Samenwerking ‘Financiën voor Elkaar’ in Delft officieel bekrachtigd

In de uitvoering was de samenwerking tussen Delftse partners, op het gebied van financiële en administratieve ondersteuning aan Delftenaren, al geruime tijd een feit. De netwerkpartners ISOFA, Humanitas, Delft voor Elkaar en de gemeente Delft hebben deze samenwerking afgelopen maandag (26 juni) ook achter de schermen bevestigd.

Met het zetten van een handtekening willen de partijen onder andere formeel uiting geven aan hun intentie om de samenwerking te verstevigen. Zij onderstrepen hiermee dat zij zich inzetten om de financiële en administratieve ondersteuning aan Delftenaren die dat nodig hebben te blijven verbeteren.  Dat is nodig omdat het aantal burgers dat rond de armoedegrens leeft stijgt. Hierdoor neemt zowel het aantal als de complexiteit van de hulpvragen toe.

Financiën voor Elkaar
Er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen waardoor het voor veel mensen niet eenvoudiger wordt om hun financiële administratie / thuisadministratie zelfstandig op orde te houden. Wie het overzicht kwijt raakt loopt grote kans om in de problemen te komen. Om dit te voorkomen helpen vrijwilligers van Financiën voor Elkaar hen om zorgvuldig en stap voor stap weer overzicht en grip op de thuisadministratie te krijgen. Dat varieert van spreekuren en workshops (administratie ordenen) tot persoonlijke begeleiding. 

De aanpak
Door de intensieve samenwerking heeft Delft veel mogelijkheden beschikbaar om hulp bij thuisadministratie te bieden. Wat je hulpvraag ook is en bij welke samenwerkingspartner je hem stelt maakt niet uit. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gekeken of je voor ondersteuning in aanmerking komt en door wie de hulp het beste gegeven kan worden. Soms wordt iemand eerst een tijdje door de ene organisatie begeleidt om bijvoorbeeld schuldenproblematiek op te lossen. In een later stadium kan een partnerorganisatie dan hulp bieden bij langduriger ondersteuning om nieuwe problemen te voorkomen.  

Vrijwilligers
Hulp bij thuisadministratie wordt gegeven door vrijwilligers. De partners van Financiën voor Elkaar zorgen samen voor ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers. Dat betekent dat vrijwilligers ingewerkt en (bij)geschoold worden. De vrijwilliger en hulpvrager worden door een coördinator met elkaar in contact gebracht.  Als het een goede match is maakt de vrijwilliger zelf de vervolgafspraken. Hierdoor is dit vrijwilligerswerk prima in te passen in de eigen agenda/vakantieplanning.

Meer weten of ook vrijwilliger worden?
Via Delft voor Elkaar kan je in contact met alle partners van Financiën voor Elkaar. Dat kan per mail en telefonisch: info@delftvoorelkaar.nl / 015-7600200. Binnenlopen bij een van de wijkcontactpunten kan natuurlijk ook. Liever rechtstreeks een partner benaderen?
Humanitas: www.humanitasdelft.nl  
ISOFA: www.isofa.nl
Gemeente Delft: www.delft.nl