Q!20190830 intern

Op 11 oktober a.s. is er in het kader van Coming Out Day een Miniconferentie: ‘LHBTI-vriendelijk beleid binnen (zorg)instellingen die te maken hebben met Roze senioren’

uitnodiging_ComingOutDay2019