Kansrijke start voor alle kinderen in regio Delft

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. En ook een optimale kans op een goede toekomst. Dit is het uitgangspunt van de Delftse coalitie ‘Kansrijke Start’. De coalitie is op woensdag 9 oktober opgericht.

Kansrijke start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede gezondheid en ontwikkeling later in het leven. Toch hebben nog te veel kinderen een slechte start. Dat kan door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden kunnen daarbij een rol spelen. De partners die betrokken zijn bij de eerste jaren van een kind gingen met elkaar in gesprek. Het gaat bijvoorbeeld om eerste en tweedelijns verloskundigen, jeugdgezondheidswerkers en vrijwilligersorganisaties. Doel: een gezamenlijke aanpak.

Samen verantwoordelijk

Met de start van deze samenwerking laten ze zien dat ze samen  verantwoordelijk zijn voor de eerste 1000 dagen van een kind in de regio Delft. Tot nu toe werkten ze teveel in gescheiden werelden. “Met deze coalitie creëren we de ruimte om gezamenlijke opgaven op te pakken”, zegt wethouder Hatte van der Woude. “Door drempels tussen de verschillende organisaties weg te nemen, willen we er samen voor zorgen dat ouders zich meer gehoord en beter geholpen voelen.”

Voorkomen

Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf ziekenhuis: “We kunnen problemen voorkomen. Dat kan als professionals in de geboortezorg eerder en gerichter partners kunnen betrekken bij sociale problematiek van patiënten. Door samen op te trekken en te kijken naar de echte zorgbehoefte kunnen we zorg op maat leveren. Het verbetert de zorg aan aanstaande ouders die kwetsbaar zijn. En het vergroot de kans op een kansrijke start voor kinderen. Dat is wat we samen willen bereiken.”

De partners zijn: Gemeente Delft, Reinier de Graaf, zorgverzekeraar DSW, Delft voor Elkaar, ZEL, Verloskundig Samenwerking Verband (VSV) Reinier, JGZ Zuid-Holland West en Delft Support.