Stadsgesprek over ‘Het nieuwe ouder worden’ – wat jong en oud aan elkaar kunnen hebben

In dit Stadsgesprek gaan we als Delftenaren met elkaar in gesprek over hoe je op een waardevolle manier invulling kan geven aan je oude dag. Daarnaast behandelen we met elkaar de vraag hoe we de verschillende generaties met elkaar kunnen verbinden en van elkaar laten leren. Dit Stadsgesprek is dan ook bedoeld voor Delftenaren van alle leeftijden.

Voor deze middag hebben we twee inspirerende sprekers uitgenodigd:

  1. De eerste spreker is Marjan Berk (schrijver en columniste voor het AD). Zij schreef over de thematiek van het ouder worden o.a. het boek: ‘Nooit te oud’.
  2. De tweede spreker is Jurjen Fennema (Delftenaar, emeritus predikant van één van de Delftse kerken).

Beiden leveren vanuit hun expertise en persoonlijke ervaring input voor het gesprek. Na iedere spreker is er voor alle aanwezigen ruimschoots de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Het Stadsgesprek is gratis toegankelijk.

15 december, 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur met koffie en thee) in de Nieuwe Kerk Delft.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een borrel.