FLUP Werkweek zoekt vrijwilligerswerk | 18 – 22 juli 2022

Ook dit jaar wordt er voor de vierenveertigste maal, de jaarlijkse vrijwilligers- werkweek gehouden. Wij zoeken vrijwilligerswerk voor een periode van één week gedurende de zomervakantie. Aanmelden van klussen kan tot 11 juli!

De werkgroep
We zijn als groep ontstaan als lokale ‘follow-up’ op nationale voettochten die in de ’70-er jaren jaarlijks werden georganiseerd door Pax Christi, waarmee we op discussie-avonden in Delft onze persoonlijke ervaringen delen en maatschappelijke thema’s bespreken. Uit onze discussies en idealen is in 1979 de ‘werkweek’ geboren, om een constructieve persoonlijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dit is een week waarbij we onbetaald werk doen voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij klussen die door de reguliere hulporganisaties niet gedaan kunnen worden. Onze naam verbasterde van Follow-up groep Delft tot ‘Flup’; de groep bestaat nu uit zo’n 25 mensen tussen de 18 en 68 jaar.

We hebben gewerkt voor allerlei soorten mensen, die gemeen hebben dat ze het werk om wat voor reden niet zelf kunnen (laten) doen.
• Het helpen opknappen van woningen in oude stadswijken
• Schoonmaken, schilderen, behangen en witten,
• Verwaarloosde tuintjes opknappen,
• Timmerwerk, elektriciteitsklusjes en ander klein onderhoud aan woningen.

Andere activiteiten die we tijdens de werkweken gedaan hebben zijn:
• Het organiseren en uitvoeren van uitstapjes voor mensen die aan een rolstoel zijn gebonden,
• Het meehelpen bij kinderactiviteiten,
• Assistentie in een dagverblijf van lichamelijk gehandicapten,
• Verhuizen en herinrichten van bejaardenwoningen na een renovatie.

Dit jaar zal in de week van maandag 18 tot en met vrijdag 22 juli 2022 worden gewerkt met gemiddeld acht tot tien vrijwilligers per dag. Wij zoeken vrijwilligerswerk dat in de lijn ligt van de hierboven genoemde punten.

Van onze kant kunnen wij bieden:
• Twee tot drie personen gedurende één tot twee dagen per klus
• Werktijden van 9.30 uur tot 17.30 uur
• Gemotiveerde en enthousiaste inzet (we zijn echter geen vakmensen)

Intresse of meer info? Mail naar: monica.vanleeuwen@planet.nl