Q!17022020

Werken en werken naar werk voor alleenstaande ouder in de bijstand

Bent u een alleenstaande ouder en heeft u een bijstandsuitkering ? Dan ontvangt u dezelfde bijstandsuitkering als iedere andere alleenstaande.

Naast de  bijstandsuitkering voor een alleenstaande  heeft u recht op een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar, het kindgebonden budget. Daarnaast is er een speciale toeslag voor alleenstaande ouders. Deze toeslag heet de ‘alleenstaande-ouderkop’.

Gaat u vanuit de bijstand werken, dan gaat u uw inkomen er in principe op vooruit.  Uw kindgebonden budget wordt in 2020 pas lager als u een inkomen heeft hoger dan € 21.431.  Wilt u precies weten wat de gevolgen voor al uw toelagen zijn als u aan het werk gaat? Kijk dan op: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Als u zoveel gaat verdienen dat u geen bijstand meer nodig heeft

Gaat u fulltime aan het werk, maar zijn de kosten voor kinderopvang volgens u   een belemmering? Een groot deel van de kosten voor kinderopvang krijgt u terug.  U heeft recht op kinderopvang-toeslag van de Belastingdienst.

Wilt u precies weten wat de gevolgen voor al uw toelagen zijn als u aan het werk gaat? Kijk dan op: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Kinderopvang tijdens een traject

De eerst stap naar werk is vaak een re-integratietraject bij, of via Werkse! Meestal heeft u dan kinderopvang nodig. U bespreekt dat met uw werkconsulent van Werkse!

Uw consulent heeft een lijst van kinderopvang-organisaties voor u. Op die lijst staan de kinderopvang-organisaties waar u uw kind mag aanmelden. U zoekt een kinderopvang-locatie waar uw kinderen terecht  kunnen, en die op die lijst staat.

Kinderopvang is niet goedkoop. U kunt dat niet betalen van uw uitkering. Gelukkig! U heeft recht op kinderopvang-toeslag van de Belastingdienst. Dan blijft er nog een eigen bijdrage over. Die betaalt de gemeente Delft voor u, zo lang u een bijstandsuitkering heeft en een re-integratietraject volgt

Zo hoeft u geen geld te betalen voor de kinderopvang.

Let hier goed op!

Let op: de Belastingdienst en de gemeente Delft betalen alleen voor de uren dat u echt kinderopvang nodig heeft voor uw re-integratietraject. Samen met uw consulent wordt daar een doelgroep-verklaring voor gemaakt: een verklaring dat u echt kinderopvang nodig heeft. En wanneer en bij welke kinderopvang-organisatie.

Let op: als u een kinderopvang-organisatie uitkiest die niet op de lijst staat, dan kan het zijn dat de gemeente Delft niet de hele eigen bijdrage betaalt.

Let op: krijgt u een parttimebaan EN volgt u geen re-integratietraject meer? Geef dat meteen door aan de Belastingdienst!

Inkomsten  uit parttimewerk

Heeft u een bijstandsuitkering en krijgt u een parttimebaan? Dan mag de eerste zes maanden altijd 25% van uw inkomsten houden. Dat geldt voor iedereen die bijstand heeft en die  begint met een parttimebaan.

En na die eerste zes maanden?

Bent u alleenstaande ouder en  bent u 27 of ouder? Heeft u een kind of kinderen jonger dan twaalf?  Heeft u alleen  de zorg voor dat kind of die kinderen? Dan heeft u dertig maanden lang (dus twee jaar en zes maanden) recht op een vrijlating. Uw inkomsten worden dan niet helemaal verrekend met de uitkering. U mag 12,5% van uw inkomsten zelf houden, met een maximum van € 131,58 per maand.  U mag dus nooit meer dan € 131,58 in  de maand zelf houden.