Tag Archief van: ouderen

3e prijs innovatie award voor de Boodschappen & Uitjes Dienst Delft (BUDD)

Op donderdag 4 april jl. vond het LEF-festival plaats. Dit festival is de viering van innovatie en samenwerking in het sociale domein. En tijdens deze dag werden de winnaars van de Innovatie Awards 2019 bekend gemaakt.

Delft voor Elkaar was genomineerd voor twee activiteiten: Samen zwemmen, samen vitaal en voor de Boodschappen & Uitjes Dienst Delft. Wij zijn vereerd met de 3e prijs voor de BUDD-bus! “Door dit initiatief blijven bewoners langer zelfstandig”, aldus de vakjury.

En daar bleef het niet bij! De herstelacademie én de Boodschappen en Uitjesdienst Delft ontvingen de (gedeelde) publieksprijs!

Boodschappen & Uitjes Dienst Delft
Kunt u of durft u niet meer zelfstandig uw boodschap­pen te doen? Maak dan gebruik van de Boodschappen & Uitjes Dienst Delft (BUDD). We halen u thuis op, helpen u met uw boodschappen en brengen u weer thuis.

De BUDD organiseert ook leuke uitstapjes. Rijdt u met ons mee? Wij halen u graag op!

Contact
Wilt u ook gebruik maken van de Boodschappen & Uitjes Dienst? Wij zijn bereikbaar op maandag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur via (015) 760 02 13. Of stuur ons een mail: budd@delftvoorelkaar.nl. Onze vrijwilligers leggen u graag de spelregels uit en vertellen u alles over het programma.

Bekijk hier het programma van april 2019

 

Ouderenadviseurs: ‘Trek op tijd aan de bel’

De ouderenadviseurs/cliëntondersteuners van Delft voor Elkaar zijn van veel markten thuis: ze bieden hulp, informatie en steun bij vragen en problemen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën en vervoer. Ouderenadviseurs Elaine Dingemans en Colja de Roo over uitstelgedrag, ‘zelf doen’ én de charme van mensen helpen.

Nee, ze vervelen zich bepaald niet, de ouderenadviseurs. De adviseurs komen onder meer in actie na een telefoontje naar Delft voor Elkaar (015  760 02 00) van de oudere zelf, van een familielid, of na eem melding van een huisarts, een thuiszorgmedewerker of een bezorgde buurvrouw. “In eerste instantie gaan we op huisbezoek’’, zegt oudenadviseur Elaine Dingemans. “Daar kun je zien hoe iemand erbij zit. Dat helpt om beter in te schatten wat er eventueel nodig is op het gebied van financiën, wonen, zorg of welzijn.’’

“In ongeveer een uur hebben we een goed beeld. Soms kun je met elkaar snel al iets oplossen. Bijvoorbeeld samen met de cliënt op een computer kijken en mensen wijzen op een website waar ze alle informatie kunnen vinden. En ls het nodig is, brengen we mensen meteen in contact met de juiste instantie.’’

Zelf doen

Daarnaast besteden de adviseurs veel aandacht aan het hoofdstuk ‘zelf doen’ en het doornemen van het eigen netwerk. Voorop staat immers dat alle inwoners van Delft mee kunnen doen. En dat iedereen die dat wil zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Elaine: “Veel mensen die problemen krijgen, vinden het vervelend om hulp te vragen aan een buurman of buurvrouw of een familielid. Ze schamen zich soms ook. Terwijl in verreweg de meeste gevallen blijkt dat die buren het juist fijn vinden om te helpen. Dat zien wij gelukkig ook veel in onze dagelijkse praktijk: ik krijg er vaak kippenvel van hoeveel mensen doen voor een ander.’’

Uit dat laatste vloeit dan ook direct een tip van de ouderenadviseurs: investeer ook al in je netwerk als je nog gezond bent. Als je op een gegeven moment minder fit wordt, is de drempel veel lager om hulp te vragen aan vrienden of buren.

Administratie

Naast de mogelijkheden om zelf actie te ondernemen, wijzen de ouderenadviseurs op vrijwilligersorganisaties en professionals die hulp kunnen bieden. Zo werken ouderenadviseurs samen met Financiën voor Elkaar. Hierbij krijgen inwoners hulp bij administratie, financiën en ondersteuning bij aanvragen.

Via Delft voor Elkaar kun je een afspraak maken voor de ‘Formulierenbrigade’. Ook zijn er inloopspreekuren waar je zo naar binnen kan. Verder werken veel vrijwilligers één op één met klanten voor wie zij de administratie op orde houden en bijhouden.

Iets nieuws is ‘Administratie weer op poten’. Vrijwilligers helpen klanten om de administratie uit te zoeken en op te ruimen. De klant wordt hierbij in maximaal drie keer geholpen. Dat gebeurt op kantoor (bij Delft voor Elkaar), maar het kan ook met een huisbezoek.

Colja: “Mensen zijn geneigd om zaken uit te stellen, en kloppen vaak pas bij ons aan als het uit de hand loopt. Dat zien we bijvoorbeeld regelmatig bij ouderen met geheugenproblemen. Of bij mensen die door lichamelijke problemen nauwelijks meer buiten komen en zich eenzaam voelen.’’ En ja, dan komen de ouderenadviseurs ook schrijnende verhalen tegen. Zeker als er een vermoeden is (of als er een melding is gekomen) van financiële uitbuiting of misbruik, is een voorzichtige, subtiele aanpak noodzakelijk.

Verbeteren

De ouderenadviseurs kunnen dus wijzen op mogelijkheden en moeten soms ook kordaat optreden. Colja de Roo: “Soms zegt de familie van een oudere, of de oudere zelf: ‘het gaat nog best’, terwijl wij heel snel zien dat het eigenlijk helemaal niet meer goed gaat, dat er echt hulp nodig is. Vaak kunnen wij met heel kleine dingen of tips de situatie al verbeteren. Bijvoorbeeld door het organiseren van huishoudelijke hulp, of helpen bij het zoeken naar vervoer.’’

Ook hebben de ouderenadviseurs oog voor de mantelzorgers. Om de zorg vol te kunnen houden, zijn soms juist de mantelzorgers degenen die steun nodig hebben. Een ‘buddy’ (vrijwilliger) die iets gezelligs met de oudere onderneemt of samen boodschappen doet kan voor alle betrokkenen verlichting bieden. Dat geldt ook voor deelname aan een groep voor lotgenotencontact.

En nee, niet voor elk probleem kan Delft voor Elkaar direct een vrijwilliger of professional tevoorschijn toveren. Colja: ,,Maar er is heel veel mogelijk om weer een beetje lol in het leven te krijgen. Daar halen wij ook onze voldoening uit. Natuurlijk is het niet leuk dat je op een bepaalde leeftijd sommige dingen niet meer zelf kunt of dat je je eenzaam voelt. Maar als cliëntondersteuner kunnen we met humor, met inlevingsvermogen én verstand van zaken mensen verder helpen. Daarom hebben wij ook zo’n mooi vak: mensen helpen, dat is heerlijk!’’

Bekijk hier het artikel in de Delftse Post van 20 maart 2019

 

 

Handen ineen voor langer en weer thuis wonen

De Delftse woningcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn en de gemeente Delft hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat Delftenaren langer thuis, of weer thuis kunnen wonen. Op 19 december 2018 ondertekenden zij hiervoor het convenant Langer en Weer Thuis.

Ouderen, volwassenen én jongeren met een hulpvraag blijven steeds langer zelfstandig wonen. Vaak is dan ook meer zorg nodig en de juiste voorzieningen in de buurt. Wethouder Karin Schrederhof (van o.a. wonen): “Dit vraagt om een verbetering en versterking van de goede samenwerking op het gebied van wonen, de omgeving, welzijn en zorg. Niet vrijblijvend, maar volgens prettige en werkbare afspraken. Zodat mensen gemakkelijk hun eigen weg kunnen vinden. Met wat hulp als dat nodig is. Ik ben er trots op dat dit gelukt is met het convenant.”

Meedoen mogelijk maken
Gemeente, woningcorporaties, partners in zorg en welzijn, zorgverzekeraar/zorgkantoor en inwoners moeten goed samenwerken om ervoor te zorgen dat Delftenaren mee kunnen doen in de samenleving. Met deze afspraken slaan partijen de handen ineen voor een sterke en sociale stad met aandacht voor wonen, zorg en ondersteuning op maat voor wie dat nodig heeft. En met voldoende voorzieningen die mensen helpen om mee te doen in de Delftse samenleving.

Wie ondertekenen het convenant
Gemeente Delft, DSW Zorgverzekeraar/Zorgkantoor DSW, Woningcorporaties Vestia, Vidomes en Woonbron, Pieter van Foreest, Careyn, Direct Zorg, Perspektief, GGZ Delfland, LIMOR, Ipse de Bruggen, Delft voor Elkaar, de huurdersraden van Vidomes, Vestia, Woonbron en de cliëntenraden van Perspektief en LIMOR.

Ook partijen die nieuw toetreden in Delft en het convenant onderschrijven zijn welkom zich aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband.

 

Aanpak en voorkoming financieel misbruik ouderen in Delft

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch worden er naar schatting jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting.

Lastig onderwerp
Oudermishandeling is een lastig onderwerp. Ouderen praten er zelf niet gemakkelijk over, uit angst of uit schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar ze terecht kunnen. Ook voor mensen in de omgeving van ouderen is het lastig om ouderenmishandeling te signaleren. En om hierover het gesprek aan te gaan. Ze twijfelen vaak of hun vermoedens we juist zijn. En hoe ze die met de oudere kunnen bespreken.

Taboe doorbreken
De overheid wil het taboe op ouderenmishandeling doorbreken, waar mogelijk ouderenmishandeling voorkomen en aanpakken. Vooral door verspreiding van kennis over ouderenmishandeling.

Lokale Alliantie Delft
In diverse gemeenten in Nederland worden bijeenkomsten georganiseerd over financieel misbruik van ouderen. Op 27 september jl. was de bijeenkomst in Delft. Gemeente Delft, GGD Haaglanden, Pieter van Foreest, Delft voor Elkaar, Focus Financiële Zorgverlening en Home Instead waren aanwezig bij de startbijeenkomst over financieel misbruik in het kader van ouderenmishandeling en het oprichten van een Lokale Alliantie ter aanpak en voorkomen financieel misbruik van ouderen en kwetsbare personen in de gemeente Delft.

De bijeenkomst had als doel bewustwording over ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg te vergroten, kennis te delen en te netwerken.

Informatie
Meer weten? Neem contact op met Elaine Dingemans van Delft voor Elkaar: e.dingemans@participedelft.nu of bel naar Delft voor Elkaar: 015 7600200.

Vrijwilliger Hugo van de BUDD bus vertelt: “we zijn er over vijf minuten”

“We zijn er over vijf minuten.”

Op initiatief van Delft voor Elkaar ging in maart de BUDD, Boodschappen & Uitjes Dienst Delft, van start. De dienst is bedoeld voor ouderen vanaf ca. 70 jaar, die moeite hebben met zelfstandig boodschappen doen. Zij worden thuis opgehaald met een taxibusje en naar de supermarkt gebracht. Daar worden ze een handje geholpen en daarna naar huis gebracht. Het busje wordt niet alleen voor praktische zaken ingezet, maar ook voor het maken van uitstapjes.

DELFT- Hugo Schalkers (68) maakt als vrijwilliger regelmatige ritjes met de BUDD-bus. Na zijn pensionering verhuisde hij van Leiden naar Delft en zocht een zinvolle invulling van zijn vrije tijd. Hij had al eerder met een busje gereden. “Op Lesbos vervoerde ik twee jaar geleden dokters in een medisch busje om vluchtelingen te helpen,” vertelt hij.

Bij BUDD helpt hij mensen op een andere manier. Vandaag gaat hij op weg om vijf mensen op te halen voor een leuk uitje: een barbecue bij de locatie van Delft voor Elkaar. Op elke rit gaat een begeleider mee en dat is dit keer Igor Karsonopoero. Onderweg belt hij alvast de mevrouw die als eerste aan de beurt is met de mededeling: “We zijn over vijf minuten bij u.” Dat systeem werkt goed, hebben beide vrijwilligers gemerkt. Even later helpt Karsonopoero mevrouw de bus in. Schalkers zet haar rollator achterin (“ik weet ondertussen van alle modellen hoe ze ingeklapt moeten worden”) en dan door naar het volgende adres.

Hoe meer mensen erbij komen, hoe gezelliger het wordt. De meeste mensen zijn vaste klanten en kennen elkaar al. Ze praten over vorige uitjes, over het weer en een verloren bril die gelukkig gevonden werd. Vandaag is er één nieuweling bij. Iedereen is benieuwd naar de barbecue. Het weer is niet zo aanlokkelijk. “Ik heb expres m’n warme jas aangetrokken,” zegt één van de dames. Voor kou of regen hoeven ze echter niet te vrezen. De barbecuegrill en kok Zev staan weliswaar buiten, maar de gasten mogen comfortabel binnen plaatsnemen. Zo valt de barbecue zeker niet in het water.

Wilt u meer informatie over de activiteiten van de BUDD?

Belt u dan op maandag of donderdag tussen 13.00 en 16.30 uur naar 015-7600213. Een boodschappenrit kost 3 euro. De prijs van de uitjes is afhankelijk van de locatie en de activiteit. Op de agenda van september staan o.a. bezoek aan Hoeve Biesland, pannenkoeken eten in Leidschendam en een spelletjesmiddag.

Vrijwilligers gezocht!

De BUDD is tevens op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de bus te besturen. Opgeven kan op 015-7600200 en vraag naar Denise Rosaria of Natasja de Vroome.

 

Bron: Delftse Post, geschreven door Marie-Jet Eckebus

Telefooncirkel Delft geeft een veilig gevoel en biedt contact

‘Elke ochtend even iemand spreken die vraagt hoe het met u gaat’

Op 3 september 2018 ging de Telefooncirkel Delft van Humanitas van start. Op de informatiebijeenkomst toonden voldoende belangstellenden daarvoor interesse. Ook andere nieuwe deelnemers en vrijwilligers kunnen zich aansluiten.

Een telefooncirkel is een vaste groep van maximaal tien alleenwonende deelnemers die elkaar elke ochtend even belt. Dat geeft een veilig gevoel en biedt sociaal contact.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Mieke Timmerman tel.nr. 06-23012529 of mail naar mieketimmerman@humanitasdelft.nl .