Delft voor Elkaar en Voetbalvereniging SEP creëren ‘thuishaven’

‘JIYAN’
JIYAN, een voetbalgroep bestaande uit Delftse Statushouders (vluchtelingen) en lokale Delftenaren, werd in 2019 gevormd door actieve Statushouders en de Buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar. De activiteiten van JIYAN staan in het teken van ontmoeting, beweging en persoonlijke ontwikkeling. Tot een aantal weken geleden was er voor deze groep jong volwassenen nooit een vaste plek voor hun samenkomen. De wekelijks wisselende sportlocaties maakten het steeds lastiger een gezonde regelmaat en houvast te bieden voor deze groep, en werden daarmee een drempel irt het opdoen van hechte(re) lokale contacten en dus ook de verbinding met de stad Delft.

Een mooie ontwikkeling op het sportcomplex aan de Henk van Riessenlaan in Tanthof, Delft.
Delft voor Elkaar en VV SEP hebben de handen ineen geslagen. Samen werken zij verder aan de verbinding van nieuwkomers met de stad Delft. Op vrijdagmiddagen mag JIYAN tegenwoordig een echt voetbalveld gebruiken bij VV SEP. Ook kleedkamers en materiaal etc. worden door VV SEP ter beschikking gesteld. Voor de deelnemers van JIYAN, die nu een aantal keer gebruik hebben mogen maken van het complex, is dit een fantastische ontwikkeling. Het enthousiasme spat er vanaf. Ze hebben nu ‘een gezamenlijke thuis’!

De Buurtsportcoach, die de activiteiten wekelijks begeleidt, staat in nauw contact met VV SEP om alles daar goed te laten verlopen. De nieuwe ‘thuishaven’ is straks een plek waar met name onze Delftse nieuwkomers zich veilig kunnen gaan voelen. De Buurtsportcoach dient, buiten het voetballen om, tevens als vraagbaak voor de groep. Vragen, kansen en connecties met het werk- en/of studieveld worden besproken om zo deze groep verder te helpen richting een fijn en gezond leven in Delft. Ook wordt uiteraard VV SEP langs de lijn betrokken bij de discussie over persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Erg mooi dat lokale Delftenaren zo enthousiast aan de slag gaan voor onze nieuwkomers!

Praktische informatie Voetbalgroep JIYAN
• Activiteit: Voetbal
• Locatie: VV SEP, Henk van Riessenlaan 2
• Deelnemers: Delftse Statushouders en lokale Delftenaren
• Leeftijd: 18 t/m 30jr
• Aantal deelnemers: Max. 20, uitbreiding mogelijk in overleg
• Dag: Vrijdag
• Tijd: 17-19u

Aanmelden?

Neem contact op met de Buurtsportcoach van Delft voor Elkaar
• E-mail: a.vidana@haaglandenbeweegt.nl
• Telefoon: 06-14489635