Berichten

Mantelzorg nieuws (nieuwsbrief voor mantelzorgers mei 2020)

Beste mantelzorger,

Als het goed is, heeft u zojuist het tijdschrift ‘Mantelzorger’ ontvangen. Dit tijdschrift wordt u aangeboden door Delft voor Elkaar en is bij de meeste mantelzorgers ‘met een praatje op afstand’ bezorgd door vrijwilligers van ‘Gewoon Mensen’.

Deze uitgave van de ‘Mantelzorger’ bevat de verhalen van Linda en Maike, die naast het zorgen ook nog een drukke baan hebben en de verhalen van Femke en Esma, die jonge mantelzorgers zijn. Vanzelfsprekend is er in dit nummer ook aandacht voor vragen en dilemma’s die de coronacrisis voor mantelzorgers met zich meebrengt. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat dit gebaar u uitnodigt om in deze bijzondere en soms spannende periode ook even tijd voor uzelf te nemen of een verwenmomentje in te plannen.
Wilt u met ons in contact komen? delftvoorelkaar.nl of bel naar 015 – 7600 200 | gewoonmensen.nl of bel naar 085 – 1309 656

Namens team mantelzorg,

Sonja Koelewijn

 

1. Naar aanleiding van de persconferentie – Goed nieuws voor mantelzorgers

Er is goed nieuws. Allereerst dat beschermingsmiddelen en testen ook beschikbaar komen voor mantelzorgers. Mensen die intensief zorgen voor een zieke naaste kunnen zich uiterlijk vanaf 18 mei door de GGD laten testen als ze COVID-19 klachten hebben.

Als het goed is, kan vanaf 1 juni iedereen die deze klachten heeft getest worden. Daarnaast wordt de bezoekregeling in verpleeghuizen vanaf 11 mei stap voor stap versoepeld. In 25 verpleeghuizen wordt onder strikte voorwaarden getest met één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Dat maakte minister De Jonge van VWS tijdens de persconferentie op 6 mei bekend. Het RIVM komt met richtlijnen waarin staat onder welke voorwaarden mantelzorgers hier gebruik van kunnen maken. Zodra dit bekend is, worden ze gepubliceerd op de website van Mantelzorg.NL

En wat als u het als mantelzorger niet meer redt? Dan is er de ‘Zorgladder Mantelzorg’. Dit is een vangnet voor mantelzorgers die het met eigen netwerk en vrijwilligers niet meer redden. Dan moet bijvoorbeeld de zorg die eerder is gestopt of verminderd op een kleinschalige manier weer worden opgestart. De zorgplicht blijft bestaan.

Voor meer informatie zie bladzijde vier in het blad de ‘Mantelzorger’ of kijk op: mantelzorg.nl/zorgladder

Voor vragen over mondkapjes: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

 

2. Testen – En dan?

Testen is alleen zinvol als tijdens het zorgen voor uw naaste geen 1,5 meter afstand kan worden aangehouden. Denk hierbij aan het druppelen van ogen, het aantrekken van steunkousen en het helpen met aankleden. Testen gebeurt alleen als u klachten hebt die passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Woont u samen met degene voor wie u zorgt en heeft u COVID-19 klachten? Maak een afspraak bij de huisarts of GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de huisarts of GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger een aantal leefregels. Zie https://lci.rivm.nl/informatiebrief-koorts-huisgenoot Als de testuitslag positief is, moet de zorg worden overgenomen tot u dit weer zelf kunt en gelden de volgende leefregels: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

Woont u niet samen met degene waarvoor u zorgt en heeft u COVID-19 klachten? Maak een afspraak bij de GGD om u te laten testen. Tijdens deze afspraak zal de GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. Laat de zorg overnemen door andere (professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is.

 

3. Op bezoek

Onder ‘fysieke ontmoeting’ verstaan wij momenteel dat mensen elkaar in levende lijve zien, maar elkaar hierbij niet hoeven aan te raken. Het gaat dus om contact dat anders is dan telefonisch en online. De verruiming van de coronamaatregelen van het kabinet moeten er voor zorgen dat fysieke ontmoetingen stap voor stap weer mogelijk zijn. Voor alle Nederlanders geldt nog steeds: houd anderhalve meter afstand, vermijd drukte en blijf bij verkoudheidsklachten thuis.

