Q!20190719v2

Scheiden zonder Schade, uitvoeringsrapportage
Maandag 1 juli heeft Minister van rechtsbescherming, Sander Dekker, mede namens de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, de uitvoeringsrapportage van het Programma Scheiden zonder Schade (SzS) gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het programma SzS richt zich op het voorkomen van schade bij kinderen als gevolg van een scheiding van ouders en voert acties uit van de agenda “Scheiden… en de kinderen dan?” van André Rouvoet. Deze acties zijn er om ouders, kinderen en professionals te ondersteunen bij een scheiding. Een scheidingsloket, een nieuwe procedure voor de rechter en de rol van gezinsvertegenwoordiger worden ontwikkeld en getest in de regio’s Den Haag en Oost-Brabant.

Uitvoeringsprogramma scheiden zonder schade

Zomervakantie en spreekuren Kenniscentrum Kind en Scheiding
25 juli tot 5 augustus is het Kenniscentrum Kind en Scheiding gesloten.
In de overige schoolvakantie weken zijn we telefonisch en via e-mail bereikbaar. Vanaf 20 augustus is er weer spreekuur. Bekijk de website voor meer informatie en data voor het aangepaste rooster tot 2 september.

Het team Kenniscentrum Kind en Scheiding wenst u een fijne en onbezorgde zomer toe!

Versterking samenwerking bij complexe scheidingen in Haaglanden: regiegroep
‘Er moet meer ruimte komen voor (relatie) therapie en psycho-educatie voor scheidende ouders.’ ‘Zorg ervoor dat je als keten een gedeelde visie en aanpak hebt.’ Dat waren enkele dringende wensen van deelnemers aan een expertmeeting over complexe scheidingen in december 2017 bij Jeugdbescherming west.

Veel beroepsgroepen bleken dezelfde dilemma’s tegen te komen, als het gaat om kinderen en hun scheidende of gescheiden ouders. De deelnemers aan de expertmeeting gaven aan in 2018 samen verder te willen werken aan dit onderwerp. Aan deze samenwerking hebben Jeugdbescherming west en het Kenniscentrum Kind en Scheiding inmiddels structureel vorm gegeven. Zij hebben vertegenwoordigers van de verschillende organisaties uit straf- en zorgketen bij elkaar gebracht in een regiegroep Haaglanden. Hieraan nemen het Kenniscentrum Kind en Scheiding, Jeugdbescherming west, de Raad voor de Kinderbescherming, de gemeenten, de advocatuur, familie- en gezinsrecht, mediation, Veilig Thuis en de William Schrikkergroep.

Doel van de regiegroep is om de gezamenlijke expertise in het werk bij (complexe) scheidingen te versterken en deze te benutten om de regionale deskundigheid te bevorderen. Dat zal op verschillende manieren gebeuren. De regiegroep is, in afstemming met de gemeenten, verantwoordelijk voor de verhoging van de deskundigheid in de regio. Dat gebeurt door congressen en expertmeetings over actuele thema’s te organiseren. Daarnaast organiseert de regiegroep themabijeenkomsten voor professionals om de juridische, inhoudelijke en/of praktische deskundigheid op maat te verhogen al naar behoefte. Op regionale leerbijeenkomsten krijgen de professionals de gelegenheid om aan de hand van casuïstiek gezamenlijk op hun werk te reflecteren.

De organisatie van deze activiteiten staat nu nog in de kinderschoenen. Na de zomer volgt hierover meer informatie. In de tussentijd kun je voor nadere informatie terecht bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding: info@kenniscentrumkindenscheiding.nl of 06 112 591 95.

Interventies en themabijeenkomsten

Voor het meest actuele aanbod, verwijzen we je naar onze websiteFacebook en LinkedIn. Op de website worden regelmatig nieuwe trainingen geplaatst. In Den Haag is het mogelijk op locatie interventies voor kinderen aan te bieden. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het Kenniscentrum Kind en Scheiding.