Delft voor Elkaar presenteert tijdens lunch in het oogcafé Delft

Over het oogcafé
Bij het oogcafé kun je terecht voor vragen over ogen, zien en niet (goed) zien. Er wordt informatie gedeeld die betrouwbaar is. Het oogcafé staat voor de belangen van mensen met een oogziekte en brengt hen met elkaar in contact.

Informatieve lunch
We beginnen met een lunch van 13:00 uur tot 13.30 uur. Hierna verteld Delft voor Elkaar over wat zij voor de aanwezigen kunnen betekenen en vertellen zij over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Opgeven en eigen bijdrage
Opgeven voor deze lunch is verplicht, dit in verband met de boodschappen. Voor de lunch wordt een eigen bijdrage gevraagd. Wilt u de lunch gebruiken in het oogcafé? Dan verzoeken wij u een eigen bijdrage van 3 euro over te maken op rekeningnummer NL92 RABO 0133 2690 27 t.n.v. Oogvereniging Zuid-Holland o.v.v. ‘oogcafé Delft 17 maart . Er is geen mogelijkheid om contant te betalen. Opgeven voor de lunch graag via de e-mail: zuidholland@oogvereniging.nl


17 maart

13- 17 uur
Buurthuis Het Voorhof
Herman Gorterhof 165