Taal Sociaal in de Vleugel

Het project conversatielessen is van naam veranderd. Het heet nu Taal Sociaal. Taal Sociaal gaat vanaf 1 oktober weer van start. Om ons te kunnen houden aan de Coronamaatregelen zijn de groepen aangepast.

Participe Delft organiseert in de Vleugel en in Wijkcentrum het Buitenhuis Taal Sociaal voor mannen en vrouwen uit Delft van wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is. De lessen zijn erop gericht om hun taalvaardigheid te verbeteren. Het beter beheersen van de Nederlandse taal draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen, doorbreekt sociaal isolement en kan er zelfs voor zorgen dat mensen het zelfvertrouwen en enthousiasme krijgen om actief mee te doen in de samenleving.

De deelnemers beginnen niet helemaal op ‘nul’, maar de lessen zijn gericht op mensen die al een taalcursus hebben afgerond. De lessen worden gegeven door vrijwilligers en vinden één keer per week plaats.

Een sociale functie
Naast het verbeteren van de Nederlandse taal hebben de lessen ook een sociale functie. Soms zijn de Taal Sociaal lessen de eerste kennismaking met de Nederlandse cultuur.

Cursusduur
Oktober 2020 t/m juni 2021 (1x per week 2 uur les).

Kosten
25,- per cursusjaar.

Inloopspreekuur en/of inschrijven
U kunt zonder afspraak binnenlopen voor het inloopspreekuur in wijkcentrum De Vleugel (Aart van der Leeuwlaan 4).

Tijden inloopspreekuur:
in oktober: dinsdag, 12.00-15.00 en woensdag, 13.00-15.00
vanaf november: woensdag, 13.00-15.00.
E-mail taalsociaal@participedelft.nu. Telefoon: 015 760 02 00.