Berichten

‘Sporten levert veel op – in alle opzichten’

Zoveel mogelijk kinderen na schooltijd aan het bewegen krijgen – en het liefste buiten. Dat is de inzet van Buurtsportvereniging Buitenhof.

Donald Basabose, uitvoerend buurtsportcoach, traint elke maandag en woensdag na schooltijd op de Krajicek Playground Brahmslaan, bij basisschool De Horizon. Op dinsdag en vrijdag is hij te vinden op de Krajicek Playground Wagenaarstraat, in het Rode Dorp. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom om te komen sporten en spelen, de toegang is gratis.

“Gemiddeld komen er 25 tot 30 kinderen per middag naar een playground,” vertelt Basabose. We tennissen, voetballen, basketballen, hockeyen, doen aan hiphop en nog veel meer. We maken het zo leuk en afwisselend mogelijk. En omdat stagiaires van het ROC Mondriaan me helpen, kunnen we elk kind aandacht geven.”

Fitter

Meedoen met de middagen levert de kinderen heel veel op, is de overtuiging van Basabose. “Naast het sporten, leren ze op tijd komen, respect hebben voor elkaar, luisteren, discipline…” En dat heeft ook positieve gevolgen op school, heeft Sjors Grasman, coördinerend buurtsportcoach, ervaren. “We horen van docenten dat de kinderen die met ons meedoen fitter zijn in de gymles, maar ook beter presteren in de klas. Het doet ze in alle opzichten goed.” Grasman is al een paar jaar buurtsportcoach in Buitenhof, maar niet meer uitvoerend. “Ik houd me nu meer met de ‘randzaken’ bezig. Ik kom in scholen, wijkcentra en voer gesprekken met sportverenigingen om samen te werken in wat we aanbieden. We proberen onze activiteiten vooral buiten te organiseren, zodat kinderen het zien en de drempel om mee te doen lager wordt.”

Rolmodel

De sport- en spelmiddagen bestaan al langer, maar sinds twee jaar werkt de buurtsportvereniging samen met de Krajicek Foundation. Grasman: “In de Buitenhof hebben we twee Krajicek Playgrounds. Wat de Foundation doet, is een jaar lang studiebeurzen geven aan scholarschippers: jongeren uit de wijk die zich minimaal 100 uur inzetten op een playground. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: de scholarschippers vinden hopelijk een baan en de kinderen hebben een rolmodel. En wat voor mooie gevolgen dit kan hebben, zie je aan Donald: hij was onze eerste scholarshipper.”

Basabose: “Toen ik jonger was, speelde ik basketbal op behoorlijk hoog niveau. Maar ik ben mezelf een tijd behoorlijk kwijt geweest, werd zelfs dakloos. Dankzij PerspeKtief mocht ik gratis aan fitness doen en raakte ik in contact met Rick, ook een buurtsportcoach. Hij vroeg me of ik scholarschipper wilde worden… Een jaar lang heb ik toen met heel veel plezier op de playground aan de Brahmslaan getraind. Want ik houd van sporten én ik heb veel affiniteit met werken met kinderen. Na dat jaar kreeg ik een 12-urencontract aangeboden – en dat werd snel meer. Inmiddels ben ik fulltime uitvoerend buurtsportcoach, in dienst van Delft voor Elkaar. Sport kan je echt optillen, een ingang zijn naar verbetering.”

Grasman: “Donald is echt een rolmodel voor de kinderen. Hij kent ze al vóór ze gaan puberen en de kans lopen in de problemen te raken.” En Basabose, tot slot: “Sporten levert zóveel meer op dan de halfslaap van gamen en social media…”

Samen STOER, waarbij STOER staat voor: Sterk, Trots, Overwinnen, Energiek en Resultaat

Samen STOER is een beweegprogramma met tips en trucs over gezonde voeding. Samen naar een fit en gezond leven; samen STOER!

Dit programma is ontwikkeld voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar, waarbij de kinderen 12 weken lang, 2 keer per week onder begeleiding van een beweegcoach gaan sporten. Een voedingscoach ondersteunt de kinderen -en hun ouders- in het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon en helpt hen bij met maken van bewuste keuzes. Dit doen zij door middel van workshops voor de ouders en voor de kinderen.

Aan het einde van het traject ontvangen de kinderen een certificaat en het boekje ‘ontdek je sport’, want het uiteindelijke doel is dat de kinderen meer gaan (blijven) bewegen en een gezonde leefstijl hanteren.

In 2019 starten twee trajecten van ‘Samen STOER’. Het eerste traject start op 2 april en eindigt op 27 juni 2019.  Het tweede traject start na de zomervakantie. Deelname is gratis.

Het programma ‘Samen STOER’ is gratis en er is per leeftijdscategorie plek voor 15 kinderen:
– 7 t/m 9 jaar
– 10 t/m 12 jaar

Dagen en tijdstip
Dinsdag en donderdag
15.00 – 16.00 uur voor de kinderen in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar
16.00 – 17.00 uur voor de kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar

Locatie
Sportschool Queens
Surinamestraat 7 te Delft

Informatie en inschrijven
Neem contact op met Natasja de Vroome |
06 42 65 04 81

 

Samen STOER wordt ondersteund door JOGG-Delft
JOGG-Delft moedigt alle Delftse kinderen aan om ‘Goed Bezig!’ te zijn. Bewegen, water drinken en groente eten is belangrijk voor ieders gezondheid: zowel om een gezonde leefstijl te hanteren én om zo op gezond gewicht te blijven.

 

Samen zwemmen, samen vitaal – Ouderen en hun mantelzorgers zwemmen samen in Delft

Sportfondsenbad Delft stelt iedere dinsdag van 14.15 tot 15.00 uur het zwembad open voor ouderen met een beperking (dementie, Parkinson, verminderd gezichtsvermogen of slecht ter been) en hun mantelzorger om samen te zwemmen. Deelname is vrijblijvend, zonder inschrijving vooraf.

“Soms denken ouderen dat ze niet meer aan beweeglessen mee kunnen doen vanwege lichamelijke beperkingen. Zwemmen is juist een verademing, want in het water ben je gewichtloos en kun je dus wel lekker mee doen! Zo groeit ook het zelfvertrouwen in je eigen lijf en dat is een mooi resultaat”, vertelt Natasja de Vroome, buurtsportcoach bij Delft voor Elkaar.

Samen zwemmen
Zelfstandig te water gaan is een voorwaarde om deel te kunnen nemen. Als u dit niet zelf kunt, dan kunt u hiervoor een begeleider, mantelzorger of vriendin meenemen die u daarbij kan helpen en hij of zij kan gratis mee zwemmen. U kunt vrij zwemmen, maar ook samen meedoen aan de beweegles in het water die onder professionele begeleiding plaatsvindt.

Samen voordelig uit
Ouderen betalen € 7,20 per keer. Mantelzorgers mogen gratis mee zwemmen, dus samen bent u voordelig uit. Voor de enthousiastelingen is een twaalfrittenkaart nog voordeliger; die kost € 72,00.

Vervoer
Vervoer naar en van het zwembad is niet inbegrepen. Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de Particuliere Vervoersdienst van Delft voor Elkaar.

De Particuliere Vervoersdienst brengt ouderen die om gezondheidsredenen niet zelf voor vervoer kunnen zorgen van A naar B. Naar het ziekenhuis, de huisarts, even op bezoek bij die ene vriendin of naar het zwembad? De Particuliere Vervoersdienst brengt u graag. Bel of mail voor meer informatie: tel 015 760 02 13 of vervoersdienst@participedelft.nu. De Vervoersdienst is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 11.00 uur.

Meer informatie
Sportfondsenbad, Delft Weteringlaan 1. Samen zwemmen, samen vitaal. Elke dinsdag van 14.15 tot 15.00 uur. Bel voor meer informatie naar het Sportfondsenbad, 015 212 00 02 of naar Delft voor Elkaar, 015 760 02 00.

JOGG-Delft verzorgt cursus oudersegmentatie voor collega’s in het veld

Als gezondheidsprofessional is een gezonde leefstijl heel vanzelfsprekend. Gezonde voeding en voldoende bewegen zijn de norm. Mensen met een minder gezonde leefstijl dienen geïnformeerd te worden, zodat zij genoeg kennis hebben om hun gedrag te veranderen. ‘Dat is vaak niet voldoende’, zegt Marcella Deters, JOGG-regisseur in Delft. ‘De informatie blijkt niet genoeg toegespitst op de ontvanger, we moeten leren ons te verplaatsen in onze doelgroepen. Vooral in de mensen die we nu niet bereiken.’

Marcella Deters ziet veel mooi initiatieven in de regio, vertelt ze. ‘De professionals in het veld zetten heel mooie dingen neer. We werken goed samen, hebben leuke activiteiten en boeken resultaat. Toch zag ik ook een hiaat; de communicatie bestond veelal uit het overbrengen van informatie. Daarmee gaan we er vanuit dat de ontvanger al interesse heeft in het onderwerp gezondheid en intrinsiek gemotiveerd is om meer te weten te komen. Dat is vaak helemaal niet het geval, zeker niet bij de mensen die we moeilijk bereiken. Voor hen heeft een gezonde leefstijl geen prioriteit, zij zijn er helemaal niet mee bezig.’

Drijfveren

‘Dat heeft tot gevolg dat uitingen en activiteiten minder effectief zijn’, legt Marcella uit. ‘We sluiten als professionals niet altijd aan bij de belevingswereld van onze doelgroepen. Daarom hebben we hier in Delft een cursus opgezet waarin we met behulp van social marketing en het oudersegmentatiemodel van JOGG professionals handvatten bieden om ouders te bereiken. Welke waarden en drijfveren hebben ouders en welke segmenten kunnen we onderscheiden? Hoe spelen we in op die drijfveren en hoe verlagen we de ervaren drempels?’

Belerend

De cursus besloeg twee ochtenden en telde zo’n 15 deelnemers. De professionals bereiken was nog niet zo eenvoudig. ‘Een dergelijk initiatief raakt natuurlijk aan hun vak’, aldus Marcella. ‘Je moet oppassen dat je niet belerend overkomt, maar dat je duidelijk maakt dat de boodschap met deze cursus nóg beter overkomt. Er was geen behoefte waaruit dit idee ontstaan is- het leek ons vooral een gemiste kans. Om mensen voor deze cursus te enthousiasmeren hebben we ze zelf benaderd, maar ook voor draagvlak binnen de gemeente gezorgd. Zo hoorde men van meerdere kanten over de cursus. Uiteindelijk waren de deelnemers gelukkig erg enthousiast- met name omdat men echt nieuwe dingen leerde en de kennis direct toepasbaar is.’

Kennis

De cursus is een voorbeeld van een veranderend uitvoeringsniveau binnen JOGG Delft. ‘Waar we ons voorheen echt bezighielden met activiteiten- de Week van de Opvoeding, het Schoolontbijt- en het zelf opzetten van campagnes, leggen we onze focus nu meer op het deskundiger maken van de professionals in het veld’, gaat Marcella verder. ‘We sluiten nog wel aan bij activiteiten en verzorgen bijvoorbeeld publiek-private samenwerkingen, maar richten ons nu vooral op het delen van kennis met collega’s. We brengen onszelf daarom steeds nadrukkelijker onder de aandacht bij andere organisaties. We hebben een gezamenlijk doel, laten we elkaar verder helpen.’

 

‘In gezonde wijken kun je gezond en gelukkig opgroeien én jezelf ontwikkelen’

Delft voor Elkaar maakt sport en bewegen én een gezonde leefstijl mogelijk voor jong en oud. Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom stimuleren wij mensen om samen in beweging te komen en organiseren wij sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld op scholen en in de wijken. Wij hebben in diverse wijken verschillende Buurtsportverenigingen waarbij we laagdrempelig sport- en beweegaanbod organiseren.

Met de Sportimpuls Beweeg Wijs werken sportverenigingen, onderwijs en welzijn integraal samen. Beweeg Wijs brengt kinderen spelenderwijs op het schoolplein, in gymlessen in de wijk en bij sportaanbieders in beweging.

Onze Beweegcoaches en Buurtsportcoaches zijn er voor iedereen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke problemen of een chronische ziekte.

Stimuleren: water drinken, groente en fruit, bewegen

Delft voor Elkaar is aangesloten bij het lokale JOGG-Delft programma, om gezamenlijk vanuit onze prestaties te werken aan een gezonde leefstijl en leefomgeving voor onze Delftse jeugd (t/m 12 jaar).

Meer weten?

Gezonde wijken in Delft
Sjors Grasman | 06 53 60 99 63 s.grasman@haaglandenbeweegt.nl

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
Marcella Deters, JOGG-Delft regisseur | 06 42 64 28 48 | m.deters@sportiefadvies.nl

Gezond Natuur Wandelen: ‘Beweeg meer en geniet van de natuur’

Afgelopen zaterdag kwamen de Wandelbegeleiders van Gezond Natuur Wandelen Zuid Holland in Leiden bijeen om de Wandelbegeleiders cursus van de K.W.B.N. te volgen. Het was een koude en grijze dag, maar dat liet de deelnemers niet weerhouden om lekker naar buiten te gaan. In de ochtend, na de theorie, beoordeelden de deelnemers de verschillende manieren van wandelen. Daarnaast oefenden ze zelf met de technieken van de loopscholing. Na de lunch was het tijd om in tweetallen oefeningen te bedenken. Deze oefeningen werden buiten op een speelse manier in de praktijk gebracht. Van kracht oefeningen aan een speeltuig tot pion verwisselen tussen de bomen. Al met al was een lange, maar geslaagde dag.

Gezond Natuur Wandelen organiseert ook in Delft wandelingen.

Wandel je gezellig mee?

– Wekelijks op woensdagochtend. We vertrekken om 10.30 uur vanaf wijkcentrum Het Buitenhuis aan de Buitenhofdreef 274.
– Eén keer per maand (iedere eerste donderdag van de maand). We vertrekken om 10.30 uur vanaf de Papaver aan de Korftlaan 6.

Wandelbegeleider worden?

Wil jij ook Wandelbegeleider worden bij Gezond Natuur Wandelen in Delft, Zoetermeer, Voorschoten/Wassenaar of Leiden, kijk dan op de site: www.gezondnatuurwandelen.nl.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt bezoekt de Zomerschool

Twee weken lang hoge temperaturen, 30 kinderen, atletiek workshop, rots- en watertraining, kookles, assertiviteitstraining, knutselen en sport- en spel activiteiten. De Zomerschool 2018 van Delft voor Elkaar was een groot succes. Op 2 augustus nam burgemeester Marja van Bijsterveldt een kijkje en dat was erg gezellig.

Team Zomerschool kijkt zeer tevreden terug en weet één ding zeker: volgend jaar weer!

JOGG Delft: ‘samen gaan voor een gezonde leefstijl en gezonde omgeving voor de Delftse jeugd!’

Jongeren op Gezond Gewicht

JONGEREN BEWEGEN OM MEER TE BEWEGEN

Jongeren die te weinig bewegen zijn lastig in beweging te krijgen. Daarom moeten we een omgeving creëren waarin kinderen en jongeren opgroeien met een gezond beeld van voeding en bewegen.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke aanpak die zich richt op een gezond gewicht bij de jeugd. Ouders, scholen, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners trekken samen op om jongeren van de bank af te krijgen. Onze JOGG-regisseurs brengen wensen en behoeften van de gemeente en bestaande partners in kaart en verbinden publieke en private partijen om lokaal sportactiviteiten te organiseren.

JOGG-Delft

JOGG-Delft is een samenwerking van publieke en private organisaties uit Delft. ‘Samen gaan voor een gezonde leefstijl voor onze jeugd’ is het gezamenlijke doel. Alle partners dragen bij aan het creëren van een gezonde leefomgeving waarbij we focussen op het maken van gezonde keuzes. We richten ons op kinderen van 2 tot en met 12 jaar in de wijken Voorhof en Buitenhof.

Kinderen in Delft: Goed Bezig!

JOGG-Delft moedigt alle Delftse kinderen aan om ‘Goed Bezig!’ te zijn. Bewegen, water drinken en groente eten is belangrijk voor je gezondheid: zowel voor een gezonde leefstijl als voor een gezond gewicht! Gezonde kinderen zijn gelukkige kinderen en gezond bezig zijn is een goede voorbereiding voor de rest van je leven.

Meer weten over JOGG Delft (Jongeren op Gezond Gewicht)
Marcella Deters,
regisseur m.deters@sportiefadvies.nl

Link naar: website JOGG-Delft

 

Wandeling met Gezond Natuur Wandelen uitstekend bevallen

Buiten Wandelen DelftAfgelopen woensdag was het zover!

De drie vrijwilligers waren benieuwd wie er op deze nieuwe activiteit af zou komen.

“We verzamelden om 10.30 uur bij Het Buitenhuis. Al met al gingen we met 18 personen op pad. Dit was boven alle verwachtingen. Het zonnetje scheen tijdens de hele wandeling. We kwamen langs de zwaan op zijn nest. Langs bomen, struiken en planten waarover af en toe iets werd verteld.”

De stemming zat er vanaf het begin al in en de deelnemers, waarvan de meesten elkaar niet kenden, liepen gezellig te praten met elkaar. “We liepen in een rustig tempo, zodat niemand problemen had om het bij te houden. De wandeling is namelijk voor iedereen bedoeld, dus ook als je niet zoveel beweegt.”

Na afloop was er de gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken bij het Buitenhuis. Hier werd door iedereen enthousiast gebruik van gemaakt en werd de wandeling nog even nabesproken. De algemene mening was: “Volgende week weer!”

Heb je zin om ook mee te wandelen? We starten vanaf nu iedere woensdag om 10.30 uur vanaf Het Buitenhuis (Buitenhofdreef).

Evenementen

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op