Thuis

Veel ouderen wonen, al dan niet met hulp van mantelzorgers, zelfstandig. Het advies van het Outbreak Management Team is nog steeds: ‘Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder. Ook niet bij ‘kwetsbare’ mensen, dit wil zeggen mensen van boven de 18 jaar met een chronische ziekte. Vraag je dus ook af of die thuiskapper nu al laten komen wel zo’n goed idee is. Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die gering zelfredzaam zijn en een zeer beperkt netwerk hebben. Om een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene gezondheidsadviezen, zoals 1,5 meter afstand houden. En als deze vaste bezoekers verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, blijven zij thuis.

Verpleeghuis en Ontmoetingscentrum
De bezoekregeling in verpleeghuizen wordt langzaamaan versoepeld. Dit wil zeggen dat er vanaf 11 mei op 1 locatie per GGD-regio een begin gemaakt wordt met het beperkt toelaten van bezoek onder strenge voorwaarden. Vanaf 25 mei zal worden opgeschaald naar meer locaties. Het perspectief is dat in een volgende fase de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Bij Pieter van Foreest is het op sommige locaties voor familie inmiddels mogelijk om op gepaste afstand achter glas de bewoners te bezoeken. Zodra raambezoek op locatie mogelijk is, worden de eerste contactpersonen hierover geïnformeerd.

Pieter van Foreest meldt ons het volgende: de zorg gaat wel door voor cliënten die bij hen wonen, tijdelijk bij hen verblijven, alsook voor thuiswonende cliënten die thuiszorg ontvangen. De ontmoetingscentra en dagvoorzieningen blijven vooralsnog voor groepsdeelname gesloten. Juist de combinatie van groepsverband en de kwetsbaarheid van de bezoekers (in veel gevallen dementie) maakt dat ze deze moeilijke keuze hebben gemaakt. De collega’s van de ontmoetingscentra blijven in nauw contact met de bezoekers en hun mantelzorgers en zij bespreken per bezoeker de mogelijkheden. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de programmacoördinator van het betreffende ontmoetingscentrum.

 

4. Levensvreugde – Gratis cursus in juni

In week 24, de week van 8 juni 2020, starten wij op maandag en woensdag met een nieuwe cursus. Mantelzorgers die een computer hebben kunnen meedoen aan onze eerst online training. Uw investering is vier keer een uur online en een paar praktische opdrachten. De trainer is Kees Kouwenhoven. Aan de hand van de zeven bronnen van levensvreugde ontwikkelt u meer mogelijkheden om plezier in het leven en meer verbondenheid met uw omgeving te hebben. Het geeft u ook meer balans en stevigheid in uw zorgsituatie.

Doet u mee? Vol is vol. Aanmelden kan via 015-7600 200 of via administratie@delftvoorelkaar.nl onder vermelding van uw naam, mail en telefoonnummer met uw voorkeur voor welke dag en welk dagdeel (maandag/woensdag en ochtend/middag/avond)

 

5. Compaan – de tablet voor gemak en plezier

De Compaan is een makkelijke tablet, ontwikkeld voor ouderen of mensen zonder digitale ervaring. De Gemeente Delft heeft er 50 beschikbaar gesteld. De kans om eens uit te proberen wat het voor u of uw naaste kan betekenen om spelletjes te doen, te chatten en te beeldbellen. De mantelzorger of iemand anders uit de naaste omgeving van de oudere is beheerder van de tablet en onderhoudt deze via digitale toegang. Er zijn aan het gebruik het eerste halfjaar geen kosten verbonden. Daarna kan de gebruiker het apparaat teruggeven of kopen (€ 150) en betaalt maandelijks het abonnement (€ 12,95). Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk op www.uwcompaan.nl of bel met Delft voor Elkaar.

 

6. Nieuw boek – Leestip van Chris

Zorgen van een mantelzorger: Een dozijn dagelijkse dilemma’s van Anne Margriet Pot, ISBN: 9789043533423, Uitgeverij Kokboekencentrum, Utrecht 2020, Prijs € 14,99

Het is een persoonlijk en deskundig boek over de dagelijkse dilemma’s waarmee een mantelzorger te maken krijgt. Annemarie heeft als psycholoog, hoogleraar, beleidsmaker en diplomaat jarenlange ervaring in de langdurige zorg en dementie. Toen haar eigen moeder dementie kreeg en haar vader een ernstig herseninfarct, werd zij op een nog heel andere manier geconfronteerd met mantelzorg en ziekte. Samen met haar broer en zus werd ze ook mantelzorger.

