Delft Try Out nu ook op het Voortgezet Onderwijs

Het succesvolle programma van Delft voor Elkaar, Delft Try Out, is een project waarbij kinderen laagdrempelig kennis kunnen maken met het sportaanbod in de buurt. Na een aantal jaren bij het primair onderwijs hebben de buurtsportcoaches en verenigingsondersteuners van Delft voor Elkaar het programma ook doorgezet naar het Voortgezet Onderwijs. Voor maar vijf euro kunnen middelbare scholieren 4 lessen of trainingen mee bij een vereniging in Delft.

Het eerste aanbod staat inmiddels online, ruim 19 aanbieders heten de VO-scholieren van harte welkom op hun club. Middelbare scholieren en hun ouders/verzorgers kunnen op www.delfttryout-vo.nl terecht voor meer informatie en aanmelden.