Leefbaarheid in de Delftse wijken

Op 30 januari jl. namen ook enkele medewerkers van Delft voor Elkaar deel aan het stadsgesprek van TOPdelft, in samenwerking met Adviesraad Sociaal Domein. In dit stadsgesprek kwamen professionals en bewoners aan het woord. Aan de orde kwam hoe leefbaarheid in Delftse wijken kan worden vergroot. Burgers en wijkwerkers werden hierover geïnterviewd. De zaal was vol. Betrokkenheid groot. Leefbaarheid leeft!

De bijeenkomst leverde veel enthousiaste reacties op over hoe professionals en bewoners zich inzetten voor de leefbaarheid van Delft. Delft voor Elkaar werd daarbij genoemd als goed voorbeeld. Met name hoe Delft voor Elkaar samen met Woonbron in de wijk Buitenhof met 30 procent beschermd wonen een ontmoetingsplek maakt op verzoek van bewoners, zodat het gesprek op gang komt.

Femke Janssen, Projectleider Delft voor Elkaar: “Ook zelf hebben we met elkaar een heel mooie bijdrage geleverd door een impressie te geven van onze werkdag. Karel Bevers, sociaal werker Delft voor Elkaar, vertelde over zijn ervaringen bij een wijkcontactpunt, met veel persoonlijke verhalen en verwondering over hoe open mensen soms zijn.

Verder hebben wij onze bijdrage aan leefbaarheid benoemd; wat de grootste uitdagingen in de stad zijn die dit lastig maken (verward gedrag, overlast jeugd) en wat de visie van Delft voor Elkaar is hoe hierop in te spelen: verbinden, inclusie, etc.”

Delft voor Elkaar verbindt en versterkt – zodat iedereen mee kan doen