Inloophuis Debora, Delft en Omstreken

Missie inloophuis

Het Inloophuis Debora, Delft en Omstreken, is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten. Er wordt tijdelijke ondersteuning geboden bij het verwerken van emoties en verlies, veroorzaakt door bewustwording van de impact van de ziekte kanker. Die ondersteuning heeft tot doel mensen bij te staan op de weg naar herstel en acceptatie van een hernieuwd levensperspectief.

De laagdrempelige tijdelijke ondersteuning gaat uit van praktische (digitale) informatievoorziening, lezingen, workshops, bijeenkomsten van lotgenoten en een activiteitenaanbod om (weer) in een bepaalde mate van evenwicht in het leven te komen.

Inloophuis Debora Delft e.o