Anne Margriet Pot neemt de lezer mee op haar zoektocht om ‘het goede’ te doen. De bespreking van elk dilemma is gekoppeld aan een actueel thema in de ouderenzorg. Chris van Wijk (Ouderbonden) heeft het boek nog niet zelf kunnen lezen. Er stond een uitgebreide recensie in het Nederlands Dagblad van 6 mei.

 

7. Tot slot

Ook al worden de maatregelen heel voorzichtig versoepeld; de belangrijkste tips blijven:

 1. Was uw handen een paar keer per dag met zeep, was ook goed tussen uw vingers
 2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen en snuiten
 3. Nies en hoest in je elleboog
 4. Schud geen handen
 5. Houd anderhalf of twee meter afstand

Nieuw: E-coaching Mantelzorgers zorgen ook voor zichzelf

Cursus bronnen van levensvreugde

In week 24, de week van 8 juni 2020, start Delft voor Elkaar met een online cursus voor mantelzorgers. Aan de hand van de zeven bronnen van levensvreugde ontwikkelt u onder andere:

 • meer mogelijkheden om plezier in het leven te hebben
 • meer verbondenheid met uw omgeving te hebben
 • meer mogelijkheden om wat u bezig houdt onder woorden te brengen
 • meer balans en stevigheid in uw zorgsituatie

Mantelzorgers die een computer met camera en geluid hebben, kunnen meedoen. U hoeft geen ervaring met online bijeenkomsten te hebben. Wel tijd en zin om, samen met andere mantelzorgers, met het thema levensvreugde bezig te zijn.

Pilotproject

Uw investering is vier keer een uur online en het doen van een paar praktische opdrachten. Omdat het een pilotproject is, beantwoordt u als deelnemer voor- en achteraf een aantal vragen. De trainer is Kees Kouwenhoven. Kees woont in Delft en is ruim twintig jaar zelfstandig ondernemer op het terrein van levensvreugde en arbeidsvreugde.

In de pilot worden twee groepen van zes personen gevormd. Aan elke groep doet een professional van Delft voor Elkaar mee.  Doet u mee? Het maximale aantal is 12 deelnemers.

Aanmelden

Bel naar Delft voor Elkaar 015-7600 200 (Hemelvaartsdag gesloten) of stuur een mail naar administratie@delftvoorelkaar.nl – onder vermelding van uw naam, mailadres en telefoonnummer. En met voorkeur voor welke dag en welk dagdeel: maandagochtend, woensdagochtend, woensdagmiddag en of woensdagavond of ‘geen voorkeur’.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Als u vragen hebt over de online cursus stuur dan een email naar kees@ckouwenhoven.nl. Over de zeven bronnen vindt u meer informatie op www.levensvreugde.info

De cursus

 • Elke deelnemer krijgt vooraf een gesprek van circa 30 minuten: kennismaken, doornemen programma, checken beschikbaarheid en commitment, checken van de ‘techniek’ (eventueel helpen met het installeren van Zoom of MS Teams), positieve start maken.
 • De vier bijeenkomsten van één tot anderhalf uur zijn zeer interactief. Deelnemers kunnen met elkaar praten, in subgroepjes werken, teksten delen via de chat en ideeën op een whiteboard schrijven. Tussen de bijeenkomsten voeren de deelnemers kleine opdrachten uit om concrete stappen te zetten naar meer levensvreugde.

Digitaal Alzheimer Café: 1) Thuis in coronatijden en 2) Naar het verpleeghuis in coronatijden

Nu in deze coronatijden ook het Alzheimer café niet kan plaatsvinden, is ervoor gekozen om het café digitaal naar u toe te brengen. Bekijk hieronder de eerste twee filmpjes.

Heeft u vragen aan Alzheimer DWO (Delft, Westland, Oostland), bel naar 06 – 30 59 46 95 of stuur een mail naar: coronavragen@alzheimerdwo.nl of DWO@alzheimer-nederland.nl


THUIS IN CORONATIJDEN

 

NAAR HET VERPLEEGHUIS IN CORONATIJDEN

 

 

Nieuwsbrief voor mantelzorgers (voorjaar 2020)

Het is maart 2020 en de hele wereld is in de ban van corona. Dit nieuwe virus heeft momenteel grote invloed op ons dagelijks leven maar paniek is onnodig. Als we allemaal de richtlijnen van het RIVM volgen plus een beetje op onszelf en op elkaar letten dan kunnen we het aantal besmettingen verminderen. De maatregelen van de coronacrisis dagen ons in ieder geval uit om creatief te zijn en er samen iets van te maken.

