Met z’n allen, voor allen, gezond aan de wandel in de natuur of het groen in de stad!

Gezond Natuur Wandelen biedt gratis begeleide wandelingen aan voor iedereen die wil (beginnen met) bewegen.

  1. We wandelen wekelijks op woensdagochtend vanaf Het Buitenhuis aan de Buitenhofdreef 274. Start: 10.30 uur
  2. nieuw! We wandelen iedere eerste donderdag van de maand vanaf de Papaver aan de Kroftlaan 6. Start: 10.30 uur

Deze wandelingen van een uurtje voeren langs groene stadse paden. Ze zijn aantrekkelijk, laagdrempelig en worden altijd door twee vrijwilligers begeleid. Wandelen in een groene omgeving is goed voor ieder mens.

Het doel van Gezond Natuur Wandelen is om samen met mensen, die uit zichzelf om wat voor reden dan ook wat minder bewegen, minstens één keer per week een wandeling te maken. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je meer beweegt er een enorme gezondheidswinst geboekt kan worden. De kans op een chronische ziekte neemt sterk af en je voelt je veel beter! Wandelen in het groen versterkt deze effecten nog meer.

De twee vrijwilligers, die de wandeling begeleiden, zijn enthousiast en verwachten veel deelnemers die gezellig met ze meewandelen. Er wordt gewandeld in een rustig tempo. De route varieert en er wordt kort iets verteld over de natuur die je onderweg tegenkomt.

Wandel mee!

Deelname is gratis en je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Na afloop van het wandelen is er voor degenen die dat leuk vinden gelegenheid (tegen geringe kosten) om samen een kopje koffie of thee te drinken.