Een fijne start voor alle kinderen

“Ben ik wel geschikt als ouder?” “Ga ik het wel redden?” Ben je zwanger of heb je net een kind gekregen en worstel je met dit soort vragen? Neem dan contact op met het Kasto-team. Kasto is staat voor ‘Kansrijke Start voor Ouders. Blijf met dit soort vragen of problemen niet in je eentje rondlopen. Biedt jouw kind ook een fijne start.

Cruciaal
De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede gezondheid en ontwikkeling later in het leven. Toch hebben nog te veel kinderen een slechte start. Dat kan door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden kunnen ook een rol spelen. In de gemeente Delft hebben organisaties
(zoals verpleegkundigen, jeugdgezondheidswerkers, sociaal werkers, de gemeente en vrijwilligersorganisaties) die dit merkten, de krachten gebundeld. Om samen te zorgen dat iedereen een kansrijke start hebben.

Begeleiding
Kasto biedt (aanstaande) ouder extra steun bij hun taak als ouder. De begeleiders van Kasto gaan met je in gesprek, om te horen wat je wilt en samen te bespreken hoe de begeleider je daarbij kan helpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een maatje of coach. Iemand waar je mee kan sparren en op terug kan vallen.

Meer informatie
Lees voor meer informatie de folder

Heb je een vraag
Stuur dan een mail naar kastodelft@jgzzwh.nl