Expositie in Stadskantoor Delft: Inclusie en toegankelijkheid voor mensen met een handicap

In het Stadskantoor van Delft is van 4 tot 26 januari een expositie over inclusie te zien. De tentoonstelling, gebaseerd op verhalen van Delftse inwoners met een handicap, belicht hindernissen op het gebied van sociaal leven, openbare ruimte, wonen, onderwijs, werk en vrije tijd. Het doel is bewustwording te creëren en bezoekers uit te nodigen om mee te denken over het verbeteren van toegankelijkheid.

Na januari zal de expositie op andere locaties te zien zijn, en in 2024 worden dialoogbijeenkomsten georganiseerd om verder te praten over inclusie. Het initiatief wordt geleid door het Inclusie Collectief Delft, een burgerinitiatief dat samenwerkt met diverse belanghebbenden.

Voor meer informatie: info@inclusiecollectiefdelft.nl