penningmeester en bestuurslid bestuur Jessehof

inloophuis Jessehof
Gepubliceerd
1 november 2021
Beknopte info
burgwal 50, Delft, Delft
Categorie
Vast  
Type vacature
Type werk
Bestuur en organisatie
Doelgroep
Volwassenen
Wijk
Alle wijken
Duur vacature
Vast
Uren per week
0-8 uur

Omschrijving

PENNINGMEESTER en BESTUURSLID  voor de Jessehof

 

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof in Delft wil de eenzaamheid van mensen verminderen. Daarbij gaat het om sociale eenzaamheid en om emotionele eenzaamheid.

Sociale eenzaamheid is het hebben van minder contacten via werk of activiteiten buitenshuis dan gewenst. Vaak komt sociale eenzaamheid voort uit het feit dat mensen langere tijd in armoede leven – weinig geld hebben, soms niet kunnen lezen of schrijven, moeilijk aansluiting vinden en met andere mensen, zich buitengesloten voelen.

Emotionele eenzaamheid is het gemis aan een intieme relatie met iemand aan wie je je verhaal kwijt kunt, een partner, familielid of vriend die je begrijpt.

 

In het bestuur van de Jessehof zijn twee vacatures. Wij zoeken een nieuwe

 

Penningmeester

 

         en een

 

algemeen bestuurslid (beide onbezoldigd).

Tot de verantwoordelijkheden van het Bestuur behoren o.a.; de totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en actieplannen, het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen, en het vaststellen van de begroting en jaarrekening, fondsenwerving en het gevoerde financiële beleid.

 

Tijdsbesteding is gemiddeld twee uur per week, maar rondom de begroting en jaarrekening kan dit meer zijn. Een keer in de maand is er een vergadering, meestal op een maandagvond. Af en toe zal er een afspraak zijn onder werktijd.

 

Profiel voor beide bestuursleden:

-affiniteit met de doelstelling van de Jessehof.

-Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, HBO niveau,

-kan in teamverband werken,

-bij voorkeur bestuurlijke vaardigheden.

 

Daarnaast voor de penningmeester:

-affiniteit met cijfers en boekhouding,

- creativiteit, geïnteresseerd in fondsenwerving.

 

En voor het algemeen bestuurslid: affiniteit met digitale archivering.

 

De Jessehof is opgericht door de samenwerkende kerken in Delft. Het bestuur bestaat uit tenminste een lid van de RK kerk, een lid van de Protestante Kerk in Nederland en twee leden van twee andere participerende kerken in Delft. Wij vragen met name leden van de RK kerk om te reflecteren op de oproep.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de voorzitter van het bestuur,

Saskia Bolten tel. 06 105 642 08 of saskiabolten@gmail.com

 

 

 

Alleen geregistreerde bezoekers kunnen solliciteren.