De Adviesraad Sociaal Domein Delft zoekt nieuwe leden

Adviesraad Sociaal Domein Delft
Gepubliceerd
12 mei 2020
Categorie
Type vacature
Type werk
Advies en ondersteuning
Doelgroep
Algemeen
Wijk
Alle wijken
Duur vacature
Tijdelijk
Uren per week
0-8 uur

Omschrijving

Meedenken en invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid? Dat kan door je in te zetten als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Delft

Wat doet een lid van de Adviesraad Sociaal Domein
Een voorbeeld:Van de secretaris ontvang je een mail met daarin de laatste versie van het beleid op het gebied van maatschappelijke opvang. Vraag aan jou als lid van de Adviesraad Sociaal Domein is om advies te geven vanuit de rol van ervaringsdeskundigheid (of contacten in de wijken): wat zijn de sterkte punten van het beleid en wat vraagt nog om aanscherping? Vervolgens heb je overleg met een aantal inwoners uit een wijk die jij hebt benaderd over de hoge mate van schulden in die wijk. Een week later bespreek je met een aantal leden over de participatiebijeenkomst, die de adviesraad organiseert voor inwoners van Delft om meer informatie op te halen over de laagdrempelige voorzieningen van onze stad…’

Dit is misschien wat veel, maar je moet je in ieder geval thuis voelen bij als deze ingrediënten.

Lees je dit en word je enthousiast?! Als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn van een aantal gewaardeerde leden is er plaats ontstaan voor nieuwe betrokken en ervaren leden.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit op het brede terrein van het sociaal domein. En dat is erg breed: jeugd, werk & inkomen, zorg, wonen en welzijn. De adviesraad zoekt steeds de verbinding met inwoners van de stad, om zo relevante informatie uit de samenleving op te halen. De adviesraad signaleert knelpunten en geeft deze signalen door aan de gemeente. De adviesraad is regelmatig in overleg met ambtenaren en wethouder(s) van de stad over het beleid en de uitvoering hiervan.

Wat neem je mee?
Als lid van de adviesraad neem je ervaringen mee uit de praktijk van het sociaal domein en ben je geïnteresseerd in de vertaling van deze ervaringen naar beleid. De adviesraad bestaat uit ongeveer 15 leden. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Delft kan je de Delftse samenleving mede vormgeven en inkleuren.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Ben jij:

  • op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein;
  • in staat om adviezen aan de gemeente voor te bereiden en conceptadviezen te formuleren;
  • een samenwerker die beschikt over communicatieve vaardigheden;
  • een netwerker (met een netwerk in Delft) en ben je in staat deze verder op te bouwen;
  • een inwoner van Delft;

Heb je gemiddeld een dagdeel per week beschikbaar voor het werk van de ASD en ben je bij voorkeur (nog) geen formele vertegenwoordiger van een politieke partij?

Benoeming voor deze vrijwillige functie vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de ASD.

Enthousiast geworden?
Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 1 juni 2020 naar secretariaat@asd-delft.nl. Wij nemen dan snel daarna contact met je op. Heb je vragen? Bel ons secretariaat: 06-21865320. Meer informatie over onze adviesraad vind je op www.asd-delft.nl.

Alleen geregistreerde bezoekers kunnen solliciteren.