Taal + school | Nederlandse taal: verhoog uw niveau van A2 naar B1

Wilt u beter Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven? Maak dan gebruik van deze kans om taalniveau B1 te halen.

Voorwaarden voor deelname

u woont in Delft of Rijswijk
u bent 18 jaar of ouder
u hebt een inburgeringsdiploma op niveau A2 behaald na 1-07-2018
u bent naar Nederland gekomen als asielzoeker of voor gezinsvorming

Informatie over de lessen

De lessen zijn van 6 januari 2020 tot november 2020. Daarna doet u B1-examens. U maakt eerst een toets om uw niveau te bepalen. Afhankelijk van uw niveau volgt u twee of drie lessen per week.

 Twee lessen per week
– maandag van 18.45 tot 22.00 uur
– dinsdag van 18.45 tot 22.00 uur

Drie lessen per week
– maandag, van 18.45 tot 22.00 uur
– dinsdag, van 18.45 tot 22.00 uur
– vrijdag, van 09.00 tot 12.15 uur

Wat leert u?

Tijdens de lessen oefent u het lezen, luisteren, spreken en schrijven in het Nederlands. U traint uw leer- en examenvaardigheden en u oefent de taal in de praktijk op uw stage- of werkplek. U krijgt hierbij begeleiding.

Wat kost het?

De gemeenten Delft en Rijswijk betalen uw cursus.

Aanmelding

Meld u aan bij de gemeente Delft, mevr. A. Elferink
Emailadres: aelferink@delft.nl of telefoonnummer:
06 52 73 94 03

Bekijk hier de flyer