Sport is een middel

sjors1 Buurtsportcoach Sjors Grasman “Als buurtsportcoach komen we op bijna alle scholen in Delft, en ook bij heel veel sportverenigingen. Samen met mijn acht collega-buurtsportcoaches organiseer ik iedere dag sportactiviteiten zoals  ‘sport en spel’ in de tussenschoolse en naschoolse opvang, en houden we ook regelmatig een ‘instuif’ en andere activiteiten voor de Delftse wijkbewoners. Ik schat dat er per activiteit zo’n twintig tot dertig deelnemers zijn. Je kunt wel nagaan hoe groot het bereik van de buurtsportcoaches dus is! Een van onze doelen is om kinderen voor wie sporten niet vanzelfsprekend was, in contact te brengen met een sport. Op een school waar ik regelmatig kom, was een meisje van tien dat altijd met alle activiteiten meedeed. Ik kon aan haar merken dat ze er ontzettend veel plezier in had, maar toen ik haar vroeg of ze zelf ook aan sport deed, kwam het hoge woord eruit: daar was geen geld voor thuis. Tja, als oudste in een gezin van vier kinderen, met een werkloze moeder en een vader die maar weinig verdiende, was dat niet mogelijk. Haar ouders wisten ook niet welke mogelijkheden er waren om financiële ondersteuning te krijgen. Daar heb ik hen, als intermediair, bij geholpen. En dankzij het Jeugdsportfonds kon ze toen binnen een paar weken doen waar ze al zo lang van gedroomd had: dansen. Ze kon haar geluk niet op. Omdat ik zo met haar had meegeleefd ben ik naar haar eerste dansvoorstelling geweest. Het geluk straalde er vanaf. Ja, het geeft ontzettend veel voldoening om kinderen te laten sporten. We zijn er overigens niet alleen voor de kinderen in Delft. Er zijn ook collega’s die, onder andere samen met stagiairs van de HALO, het ROC Mondriaan of de Haagse Hogeschool, activiteiten voor jongeren, voor volwassenen of voor ouderen hebben. Daarom is het zo belangrijk dat we in een groter netwerk zitten binnen Delft, en veel meer samenwerken. Zo kunnen we ook de verbinding leggen met andere organisaties dan scholen en sportverenigingen. Binnen Delft voor Elkaar komen we veel gemakkelijker in contact met bijvoorbeeld zorgorganisaties en met het welzijnswerk, partijen met wie we graag samenwerken om gezamenlijk iets te doen voor mensen die dat nodig hebben. Zo was ik laatst mee met een collega van het maatschappelijk werk, die een gesprek had met een van haar cliënten over een schuldhulpverleningstraject. Deze cliënt zou in de schuldsanering terechtkomen. Er moesten dus keuzes gemaakt worden  over wat hij nog wel en niet zou kunnen doen. Toen hij hoorde dat hij niet meer naar de sportschool zou kunnen, raakte hij van streek. Want dat was volgens hem het laatste restje plezier en ontspanning, en zijn manier om te ‘ontladen’. Dat wilde hij absoluut niet kwijt! En dat kan ik me heel goed voorstellen. Kijk, daar kunnen wij als buurtsportcoaches dus ook iets in betekenen. Met de collega van het maatschappelijk werk heb ik toen afspraken gemaakt zodat deze mijnheer, samen met anderen in een vergelijkbare situatie, wél kan blijven sporten. Sport is een middel, en niet altijd een doel op zich. Een middel om gezond te blijven, een middel voor plezier, een middel tegen eenzaamheid, een middel tegen depressie, een middel om vrienden te maken, kortom, een middel om mee te doen met de samenleving.” Sjors Grasman is buurtsportcoach voor Sport & Evenementen Haaglanden. Sport & Evenementen Haaglanden maakt deel uit van het netwerk Delft voor Elkaar.