Start tweede telefooncirkel in Delft: ‘Elke ochtend even iemand spreken die vraagt hoe het met u gaat’

Na het succes van de eerste telefooncirkel, die vorig jaar van start ging, start Humanitas Delft dit najaar, in samenwerking met Delft voor Elkaar, een tweede cirkel.

Op 9 oktober 2019 om 10.30 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst over de telefooncirkel. De bijeenkomst wordt gehouden in de ruimte van Humanitas, Beethovenlaan 134 te Delft.

Elke ochtend even iemand spreken die vraagt hoe het met u gaat, dat is wat meedoen aan een telefooncirkel betekent. Dat geeft een veilig gevoel en sociaal contact!

Een telefooncirkel is een groep van maximaal tien alleenwonende deelnemers en enkele vrijwilligers die bij toerbeurt als leider van de cirkel dienst doen.  Iedere dag rond half negen ’s morgens belt de dienstdoende vrijwilliger de eerste deelnemer van de telefooncirkel. Die belt de tweede deelnemer en dit gaat zo door totdat de laatste op de lijst de vrijwilliger weer belt. Dan is de cirkel rond. Als de cirkel wordt doorbroken, dan wordt er actie ondernomen.

De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alleenwonenden van alle leeftijden die belangstelling hebben om aan de telefooncirkel deel te nemen, en hun naasten. Ook vrijwilligers die belangstelling hebben om bij toerbeurt als leider van de cirkel dienst te doen, zijn van harte welkom.

Wanneer u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij Mieke Timmerman tel.nr. 06-23012529 of mail naar mieketimmerman@humanitasdelft.nl