Stichting Xmotion

Organisatie informatie

Stichting Xmotion is een kleinschalige "not for profit" organisatie, zowel in zijn bedrijfsvoering als ook in de aanpak van de aangeboden opvang en ondersteuning. Stichting Xmotion organiseert actieve dagopvang, vakantieopvang, thuisbegeleiding en logeerweekenden voor mensen met ADHD en/of autisme met normale verstandelijke vermogens. Lees meer op de website www.xmotion.nl

Current job openings at Stichting Xmotion

Geen vacatures gevonden.