Wat betekent dit voor mantelzorgers?
Het belangrijkste blijft: volg de richtlijnen van het RIVM en zorg extra goed voor jezelf. Mocht je zelf verkouden of grieperig worden blijf dan thuis en mijd voor zover mogelijk sociaal contact. Regel dat je omgeving en/of professionals de zorg van je overnemen. Ook als je dat moeilijk vindt. En al ervaar je het anders; hulp vragen en overdragen is dan juist een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. En als juist de zorgmedewerker is ziek geworden? Misschien kan je dan iets extra’s doen wat je anders niet doet. De omstandigheden vragen om solidariteit.

Mantelzorg nieuws voorjaar 2020

 

Karin zorgt voor haar moeder – zij en 27.000 andere Delftenaren zijn mantelzorger

Op 10 november a.s. is het de Dag van de mantelzorg. Ook jij bent of kent iemand die langdurig en/of intensief zorgt voor iemand in Delft. Deze zorg is van onschatbare waarde en verdient een bedankje.

Ben je zelf mantelzorger?

Meld je dan aan voor een van activiteiten en ontvang na afloop een cadeaubon. Dat kan tot 4 november. De theatervoorstel­lingen van 8 en 10 november zijn helaas uitverkocht.

EXTRA KAARTEN BESCHIKBAAR
Donderdag 7 november, 13.30 uur: Dansschool Wesseling:
Dansen is voor twee’. Je mag gratis een introducé meenemen.

EXTRA KAARTEN BESCHIKBAAR
Zaterdag 9 november, 15.00 uur: Freetown Theatre Hall bij de TU Delft:
Concert ‘Beyond Golden Ages’ van kamerkoor Delft Blue.

Ken jij een mantelzorger?

En wil je die verrassen? Meld hem of haar dan aan voor een cadeaubon. Dit kan tot en met 10 november.

Aanmelden en informatie

• Jonge mantelzorgers (8 -25 jaar) via www.ikdoehetgewoon.info
• Mantelzorgers vanaf 25 jaar via www.delftvoorelkaar.nl
• Aanmelden kan ook via een van onze wijkcontactpunten
• Of bel 015 – 76 00 200

 

De mantelzorgwaardering wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Delft

 

‘Leren maakt je wijzer, samen kom je verder’ – Aanbod van trainingen en ontmoetingsgroepen Delft voor Elkaar

Kun je wel wat tips gebruiken? Of een steuntje in de rug? Of wil je leren hoe je dingen anders kunt doen; voor jezelf of als ouder, broer, zus, partner of als mantelzorger?

Meedoen aan een training of deelnemen aan een ontmoetingsgroep van Delft voor Elkaar is leuk en leerzaam. Je ontmoet andere mensen en merkt dat je niet de enige bent in een bepaalde situatie. Bovendien kun je elkaar ondersteunen, van elkaar leren en je zelfvertrouwen vergroten.

Download hier de digitale versie van het boekje ‘trainen en ontwikkelen’


Informatie
In dit boekje vind je informatie over onze trainingen en ontmoetingsgroepen. Onderaan elke pagina staan gegevens over bijvoorbeeld de doelgroep, groepsgrootte en de locatie. Voor zover bekend staan ook de namen en telefoonnummers van de trainers erbij. Neem gerust contact met hen op.

Trainingen en ontmoetingsgroepen starten bij voldoende aanmeldingen.

Aanmelden
Aanmelden voor een training of ontmoetingsgroep die MEE binnen Delft voor Elkaar verzorgt, kan via de website van meezhn.nl: www.meezhn.nl/wat-doet-mee/formulieren/belangstelling-cto-algemeen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een inschrijfformulier op de website van Delft voor Elkaar. Tot die tijd kun je een mail sturen naar trainingen@delftvoorelkaar.nl.

Achterin dit boekje vind je een aanmeldformulier met gegevens die wij nodig hebben om aan de slag te gaan met jouw aanmelding. Dit formulier inleveren bij de receptie van Delft voor Elkaar kan natuurlijk ook.

Ideeën en wensen zijn welkom!
Delft voor Elkaar staat altijd open voor ideeën voor een nieuwe training. Stuur een mail naar: trainingen@delftvoorelkaar.nl of bel met Delft voor Elkaar: 015 760 02 00.

