Q!26082019 – intern

Beste ketenpartners,

Wellicht hebben jullie het al vernomen, maar hierbij de bevestiging. De Financiële Winkel is per 10-06-2019 gestart met de nieuwe werkwijze.

Hieronder staat in het kort omschreven wat dit inhoud.

We hebben er voor gekozen om onze dienstverlening laagdrempeliger te maken. Dit betekent dat wij de stappen tot het intakegesprek hebben ingekort. De burger kan zich nu via de website aanmelden. Het aanmeldformulier moet ingevuld worden om de hulpvraag vast te stellen en er wordt gevraagd of er sprake is van crisis. Dit zijn drie korte vragen. Daarna kan de burger zelf een afspraak maken voor een intakegesprek. In het geval van crisis kan er geen afspraak gemaakt worden, maar verzoeken wij de burger direct langs te komen of te bellen. Wij hebben altijd een collega paraat staan die de burger te woord staat. Mocht de burger niet komen dan hebben wij wel de registratie en zullen wij zelf de burger proactief benaderen.

In het geval dat de burger geen mogelijkheden heeft om online een afspraak te maken dan kunnen ze altijd bellen of even langskomen. Dan zal er een afspraak ingepland worden.

Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij verplicht zijn om binnen 4 weken na aanmelding een intakegesprek te voeren. In het oude proces konden wij hier niet aan voldoen. Daarop is besloten om het inloopspreekuur en de verplichte workshop administratieordening uit het proces te halen. De workshop administratieordening is niet verdwenen, maar wordt alleen nog ingezet als de consulent schuldhulpverlening dit na het intakegesprek nodig acht.  Ook vragen wij geen stukken meer op voor het intakegesprek. Gebleken is dat dit een drempel opwierp waardoor burgers uiteindelijk uitvielen. Wij verzoeken nu burgers om zoveel mogelijk gegevens van inkomsten, uitgaven en schulden mee te nemen naar het intakegesprek, maar indien zij deze gegevens niet hebben dan verzoeken wij de burger wel te komen. Tijdens het intakegesprek zullen wij de juiste hulp zoeken om de benodigde stukken bij elkaar te krijgen. Hierin gaan wij veel meer maatwerk leveren, omdat wij niet van elke burger dezelfde stukken nodig hebben.

Nieuw in ons proces is ook dat het overdracht moment van frontoffice naar backoffice is verplaatst. Het dossier wordt pas overgedragen op het  moment dat de schuldregeling helemaal rond is. Dit houdt in dat dezelfde schuldhulpverlener de intake, stabilisatie en schuldregelingsfase behandelt. Daarna zal er een nazorg traject starten van maximaal drie jaar. In die drie jaar zal de backofficeconsulent minimaal twee keer per jaar met de burger in gesprek gaan om te toetsen of alles nog naar behoren verloopt. Dit geldt ook voor burgers in de WSNP en degene voor wie een saneringskrediet is afgesproken. Hiermee hopen wij de kans op uitval tijdens de schuldregeling te minimaliseren. Het uiteindelijke nazorggesprek en de nazorgtraining zullen nog steeds verzorgd worden door Edith von Berg en Annemarel van Kempen.

Tot slot hebben wij in de persoon van Tina Renken een consulent aangesteld voor bewindvoerders.. De bewindvoerder kan de aanvraag doen door middel van een e-mail te sturen naar finwin@delft.nl. De aanvraag zal dan door Tina in behandeling worden genomen. Zij zal samen met de bewindvoerder de vervolgstappen bepalen. Binnenkort zullen wij een overleg plannen met de bewindvoerders om dit nader toe te lichten.

Gelieve dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden binnen jullie teams.

Mochten er naar aanleiding van deze e-mail nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Met Vriendelijke groet,

Lisette van der Zanden

Senior Schuldhulpverlening

Financiële Winkel van Delft

Tel: 14015

 

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag