Mantelzorg nieuws (nieuwsbrief voor mantelzorgers mei 2020)

Beste mantelzorger,

Als het goed is, heeft u zojuist het tijdschrift ‘Mantelzorger’ ontvangen. Dit tijdschrift wordt u aangeboden door Delft voor Elkaar en is bij de meeste mantelzorgers ‘met een praatje op afstand’ bezorgd door vrijwilligers van ‘Gewoon Mensen’.

Deze uitgave van de ‘Mantelzorger’ bevat de verhalen van Linda en Maike, die naast het zorgen ook nog een drukke baan hebben en de verhalen van Femke en Esma, die jonge mantelzorgers zijn. Vanzelfsprekend is er in dit nummer ook aandacht voor vragen en dilemma’s die de coronacrisis voor mantelzorgers met zich meebrengt. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat dit gebaar u uitnodigt om in deze bijzondere en soms spannende periode ook even tijd voor uzelf te nemen of een verwenmomentje in te plannen.
Wilt u met ons in contact komen? delftvoorelkaar.nl of bel naar 015 – 7600 200 | gewoonmensen.nl of bel naar 085 – 1309 656

Namens team mantelzorg,

Sonja Koelewijn

 

1. Naar aanleiding van de persconferentie – Goed nieuws voor mantelzorgers

Er is goed nieuws. Allereerst dat beschermingsmiddelen en testen ook beschikbaar komen voor mantelzorgers. Mensen die intensief zorgen voor een zieke naaste kunnen zich uiterlijk vanaf 18 mei door de GGD laten testen als ze COVID-19 klachten hebben.

Als het goed is, kan vanaf 1 juni iedereen die deze klachten heeft getest worden. Daarnaast wordt de bezoekregeling in verpleeghuizen vanaf 11 mei stap voor stap versoepeld. In 25 verpleeghuizen wordt onder strikte voorwaarden getest met één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Dat maakte minister De Jonge van VWS tijdens de persconferentie op 6 mei bekend. Het RIVM komt met richtlijnen waarin staat onder welke voorwaarden mantelzorgers hier gebruik van kunnen maken. Zodra dit bekend is, worden ze gepubliceerd op de website van Mantelzorg.NL

En wat als u het als mantelzorger niet meer redt? Dan is er de ‘Zorgladder Mantelzorg’. Dit is een vangnet voor mantelzorgers die het met eigen netwerk en vrijwilligers niet meer redden. Dan moet bijvoorbeeld de zorg die eerder is gestopt of verminderd op een kleinschalige manier weer worden opgestart. De zorgplicht blijft bestaan.

Voor meer informatie zie bladzijde vier in het blad de ‘Mantelzorger’ of kijk op: mantelzorg.nl/zorgladder

Voor vragen over mondkapjes: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

 

2. Testen – En dan?

Testen is alleen zinvol als tijdens het zorgen voor uw naaste geen 1,5 meter afstand kan worden aangehouden. Denk hierbij aan het druppelen van ogen, het aantrekken van steunkousen en het helpen met aankleden. Testen gebeurt alleen als u klachten hebt die passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Woont u samen met degene voor wie u zorgt en heeft u COVID-19 klachten? Maak een afspraak bij de huisarts of GGD om je te testen. Tijdens deze afspraak zal de huisarts of GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. In afwachting van het testresultaat gelden voor de mantelzorger een aantal leefregels. Zie https://lci.rivm.nl/informatiebrief-koorts-huisgenoot Als de testuitslag positief is, moet de zorg worden overgenomen tot u dit weer zelf kunt en gelden de volgende leefregels: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

Woont u niet samen met degene waarvoor u zorgt en heeft u COVID-19 klachten? Maak een afspraak bij de GGD om u te laten testen. Tijdens deze afspraak zal de GGD-arts een aantal vragen stellen en testen indien noodzakelijk. Laat de zorg overnemen door andere (professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is.

 

3. Op bezoek

Onder ‘fysieke ontmoeting’ verstaan wij momenteel dat mensen elkaar in levende lijve zien, maar elkaar hierbij niet hoeven aan te raken. Het gaat dus om contact dat anders is dan telefonisch en online. De verruiming van de coronamaatregelen van het kabinet moeten er voor zorgen dat fysieke ontmoetingen stap voor stap weer mogelijk zijn. Voor alle Nederlanders geldt nog steeds: houd anderhalve meter afstand, vermijd drukte en blijf bij verkoudheidsklachten thuis.

Thuis

Veel ouderen wonen, al dan niet met hulp van mantelzorgers, zelfstandig. Het advies van het Outbreak Management Team is nog steeds: ‘Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder. Ook niet bij ‘kwetsbare’ mensen, dit wil zeggen mensen van boven de 18 jaar met een chronische ziekte. Vraag je dus ook af of die thuiskapper nu al laten komen wel zo’n goed idee is. Een uitzondering geldt voor zelfstandig wonende ouderen die gering zelfredzaam zijn en een zeer beperkt netwerk hebben. Om een sociaal isolement te voorkomen, kunnen hier 1 of 2 vaste personen worden aangewezen die hen met enige regelmaat blijven bezoeken. Ook bij dit bezoek gelden de algemene gezondheidsadviezen, zoals 1,5 meter afstand houden. En als deze vaste bezoekers verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, blijven zij thuis.

Verpleeghuis en Ontmoetingscentrum
De bezoekregeling in verpleeghuizen wordt langzaamaan versoepeld. Dit wil zeggen dat er vanaf 11 mei op 1 locatie per GGD-regio een begin gemaakt wordt met het beperkt toelaten van bezoek onder strenge voorwaarden. Vanaf 25 mei zal worden opgeschaald naar meer locaties. Het perspectief is dat in een volgende fase de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Bij Pieter van Foreest is het op sommige locaties voor familie inmiddels mogelijk om op gepaste afstand achter glas de bewoners te bezoeken. Zodra raambezoek op locatie mogelijk is, worden de eerste contactpersonen hierover geïnformeerd.

Pieter van Foreest meldt ons het volgende: de zorg gaat wel door voor cliënten die bij hen wonen, tijdelijk bij hen verblijven, alsook voor thuiswonende cliënten die thuiszorg ontvangen. De ontmoetingscentra en dagvoorzieningen blijven vooralsnog voor groepsdeelname gesloten. Juist de combinatie van groepsverband en de kwetsbaarheid van de bezoekers (in veel gevallen dementie) maakt dat ze deze moeilijke keuze hebben gemaakt. De collega’s van de ontmoetingscentra blijven in nauw contact met de bezoekers en hun mantelzorgers en zij bespreken per bezoeker de mogelijkheden. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de programmacoördinator van het betreffende ontmoetingscentrum.

 

4. Levensvreugde – Gratis cursus in juni

In week 24, de week van 8 juni 2020, starten wij op maandag en woensdag met een nieuwe cursus. Mantelzorgers die een computer hebben kunnen meedoen aan onze eerst online training. Uw investering is vier keer een uur online en een paar praktische opdrachten. De trainer is Kees Kouwenhoven. Aan de hand van de zeven bronnen van levensvreugde ontwikkelt u meer mogelijkheden om plezier in het leven en meer verbondenheid met uw omgeving te hebben. Het geeft u ook meer balans en stevigheid in uw zorgsituatie.

Doet u mee? Vol is vol. Aanmelden kan via 015-7600 200 of via administratie@delftvoorelkaar.nl onder vermelding van uw naam, mail en telefoonnummer met uw voorkeur voor welke dag en welk dagdeel (maandag/woensdag en ochtend/middag/avond)

 

5. Compaan – de tablet voor gemak en plezier

De Compaan is een makkelijke tablet, ontwikkeld voor ouderen of mensen zonder digitale ervaring. De Gemeente Delft heeft er 50 beschikbaar gesteld. De kans om eens uit te proberen wat het voor u of uw naaste kan betekenen om spelletjes te doen, te chatten en te beeldbellen. De mantelzorger of iemand anders uit de naaste omgeving van de oudere is beheerder van de tablet en onderhoudt deze via digitale toegang. Er zijn aan het gebruik het eerste halfjaar geen kosten verbonden. Daarna kan de gebruiker het apparaat teruggeven of kopen (€ 150) en betaalt maandelijks het abonnement (€ 12,95). Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Kijk op www.uwcompaan.nl of bel met Delft voor Elkaar.

 

6. Nieuw boek – Leestip van Chris

Zorgen van een mantelzorger: Een dozijn dagelijkse dilemma’s van Anne Margriet Pot, ISBN: 9789043533423, Uitgeverij Kokboekencentrum, Utrecht 2020, Prijs € 14,99

Het is een persoonlijk en deskundig boek over de dagelijkse dilemma’s waarmee een mantelzorger te maken krijgt. Annemarie heeft als psycholoog, hoogleraar, beleidsmaker en diplomaat jarenlange ervaring in de langdurige zorg en dementie. Toen haar eigen moeder dementie kreeg en haar vader een ernstig herseninfarct, werd zij op een nog heel andere manier geconfronteerd met mantelzorg en ziekte. Samen met haar broer en zus werd ze ook mantelzorger.

Anne Margriet Pot neemt de lezer mee op haar zoektocht om ‘het goede’ te doen. De bespreking van elk dilemma is gekoppeld aan een actueel thema in de ouderenzorg. Chris van Wijk (Ouderbonden) heeft het boek nog niet zelf kunnen lezen. Er stond een uitgebreide recensie in het Nederlands Dagblad van 6 mei.

 

7. Tot slot

Ook al worden de maatregelen heel voorzichtig versoepeld; de belangrijkste tips blijven:

  1. Was uw handen een paar keer per dag met zeep, was ook goed tussen uw vingers
  2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen en snuiten
  3. Nies en hoest in je elleboog
  4. Schud geen handen
  5. Houd anderhalf of twee meter afstand