Delft voor Elkaar
Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft

Gun mantelzorgers een week vrij per jaar, zonder gedoe

Magazine Margriet en MantelzorgNL pleiten ervoor dat mantelzorgers tenminste één week per jaar mantelzorgvrij kunnen zijn – en dat zonder regelgedoe. Daarom roepen Margriet en MantelzorgNL iedereen op om de petitie te ondertekenen op: www.margriet.nl/mantelzorgpetitie

Er zijn in Nederland 4,4 miljoen mantelzorgers. Een deel van deze mantelzorgers geeft aan zich overbelast te voelen. Het regelen van vervanging, zodat ze weer even op adem kunnen komen, blijkt vaak heel moeilijk te realiseren. Omdat voor mantelzorgers onduidelijk is waar ze terechtkunnen en vervangende zorg ook nog eens weinig beschikbaar is. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Dit moet anders, vinden Margriet en MantelzorgNL. Mantelzorgers verdienen een weekje vakantie zonder zorgen en gedoe. Dat verdienen ze dubbel en dwars.

We willen dat elke mantelzorger die een week mantelzorgvrij wil zijn, dit bij één aanspreekpunt op een eenvoudige manier kan regelen. Wij willen dat de mantelzorger zich niet druk hoeft te maken wie het achter de schermen regelt – gemeente of zorgverzekeraar – maar zorgeloos een weekje vrij van taken kan zijn. Wanneer een mantelzorger zich meldt, verwachten we iemand die meedenkt en het mogelijk maakt, in plaats van een af- of verwijzing.

Teken dus deze petitie! Ga naar www.margriet.nl/mantelzorgpetitie

Steun voor jonge mantelzorgers

Eén op de vier jongeren is mantelzorger. Zij zorgen voor hun zieke vader, moeder, broer of zus – en lopen meer risico op schooluitval. Er zijn verschillende initiatieven om deze jonge Delftenaren te ondersteunen, van School’s Cool tot Ik Doe Het Gewoon, een project van Delft voor Elkaar.

Cara woont samen met haar moeder, die ernstig ziek is. Haar ouders zijn gescheiden. Boodschappen doen en huishoudelijke klusjes verrichten zijn voor haar vanzelfsprekend – ze doet het gewoon. En ze houdt haar moeder gezelschap. Maar op school heeft ze het moeilijk. Het kost Cara moeite om bij de les te blijven en haar huiswerk te doen. Haar school heeft contact opgenomen met School’s Cool Delft. Thuismentoren van School’s Cool zijn vrijwilligers die leerlingen in het voortgezet onderwijs, als dat nodig is, thuis ondersteunen. Elke week komt er nu een mentor anderhalf uur bij Cara thuis om haar te helpen met alle zaken rondom school. Ook ondernemen ze soms een leuke activiteit. Dat helpt Cara enorm; ze gaat weer vooruit op school.

Ik Doe Het Gewoon

Ik Doe Het Gewoon is opgezet door Delft voor Elkaar. Het IDHG-team geeft onder meer op scholen voorlichting over jongeren met zorgtaken – afgelopen week nog op het Stanislascollege aan het Westplantsoen. Ook organiseert het ontspannende activiteiten en biedt het jonge mantelzorgers coaching – van workshops Be Creative en Visagie tot weerbaarheidstrainingen.

Kijk voor het programma of aanmelden op de website van Ik Doe Het Gewoon. Kent u een jonge mantelzorger die een schouderklop verdient? Dan kunt u hem of haar via deze site aanmelden voor een bioscoopbon – als jonge mantelzorger kun je je daar natuurlijk ook zélf voor aanmelden.

 

Bron: gemeente Delft

Jonge mantelzorger Giliana: ‘Dat dóe je gewoon’

Als jonge mantelzorger zorgde Giliana Sintjago, destijds 14 jaar, op Curaçao voor haar broertje van 3 jaar. Haar moeder had immers een baan én zorgde voor een demente tante. Giliana: “Ik wist niet beter.”

Het begon met steeds dezelfde verhalen vertellen en afspraken vergeten. Giliana: “Later ontdekten we dat mijn tante Alzheimer had: ze douchte niet meer en liep steeds vaker weg. Op een dag belde de politie: ze hadden mijn tante van straat geplukt.’’ De moeder van Giliana nam een besluit: zij zou – naast haar baan – voor tante gaan zorgen. En Giliana kon wel voor haar kleine broertje zorgen. Giliana: “Ik heb ook twee oudere broers, maar die werkten al.’’

Voor Giliana was haar nieuwe situatie vanzelfsprekend. “Dat dóe je gewoon. Het was iets dat moest gebeuren.’’ Wel had het mantelzorgerschap invloed op haar eigen sociale leven. “Mijn klasgenoten wisten van mijn situatie, hielden ook wel rekening met mij. Maar mijn enige soci­ale contacten had ik op school, buiten schooltijd kon ik niks leuks doen.’’

Sterke vrouw

Het leven als mantelzorger had nóg een effect, zegt Giliana. “De band met mijn moeder ver­anderde. Mijn moeder is een sterke vrouw en had veel liefde voor mijn tante, maar als ze thuiskwam was ze erg moe. Dat begreep ik heel goed, er was minder tijd om samen nog iets te doen. En door het zorgen voor mijn broertje heb ik met hem wél een heel sterke band opgebouwd. Ik ben sinds een paar maanden in Nederland voor mijn studie maat­schappelijke zorg en hij is nog op Curaçao. Ik mis hem heel erg.’’

Inmiddels is haar tante overle­den en kan Giliana, nu 19 jaar, van een afstand terugkijken op haar situatie. “Niet iedereen kan goed omgaan met mensen met Alzheimer. Mijn moeder kon dat wel, ik ben trots op wat ze voor mijn tante heeft gedaan. En mijn moeder is ook trots op mij. Iemand anders helpen geeft een goed gevoel en het maakte mij zelfstandig. Maar ik heb, doordat ik mantelzorger was – dat woord ken ik trouwens pas een paar weken – ook wat gemist.’’

En nu heeft Giliana opeens een andere rol: ze helpt als ‘ervarings­deskundige’ andere mantelzor­gers. Giliana straalt: “Ik help nu bij de organisatie van het festival voor jonge mantelzorgers. Heel mooi om te doen. Ook omdat ik weet hoe belangrijk het is voor (jonge) mantelzorgers om af en toe waardering te krijgen en iets leuks te doen.’’

Nieuwsgierig naar onze themapagina over mantelzorg? Bekijk ‘m hier!

 

Samen zwemmen, samen vitaal: ouderen en hun mantelzorgers zwemmen samen in Delft

Sportfondsenbad Delft stelt iedere dinsdag van 14.15 tot 15.00 uur het zwembad open voor ouderen met een beperking (dementie, Parkinson, verminderd gezichtsvermogen of slecht ter been) en hun mantelzorger om samen te zwemmen. Deelname is vrijblijvend, zonder inschrijving vooraf.

“Soms denken ouderen dat ze niet meer aan beweeglessen mee kunnen doen vanwege lichamelijke beperkingen. Zwemmen is juist een verademing, want in het water ben je gewichtloos en kun je dus wel lekker mee doen! Zo groeit ook het zelfvertrouwen in je eigen lijf en dat is een mooi resultaat”, vertelt Natasja de Vroome, buurtsportcoach bij Delft voor Elkaar.

Samen zwemmen
Zelfstandig te water gaan is een voorwaarde om deel te kunnen nemen. Als u dit niet zelf kunt, dan kunt u hiervoor een begeleider, mantelzorger of vriendin meenemen die u daarbij kan helpen en hij of zij kan gratis mee zwemmen.

U kunt vrij zwemmen, maar ook samen meedoen aan de beweegles in het water die onder professionele begeleiding plaatsvindt.

Samen voordelig uit
Ouderen betalen € 7,20 per keer. Mantelzorgers mogen gratis mee zwemmen, dus samen bent u voordelig uit. Voor de enthousiastelingen is een twaalfrittenkaart nog voordeliger; die kost € 72,00.

Vervoer
Vervoer naar en van het zwembad is niet inbegrepen. Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de Particuliere Vervoersdienst van Delft voor Elkaar.

De Particuliere Vervoersdienst brengt ouderen die om gezondheidsredenen niet zelf voor vervoer kunnen zorgen van A naar B. Naar het ziekenhuis, de huisarts, even op bezoek bij die ene vriendin of naar het zwembad? De Particuliere Vervoersdienst brengt u graag. Bel of mail voor meer informatie: tel 015 760 02 13 of vervoersdienst@participedelft.nu. De Vervoersdienst is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 tot 11:00 uur.

Meer informatie
Sportfondsenbad, Delft Weteringlaan 1. Samen zwemmen, samen vitaal. Elke dinsdag van 14.15 tot 15.00 uur. Bel voor meer informatie naar het Sportfondsenbad, 015 – 212 00 02 of naar Delft voor Elkaar, 015 – 760 02 00.

Samen zwemmen, samen vitaal is een project van Delft voor Elkaar in samenwerking met Pieter van Foreest en het Sportfondsenbad.