De toegevoegde waarde van vrijwilligers

Philine van Overbeeke schreef een scriptie over wat vrijwilligers, vergeleken met betaalde krachten, aan unieke waarden kunnen toevoegen aan een organisatie. De scriptie identificeert 7 van dergelijke waarden:

  1. geloofwaardigheid
  2. draagvlak: hoe meer vrijwilligers zich inzetten, hoe groter het draagvlak
  3. diversiteit: het bereiken van nieuwe groepen
  4. emotionele nabijheid
  5. bron van feedback: vrijwilligers geven makkelijker kritiek richting management
  6. Innovatie: vrijwilligers durven experimenteren en brengen nieuwe dingen in
  7. goodwill.

Deze toegevoegde waarden kunnen non-profit organisaties gebruiken als argumenten bij het werven van nieuwe vrijwilligers, donors en fondsen. En om de zichtbaarheid ten opzichte van doelgroepen te vergroten.

Download de scriptie (externe link) (Engelstalig).

Bron: www.vrijwilligerswerk.nl