht’

Delft voor Elkaar ondersteunt en begeleidt inwoners bij hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. We streven ernaar dat alle inwoners van Delft mee kunnen doen aan de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Wij kijken niet alleen naar wat bewoners nodig hebben, maar juist ook naar wat zij zelf kunnen. Daar waar nodig maken wij de koppeling met informele ondersteuning en zorg. Denk bijvoorbeeld aan een buddy die helpt met boodschappen doen, een gespreksgroep voor lotgenotencontact of een bezoekvrijwilliger via de Alzheimerstichting. Ook bieden wij ondersteuning bij Wmo-aanvragen, zoals hulp bij het huishouden of een vervoersvoorziening.

Dienstverlening Cliëntondersteuning

Individuele ondersteuning en begeleiding (van 0 tot 100+), met specialisme: maatschappelijk werk, beperking en ouderen.

Meer weten over cliëntondersteuning?

Durf te vragen!

Cliëntondersteuners van Delft voor Elkaar kunt u ook spreken in één van onze vijf wijkcontactpunten. Iedere Delftenaar kan daar zonder afspraak met zijn of haar vragen binnenlopen. Het kan gaan om sociale en praktische vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën en sport. Dat kan om uzelf gaan, maar ook over uw kind, de buren of een familielid. Medewerkers van Delft voor Elkaar geven persoonlijk advies, denken mee over een oplossing of verwijzen u door.

 

Leefbaarheid in de Delftse wijken

Op 30 januari jl. namen ook enkele medewerkers van Delft voor Elkaar deel aan het stadsgesprek van TOPdelft, in samenwerking met Adviesraad Sociaal Domein. In dit stadsgesprek kwamen professionals en bewoners aan het woord. Aan de orde kwam hoe leefbaarheid in Delftse wijken kan worden vergroot. Burgers en wijkwerkers werden hierover geïnterviewd. De zaal was vol. Betrokkenheid groot. Leefbaarheid leeft!

De bijeenkomst leverde veel enthousiaste reacties op over hoe professionals en bewoners zich inzetten voor de leefbaarheid van Delft. Delft voor Elkaar werd daarbij genoemd als goed voorbeeld. Met name hoe Delft voor Elkaar samen met Woonbron in de wijk Buitenhof met 30 procent beschermd wonen een ontmoetingsplek maakt op verzoek van bewoners, zodat het gesprek op gang komt.

Femke Janssen, Projectleider Delft voor Elkaar: “Ook zelf hebben we met elkaar een heel mooie bijdrage geleverd door een impressie te geven van onze werkdag. Karel Bevers, sociaal werker Delft voor Elkaar, vertelde over zijn ervaringen bij een wijkcontactpunt, met veel persoonlijke verhalen en verwondering over hoe open mensen soms zijn.

Verder hebben wij onze bijdrage aan leefbaarheid benoemd; wat de grootste uitdagingen in de stad zijn die dit lastig maken (verward gedrag, overlast jeugd) en wat de visie van Delft voor Elkaar is hoe hierop in te spelen: verbinden, inclusie, etc.”

Delft voor Elkaar verbindt en versterkt – zodat iedereen mee kan doen