Ontmoeten, vragen en hulp in Reinier de Graafbuurt

Nu open: Informatiepunt Reinier de Graafbuurt

Met een mega grote sleutel opende wethouder Karin Schrederhof op donderdag 18 april de voordeur van de woning Reinier de Graafweg 484 in Delft. Daarmee gaf de wethouder het officiële startsein aan Delft voor Elkaar, (zorg)partners én bewoners om deze woning dé spil in de buurt te laten zijn voor ontmoeting, vragen en (zorg)hulp. Woningcorporatie Woonbron stelde deze woning beschikbaar als bewonerspunt.

Op donderdag 18 april was het feest aan de Reinier de Graafweg. Bewoners en professionals verzamelden zich rond huisnummer 484 voor de opening van het informatiepunt. Mohamed Baba, directeur van Woonbron, sprak in zijn welkomstwoord zijn enthousiasme uit over dit maatschappelijke initiatief. “Ik ben ervan overtuigd dat deze voorziening een waardevolle toevoeging is voor het prettig wonen in deze buurt”.

Verbindingen leggen

Delft voor Elkaar-directeur Sjaak van der Linde benadrukte dat het informatiepunt helpt om verbindingen in de wijk te leggen. “Hiermee bieden we mensen in de wijk die het nodig hebben voldoende steunstructuren. Prachtig om te zien dat we dit met elkaar, samen met inwoners en professionals van verschillende organisaties, voor elkaar krijgen in Delft.”
Hij overhandigde wethouder Karin Schrederhof een mega grote sleutel om daarmee het informatiepunt officieel te kunnen openen. “Bijzonder dat vanuit bewoners het idee kwam om elkaar meer te ontmoeten en te helpen en daar een plek voor in te richten, mooi dat de corporatie de woning kon leveren”, aldus wethouder Schrederhof.
Na de opening was er gelegenheid voor een rondleiding en deelname aan diverse activiteiten op het parkeerterrein. Zo maakten nog meer bewoners met elkaar kennis en met professionals die zich voor de buurt inzetten.

Uit de anonimiteit

De Reinier de Graafbuurt ligt dankzij het ziekenhuis wat afgezonderd van de overige buurten in de wijk Buitenhof. Deze buurt telt 317 woningen die aan de achterzijde van het woongebouw via de 27 portieken toegankelijk zijn. Mede hierdoor komen buren elkaar niet vaak tegen wat het wonen aan de Reinier de Graafweg vrij anoniem maakt. Buren hulp bieden of aanspreken is dan vaak lastig.

Wensen en ideeën

Het idee voor een informatiecentrum is geboren tijdens een bijeenkomst die Delft voor Elkaar organiseerde voor bewoners, waarop naar hun wensen en ideeën werd gevraagd voor meer woonplezier in de buurt. Als grootste wens rolde een laagdrempelig bewonerspunt uit de bus. Een fijne en veilige plek voor ontmoeting en activiteiten die bijdragen aan prettig wonen. Ook een punt waar je terecht kunt voor vragen of als er zorgen zijn. Niet in de laatste plaats een plek die partners en zorgverleners ruimte biedt om hun cliënten in de buurt bij te staan