Mentor worden bij School’s Cool iets voor jou?

School's cool Delft
Gepubliceerd
21 juni 2021
Beknopte info
Buitenhofdreef 272, Delft, Delft
Categorie
Vast  
Type vacature
Type werk
Onderwijs en educatie
Doelgroep
Jeugd/jongeren
Wijk
Alle wijken
Duur vacature
Vast
Uren per week
0-8 uur

Omschrijving

School's cool is een mentororganisatie, die leerlingen tussen 11 en 18 jaar ondersteunt om hun onderwijskansen optimaal te benutten.

Thuismentoren van School’s Cool Delft zijn vrijwilligers die kwetsbare leerlingen in het onderwijs ondersteunen. Wekelijks bezoeken zij het kind 1 á 1,5 uur thuis gedurende het hele schooljaar. Zo kunnen ze bijvoorbeeld helpen met het maken van een schoolkeuze of de overstap naar de middelbare school. Ook worden er leerlingen begeleid van wie de schoolresultaten in gevaar komen doordat er te weinig of geen ondersteuning door ouders kan worden gegeven. Het belangrijkste doel van School’s cool is het voorkomen van schooluitval en het vergroten van de kansen van leerlingen vanaf groep 8 van de basisschool tot in het voortgezet onderwijs.

Wat krijg je er voor terug? De vrijwillige mentor:

  • Ontvangt een maandelijkse vergoeding van 36 euro.
  • Ontwikkelt nieuwe vaardigheden.
  • Doet nieuwe contacten op voor haar netwerk.
  • Krijgt verdieping & kennis door trainingen, intervisies en thema-avonden voor de ondersteuning en begeleiding van leerlingen.
  • Krijgt begeleiding van een mentorcoördinator.
  • Kan eigen tijd indelen.
  • Verruimt de horizon.
  • Geluksgevoel! Onderzoek toont aan dat het helpen van anderen een gevoel van waarde, voldoening, dankbaarheid en geluk geeft.

Meer weten, kijk dan op www.schoolscooldelft.nl of mail naar info@schoolscooldelft.nl.

Alleen geregistreerde bezoekers kunnen solliciteren.