Nieuw: E-coaching Mantelzorgers zorgen ook voor zichzelf

Cursus bronnen van levensvreugde

In week 24, de week van 8 juni 2020, start Delft voor Elkaar met een online cursus voor mantelzorgers. Aan de hand van de zeven bronnen van levensvreugde ontwikkelt u onder andere:

  • meer mogelijkheden om plezier in het leven te hebben
  • meer verbondenheid met uw omgeving te hebben
  • meer mogelijkheden om wat u bezig houdt onder woorden te brengen
  • meer balans en stevigheid in uw zorgsituatie

Mantelzorgers die een computer met camera en geluid hebben, kunnen meedoen. U hoeft geen ervaring met online bijeenkomsten te hebben. Wel tijd en zin om, samen met andere mantelzorgers, met het thema levensvreugde bezig te zijn.

Pilotproject

Uw investering is vier keer een uur online en het doen van een paar praktische opdrachten. Omdat het een pilotproject is, beantwoordt u als deelnemer voor- en achteraf een aantal vragen. De trainer is Kees Kouwenhoven. Kees woont in Delft en is ruim twintig jaar zelfstandig ondernemer op het terrein van levensvreugde en arbeidsvreugde.

In de pilot worden twee groepen van zes personen gevormd. Aan elke groep doet een professional van Delft voor Elkaar mee.  Doet u mee? Het maximale aantal is 12 deelnemers.

Aanmelden

Bel naar Delft voor Elkaar 015-7600 200 (Hemelvaartsdag gesloten) of stuur een mail naar administratie@delftvoorelkaar.nl – onder vermelding van uw naam, mailadres en telefoonnummer. En met voorkeur voor welke dag en welk dagdeel: maandagochtend, woensdagochtend, woensdagmiddag en of woensdagavond of ‘geen voorkeur’.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie

Als u vragen hebt over de online cursus stuur dan een email naar kees@ckouwenhoven.nl. Over de zeven bronnen vindt u meer informatie op www.levensvreugde.info

De cursus

  • Elke deelnemer krijgt vooraf een gesprek van circa 30 minuten: kennismaken, doornemen programma, checken beschikbaarheid en commitment, checken van de ‘techniek’ (eventueel helpen met het installeren van Zoom of MS Teams), positieve start maken.
  • De vier bijeenkomsten van één tot anderhalf uur zijn zeer interactief. Deelnemers kunnen met elkaar praten, in subgroepjes werken, teksten delen via de chat en ideeën op een whiteboard schrijven. Tussen de bijeenkomsten voeren de deelnemers kleine opdrachten uit om concrete stappen te zetten naar meer levensvreugde.