Hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen

Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in Delft is inmiddels goed op gang gekomen. Een werkgroep van Delft voor Elkaar inventariseert nu waar behoefte aan is en hoe we onze Oekraïense gasten zo goed mogelijk kunnen helpen en begeleiden.

Vrijwillige inzet is van groot belang, maar we willen het goed en naar behoefte van de vluchtelingen aanpakken. Houd onze nieuwsberichten in de gaten; we verzorgen regelmatig een update.

Samen in actie voor Oekraïense vluchtelingen
Heb je een idee voor een initiatief? Geef dit aan ons door en samen kijken we hoe we elkaar kunnen versterken.

Delft voor Elkaar
015 760 02 00
info@delftvoorelkaar.nl

Wil je meer informatie over de hulp voor Oekraïense vluchtelingen in Delft? Bekijk dan deze pagina’s:
delft.nl/hulp-voor-oekraine en delft.nl/nieuws/delft-vangt-eerste-vluchtelingen-op.