Delftse formulierenbrigade bestaat 12,5 jaar

De formulierenbrigade van Delft voor Elkaar bestaat deze maand 12,5 jaar. In april 2006 vond de officiële start plaats met twaalf vrijwilligers. In de afgelopen jaren werden bijna 6.000 formulieren ingevuld en ongeveer even zoveel mensen daarmee geholpen.

De aanleiding om de formulierenbrigade te starten was dat een groeiende groep inwoners niet op de hoogte was van de voor hen beschikbare voorzieningen. Vrijwilligers van de formulierenbrigade bieden hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren.

Het doel van de formulierenbrigade was om het gebruik van regelingen aan te moedigen. Dit doel is in de afgelopen jaren onveranderd gebleven.

Voor wie
Ook de doelgroep bleef grotendeels hetzelfde: iets meer dan de helft van de klanten heeft een inkomen op bijstandsniveau. Daarnaast is er een grote groep mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Dit gaat zowel om taalbegrip (formulieren en brieven zijn vaak ingewikkeld) als om niet kunnen lezen of schrijven. Ook oudere mensen behoren tot de vaste doelgroep van de formulierenbrigade. Eén op de zes zelfstandig wonende 75-plussers is niet in staat om zelf formulieren in te vullen of rekeningen te betalen (SCP, rapportage ouderen 2006). Een bijkomend probleem van de laatste tijd is dat bijna elk formulier digitaal ingevuld moet worden. Dat dwingt mensen die niet computervaardig zijn om een beroep te doen op hun netwerk of op de vrijwilligers van de formulierenbrigade.

Samen
Nog steeds voorziet de formulierenbrigade in het bevorderen van maatschappelijke participatie van inwoners. De vrijwilligers nemen het invullen van formulieren niet over van de klanten. Waar mogelijk doen zij dit samen met de klant. In de spreekkamer staan tegenwoordig twee beeldschermen. Terwijl iemand meekijkt kunnen mensen hun formulier zelf invullen. Dat geeft soms net genoeg vertrouwen om het de volgende keer zelf te kunnen.

Afspraak maken
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 – 12.00 uur kunt u op afspraak bij de formulierenbrigade terecht.
Afspraak maken? Bel: 015 760 02 00 of mail naar administratie@delftvoorelkaar.nl.

De formulierenbrigade is een vrijwilligersproject van Delft voor Elkaar. Zij zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers.